عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 176

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده نانومواد دارای ابعاد مشابهی با زیست‌مولکول‌ها هستند. تجمع نانوذرات با خواص بی‌نظیر الکترونیکی، نوری و کاتالیزوری با زیست‌مولکول‌ها با خواص منحصر بفرد زیست‌تشخیصی و کاتالیزوری، منجر به تشکیل سیستم‌های هیبریدی جدیدی می‌شود که تواما از خواص بی‌نظیر زیست‌مولکول‌ها و نانوذرات بهره می‌برند. در کارهای گزارش شده در این پایان‌نامه سطح الکترود کربن شیشه‌ای ( GC) با هیبریدی از نانومواد و مولکول‌ها/ زیست‌مولکول‌های مختلف اصلاح و برای ساخت حسگرها و زیست‌حسگرها بکار گرفته شده اس ...

در کار حاضر الکترود غشایی از جنس PVC حاوی دی بنزو دی آزا- 15 - کراون - 4 برای یون روی (II )تهیه شده است که در یک محدوده وسیع غلظتی پاسخ خطی نشان می‌دهد. حس گر پیشنهادی گزینش پذیری خوبی برای یون روی نسبت به سایر یونهای داشته ومی‌تواند در محدوده PH (3-6 )موردد استفاده قرار گیرد. الکترود دارای زمان پاسخ کمتر از 5 ثانیه می‌باشد و بدون تغییر قابل ملاحظه‌ای در پتانسیل برای مدت حداقل 11 ماه مورد استفاده قرار گرفته است . حس گر مذکور به عنوان یک الکترود شناساگر در تیتراسیون پتانسیومتر ...

هدف از انجام پروژه، ساخت نوعی الکترود و ژلاتین بکار رفته در دستگاه الکتروکاردیوگرام بوده است . پس از انجام مطالعات لازم، چندین نمونه الکترود ساخته شد و جهت انجام آزمایشات عملی به بیمارستانهای مختلف ارسال گردید و مورد تایید قرار گرفت . ...

تحقیقات به عمل آمده در این پروژه شامل چهار بخش است. در بخش اول، انتقال رقابتی کاتیونهای Co2+، Cr3+، Cd2+، Ni2+، Zn2+، Pb2+ و Ag+ از فاز آبی منبع به فاز آبی دریافت کننده از طریق یک فاز آلی غشائی حاوی 15-crown-5((15C5 و cyclam بعنوان یون دوست، مورد مطالعه قرار گرفت. فازهای غشاء آلی شامل نیتروبنزن (NB)، دی کلرو متان (DCM)، 1و2- دی کلرو اتان (1,2-DCE) و کلروفرم (CHCl3) و همچنین مخلوط حلالهای آلی NB-DCM ، NB- CHCl3و DCM-CHCl3می باشد. نتایج به دست آمده نشان می دهند که لیگان ...
نمایه ها:

در بخش اول پایان‌نامه در مورد ساخت الکترود های اصلاح شده شیمیائی با استفاده از نانوکامپوزیت و اصلاح کننده‌های جدید برای اندازه‌گیری الکتروشیمیایی تعدادی از ترکیبات دارویی بحث شده است. در فصل اول از بخش اول بطور مختصر در مورد الکترود های اصلاح شده شیمیائی،انواع روش های تهیه این الکترودها، کاربرد الکترود های اصلاح شده، ترکیبات متداول در تهیه الکترودها و دسته بندی این الکترود ها بحث شده است. در ادامه فصل اول مختصری درباره داروهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری در این پایان نام ...
نمایه ها:
دارو | 

آلودگی محیط زیست بعلت ورود فاضلابهای صنعتی به داخل سیستمهای آبی یکی از معضلات دنیای صنعتی امروز است . یکی از این آلوده کننده‌ها آرسنیک می‌باشد که بیشتر توسط شوینده‌ها وارد محیط زیست آبی می‌شود. تاکنون روشهای مختلف اسپکتروسکوپی، کروماتوگرافی و روشهای دیگر تجزیه‌ای برای تعیین آرسنیک مورد بررسی قرار گرفته‌اند. معهذا این روشها با وجود حساسیت بالا از نظر هزینه‌ای مقرون به صرفه نبوده و مستلزم وجود دستگاههای گران قیمت و پرسنل مجرب می‌باشند. اهمیت اندازه‌گیری مقادیر ناچیز آرسنیک ، لز ...

انتقال پالادیم از غشاء مایع آلی دارای لیگاند 3 و 4 دی هیدرو، 4 و 4 و 6 تری متیل 2-1 (1H) - پریمیدین تیون (Dtpt) به عنوان حامل مورد استفاده قرار گرفته است . فاز آلی کلروفرم دو فاز آبی را از هم جدا می‌کند و لیگاند Dtpt در فاز آلی پالادیم را از یک فاز آبی منبع که اسیدیته آن نسبت به اسیدکلریدریک 5ˆ1 مولار است گرفته و آنرا در فاز آبی دیگر با اسیدیته 004ˆ0 مولار آزاد می‌کند. در مدت 135 دقیقه 94 درصد کل پالادیم از محلولهای آبی شامل یونهای دیگر مانند سدیم، پتاسیم، لیتیم، سزیم، کلسیم، ...

کاربرد الکترودهای اصلاح شده شیمیایی در الکترود کاتالیز و اندازه گیری ترکیبات شیمیایی توسعه فراوان یافته است . در سالهای اخیر الکترودهای اصلاح شده با فیلم های معدنی به دلیل کاربردهای متنوع آنها در الکتروشیمی مورد توجه قرار گرفته اند . در اغلب کارهای پژوهشی از ‏‎GC,AU,Pt‎‏ به عنوان پایه برای تهیه الکترود اصلاح شده استفاده شده است . یک روش جدید برای اصلاح سطح بستر ارزانقیمت آلومینیم با لایه نازکی از نیکل هگزاسیانو فرات و نیکل پنتاسیانو نیتروزیل فرات NiPCNF)‎‏) گزارش شده است .فی ...

دراین بررسی فورازولیدون به عنوان یک نمونه از ترکیبات نیتروآروماتیک انتخاب شده است . مطالعات سینتیکی بر روی واکنش شیمیایی همراه رادیکال آنیون نیترو تشکیل شده در سطح الکترود در نتیجه کاهش فورازولیدون با روش ولتامتری چرخه ای به طور مفصل انجام شده است . دراین بررسی از مخلوط آب و دی متیل فرم آمید در دو درصد ‏‎DMF‎‏ در سطح الکترود کربن شیشه ای و الکترود قطره جیوه آویزان استفاده شده است . رادیکال آنیون نیترو تشکیل شده از کاهش فورازولیدون می تواند در یک واکنش شیمیایی پروتونه شدن ...