عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه پیشرفت تکنولوژی و تولید لوازم الکترونیکی در حجم وسیع و عمر کوتاه تجهیزات الکترونیکی و همچنین تنوع طلبی مردم در استفاده از تجهیزات الکترونیکی جدید سبب شده است تا پدیده ای به نام زباله های الکترونیکی شکل گیرد. ضایعات الکترونیکی اکنون بیشترین رشد را در دنیای صنعت امروز داراست و بیشتر کشورهای صنعتی گریبان گیر این مساله می باشند. ضرورت بازیافت ضایعات الکترونیکی، ایجاد مشکلات بسیار زیست محیطی، امکان برزو بیماری های مختلف و البته کمبود منابع معدنی فلزات نادر می باشد. در این م ...

در این طرح بر اساس سامانه الکترونیکی مبتنی بر فناوری اطلاعات , محتوای آموزشی و مقالات طراحی میگردد . ...

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.»تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره‌گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقاد قرارداد به شکل الکترونیک نهایتاً دولت‌ها را وادار نموده تا از جمله، جنبه‌ی حقوقی آ ...