عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 19

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنتز ترکیبات آلی از راههای الکتروشیمیایی رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته است . این امر در اصل بدلیل گزینش‌پذیری، بهره و خلوص بالا و قابل کنترل بودن واکنشهای الکترودی در طی پیشرفت واکنش می‌باشد. بررسیهای کتابخانه‌ای انجام شده نشان‌دهنده کاربردهای دارویی ترکیبات پیریمیدن (2 و 1) و بنزوفورانها (4 و 3) می‌باشد. از طرفی مشخص شده است که با ایجاد سیستم‌های هتروسیکل در بنزوفورانها، سبب تشکیل ترکیباتی می‌شوند که در مصارف دارویی به عنوان مانع در تشکیل ترومبین (ضد انعقاد خون) مطرح می‌گ ...

سنتز ترکیبات آلی از راههای الکتروشیمیائی رشد چشمگیری در سالهای اخیر داشته است این امر در اصل به دلیل گزینش‌پذیری، بهره و خلوص بالا و قابل کنترل بودن واکنشهای الکترودی در طی پیشرفت واکنش می‌باشد. بررسیهای کتابخانه‌ای انجام نشان دهنده کاربردهای فراوان صنعتی ترکیبات Phyenyl sulfonyl benzendiols به عنوان Thermal Sensetive Material می‌باشد. هدف ازانجام این طرح تحقیقاتی سنتز الکتروشیمیایی تعدادی از مشتقات این ترکیبات می‌باشد. با توجه به کارهای تحقیقاتی انجام شده توسط مجری طرح پیش‌ب ...

در این پژوهش، با ارائهی یک روش تکمرحلهای و ساده برای عاملدار کردن سعی شده است معایب عاملدار کردن شیمیایی و الکتروشیمیایی تا حدی برطرف شود. در این روش، فرض میشود که کلر تولید شده از واکنشهای الکتروشیمیایی با نانولولهها واکنش داده و در ادامه اتیلندیآمین در سطح نانولولهها با کلر جایگزین میشود. برای اطمینان از انجام واکنش کلر با نانولوله‌ها، تغییرات میزان جذب فرابنفش کلر با زمان در حضور و عدم حضور نانولولههای کربنی بررسی شد. نتایج این آنالیز نشان میدهد که مقدار کلر در حضور نانولو ...

در این مطالعه اکسایش الکتروشیمیایی دکسترومتورفان در سطح الکترود کربن شیشه‌ای بررسی شده است. برای به دست آوردن اطلاعات در‌باره اکسایش دکسترومتورفان از روش‌های ولتامتری چرخه‌ای، ولتامتری پالس تفاضلی و کرونوآمپرومتری استفاده شد. مطالعات ولتامتری چرخه‌ای نشان داد که فرآیند اکسایش به صورت برگشت ناپذیر در گسترهpH2 تا 12 در بافر بریتون رابینسون رخ می‌دهد. با استفاده از مطالعات آمپرومتری و ولتامتری چرخه‌ای ثابت شد که جریان به وسیله نفوذ کنترل می‌شود. پارامترهایpH، سرعت روبش پتانسیل، ...

طراحی یک نوع ماشین که قادر باشد با استفاده از روش التروشیمیایی براده برداری از قطعه ای را به انجام رساند مورد نظر این طرح می باشد ...
 
علیرغم سابقه بیش از 25 سال در زمینه تولید باتریهای خشک متاسفانه تولیدات این محصول در ایران اسلامی از کیفیت قابل قبولی برخوردار نبوده و بعلت ضعف دانش فنی موجود در این زمینه محصولات تولیدی از قابلیت رقابت با محصولات خارجی برخودار نیست . شناخت اجزاء و پارامترهای موثر بر کیفیت و کمیت محصول و ارائه پیشنهادات عملی جهت بهبود کیفیت محصولات از اهداف این طرح بوده که در قالب یک گزارش تهیه و تنظیم گردیده است ...

باطری یک منبع ذخیره انرژی الکتریکی است که در آن انرژی شیمیایی مواد، به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود هر باتری دارای دانسیته انرژی مشخصی است که مقدار آن بستگی به ماهیت مواد فعال الکترودها دارد در بین باطریهای الکترولیتی، باطری روی-اکسید نقره دارای بیشترین دانسیته انرژی در واحد حجم و وزن می‌باشد در این طرح ابتدا انواع مختلف باطریها از لحاظ دانسیته انرژی به ازاء واحد حجم و وزن، ولتاژ زیر بار مورد بررسی قرار گرفت سرانجام باطری روی-اکسید به عنوان منبع ذخیره‌ای که ماکزیمم دانسیته انر ...

نیترات یکی از گستردهترین آلایندههای معدنی در ایران و جهان میباشد، که به دلیل فعالیتهای کشاورزی، دامپروری و صنعتی وارد آبهای سطحی و زیرزمینی میشود. غلظت بالای نیترات موجب خطر برای سلامتی انسان، دام و محیط زیست میشود. بنابراین، یافتن روشهای جدید و یا بهبود عملکرد روشهای موجود، نظیر احیا الکتروشیمیایی توسط نانوذرات، برای کاهش غلظت نیترات در منابع آب اهمیت زیادی دارد. بدین منظور، در این تحقیق، نانوذرات آهن صفر به روش شیمیایی ساخته و در نسبتهای مختلف روی کوارتز تثبیت شد (1:1 تا 1: ...