عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 97

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

الکتروریسی به عنوان یک روش موثر در تولید نانو الیاف در طول سال های گذشته مورد توجه قرارگرفته است. پژوهش ها در زمینه الکتروریسی منجر به کاربرد نانو الیاف در طیف وسیعی از حوزه‌ها نظیر مهندسی بافت، ساخت حس گرها، علوم زیست‌محیطی، ذخیره انرژی و فیلتراسیون گردیده است. اخیراً از نانو الیاف الکتروریسی به منظور ساخت غشا جهت کاربرد در فرایند تقطیر غشایی استفاده شده است اما گسترش و توسعه آن هنوز ابتدایی و مقدماتی است. هدف از این پژوهش ساخت غشا نانو الیاف پلیمری به‌وسیله بهینه‌سازی تعداد ...

در قسمت اول کار تحقیقاتی حاضر، با استفاده از روش الکتروریسی به تولید نانوالیاف پلیمری Nylon-66 و Polyamide-6 پرداخته شده است. اثر پارامترهای موثر بر فرآیند الکتروریسی از قبیل غلظت محلول پلیمری، ولتاژ الکتروریسی، فاصله ی الکتروریسی و سرعت تزریق محلول بهینه شدند. همچنین اثر نمک بر فرآیند الکتروریسی مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که در حضور نمک الیاف نازک تر با دانه های کمتر تولید شد. نانوالیاف به دست آمده از Nylon-66 تحت شرایط بهینه، برای تولید نانوفیلتری استفاده شدند که در ...

محلولهای جامد بر پایه‌ی اکسید سریم با ساختار مکعبی فلوریت، به عنوان یک‌هادی مختلط یون و الکترون، دارای هدایت یونی بیشتری نسبت به زیرکونیای پایدار شده با ایتریا هستند. از این رو، استفاده از این ماده در ترکیب آند پیل سوختی اکسید جامد جاذبه بسیاری پیدا کرده‌است. در این پژوهش با توجه به نقش نانو ساختارهای گوناگون در بهبود خواص الکتروشمیایی و هدایتی آند، سعی شد تا برای اولین بار کامپوزیت Ce 0/8 Gd 0/2 O1/9 NiO- به عنوان آند پیل سوختی اکسید جامد، به صورت نانو الیاف متخلخل از طریق ...

پلی‌وینیل‌الکل پلیمری آبدوست، زیست سازگار و زیست تخریب پذیر است که کاربردهای فراوانی در زمینه زیست دارویی و مهندسی بافت دارد . الکتروریسی محلول این پلیمر در آب به منظور تولید نانوالیاف پلی‌وینیل الکل توسط محققین صورت گرفته است. سریسین ابریشم نیز که در صنعت نساجی به عنوان محصول فرعی و پساب کارخانجات ابریشم به حساب آورده می شود، دارای خصوصیات جالب توجه بسیاری است که به ویژه در سال های اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است. این خواص شامل آبدوستی، زیست تخریب پذیری ، زیست سازگار ...

نانو لوله های کربنی (NNT)به دلیل دارا بودن خواص فوق العاده مکانیکی، حرارتی و الکتریکی شان بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. با جاسازی، همراستاکردن و توزیع یکسان نانو لوله ها در نانو الیاف الکتروریسی شده می توان این خواص را به ساختارهای با نظم بالاتر انتقال داد. در این تحقیق لایه نانو الیاف پلی اکریلونیتریل (PAN) حاوی نانو لوله های کربنی تک جداره (SWNT) با موفقیت الکتروریسی شد. ابتدا با استفاده از دیسپرس کننده هایی نظیر سطح فعال دی اکتیل سولفوساکسیینات سدیم و پلی وبنیل پیرولید ...

چکیده بدن انسان علی رغم استحکام و توانایی بسیار بالا در ترمیم، بسیار آسیب پذیر است. ترمیم آسیب ها در جوانی تلاش زیادی نمی خواهد اما با افزایش سن این قابلیت کاهش می یابد در نتیجه بسیاری از افراد مسن، و جوان های بیمار، رویای تعویض بافت فرسوده با بافت سالم را در سر می پرورانند. امروزه با رشد دانش پزشکی و روی کار آمدن مهندسی مواد زیستی (بیومتریال) این رویا قابل دستیابی شده است. مهندسی بافت رشته ای است که از ترکیب علم بیولوژی مواد و علم مهندسی جهت بیان ارتباطات ساختاری بافت های ف ...

با معرفی و ساخت غشای مناسب می‌توان شرایط جدایش پروتئین را بهبود بخشید. در این پژوهش با اصلاح سطح نانوالیاف پلی‌کاپرولاکتام (نایلون 6) توسط نانو ذرات باردار هیدروکسی آپاتیت غیراستوکیومتری (nHAp) مواضع فعالی در نانوغشا به‌منظور افزایش قابلیت جذب پروتئین ایجاد شده است. نانوذرات nHAP با پتانسیل الکتریکی مثبت، نیروی محرکه برای جذب پروتئین‌ها با بار مخالف را فراهم خواهند ساخت. برای تغییر در استوکیومتری و همچنین اثر آن بر بار الکترواستاتیکی ذرات HAp از اتم‌های زیست‌سازگار روی (Zn) ا ...

نانو الیاف به دلیل خواص منحصر به فردی که دارند می توانند به عنوان مواد مناسبی در زمینه های مختلف از جمله مهندسی بافت فیلتراسیون پوشش های محافظ متوقف کننده حرکت آنزیمها و سیستم های انتقلا دارو استفاده شوند در این پژوهش نانو الیاف پلی آکریلونیتریل با استفاده از دی متیل فرمامید به عنوان حلال با روش الکتروریسی تولید شد و اثر فاصله نوک سوزن تا صفحه جمع کننده قطر داخلی سوزن و دمای محیط بر قطر و مورفولوژی نانو الیاف مورد بررسی قرار گرفت قطر داخلی سوزن و دمای محیط از جمله عواملی هستن ...

انرژی خورشیدی از جمله انرژیهای دوستدار محیط زیست ویکی از منابع تمام نشدنی انرژی میباشد و برای مهار کردن آن از ابزارهایی مانند سلولهای خورشیدی استفاده میشود. به منظور کاهش هزینهها، حفاظت از محیط زیست و بالا بردنراندمان تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی، از نانو کامپوزیت- ها استفاده میشود. بدین منظور، در این تحقیق، ابتدا نانو ذرات کادمیم سولفید به فرم ژل با روشی ساده و کم هزینه تولیدشدند. سپس نانو کامپوزیتهای پلی وینیل الکل/ کادمیم سولفید با درصدهای مختلف از نانو ذرات کادمیم سولف ...