عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1808

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مصلحان و دانشمندان روشنفکر اسلامی عصر ما، اتحاد و همبستگی ملل اسلامی را خصوصاً در اوضاع و احوال کنونی که دشمن ازهمه ی جوانب به آن ها هجوم آورده از ضروری ترین نیازهای اسلامی می دانند. سیره و روش شخص امیرالمومنین علی(ع) در مورد وحدت برای ما بهترین و آموزنده ترین درس هاست. لذا در این پژوهش به تبیین مسئله وحدت اسلامی و شناخت و باز شناسی موانع و راه‌کارهای آن، از منظر امیرالمومنین(ع) پرداخته شده است؛ بی تردید شناسایی و تحلیل واقع گرایانه عوامل و موانع وحدت بین جامعه مسلمین از نگاه ...

نظریه‌ی فطرت از نظریات مهم در حوزه‌ی دین‌شناسی و انسان‌شناسی فلسفی است، که در قرآن و سنّت بر آن بسیار تأکید شده است چنانکه استاد مطهری از آن به «امّ المسائل» معارف اسلامی تعبیر کرده‌اند. براساس نظریه فطرت، انسان واجد فطریاتی در حوزه‌ی شناخت‌ها و گرایش‌هاست. و نه تنها خداشناسی و خداگرایی و گرایش‌های اخلاقی فطری است، بلکه محتوای اصلی دین نیز متناسب با ساختار وجودی انسان است. نظریه‌ی مثل نیز یکی از نظریات مبنایی در فلسفه‌ی افلاطون است. طبق این نظریه، هر یک از انواع عالم ماده، مث ...
نمایه ها:
فطرت | 
مُثُل | 
شناخت | 

آنچه در این پایان‌نامه مورد بحث و بررسی قرار گرفته، حقوق متقابل والدین و فرزندان از دیدگاه فقه اسلامی می‌باشد. ابتدا کلیات موضوع همانند مفهوم حق، تکلیف و رابطه بین آنها و مبانی اولیه حقوق اسلامی و آنچه موجب حق است بیان شده است . در ادامه آنچه که موجب می‌شود تا کنکاش در موضوع حقوق متقابل والدین و فرزندان دارای جایگاه ویژه‌ای در مسائل حقوقی اسلامی باشد ذکر گردیده است . و بالاخره قسمت عمده پایان‌نامه به بحث پیرامون تکلیف و وظایف والدین نسبت به فرزندان از دوران جنینی در شکم مادر ...
نمایه ها:
حقوق | 
پسر | 
دختر | 
تکلیف | 

درفصل اول به بیان فلسفه‌ها و ضرورتهای پوشش و حجاب اسلامی از دیدگاههای گوناگون اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، روانی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و ... پرداخته شد. و در فصل دوم به بیان زیانها و پی‌آمدهای ناگوار بی‌حجابی و ابتذال در پوشش ، از نظرگاههای گوناگون فوق‌الذکر پرداخته شد. و درفصل سوم علل و عوامل سیاسی، فرهنگی، اعتقادی، تربیتی، روانی و ... گرایش به بی‌حجابی و پوشش مبتذل بررسی شده‌است . و در فصل چهارم، حدود و ثغور حجاب و پوشش اسلامی، و روابط زن و مرد ازدیدگاه فقهی، تفسیری بیان شده ...

طرّاحی هوشمند، به عنوان ایده قائل به وجود طرح و تدبیر در پس شگفتی های طبیعت، شیوعی فراگیر در تاریخ اندیشه بشر داشته و مشاهده شگفتی های طبیعت همواره انسان را با این پرسش مواجه می کرده که آیا این ویژگی های غریب، دلالت بر وجود طرح و تدبیر و در نتیجه، طرّاح و مدبّر می نماید یا این که تنها یک تصادف کور منجر به شکل گیری چنین ویژگی هایی شده است؟ امروزه عنایت به این ایده، با توجّه به یافته های علوم جدید، به خصوص علوم زیستی و کیهان شناسی، افزایش نیز یافته است؛ به گونه ای که شاید بتوان ...

این رساله در پی تبیین صادر اوّل از منظر احادیث و روایات اسلامی، فلاسفه و عرفای مسلمان است. دغدغه بنیادی آن نیز کشف نسبت میان روایات و آراء حکما و فلاسفه مسلمان است. زیرا در بادی امر به نظر می‌رسد مسیر روایات و فلاسفه، دو مسیر کاملاً جداست. این رساله همان راهی را در جمع آراء شریعت و حکمت پیش گرفته که در مکتب بغداد به عنوان نخستین مکتب فلسفی جهان اسلام، طریق اصلی بود. هدف از انتخاب چنین موضوعی نیز چنان چه بیان شد کشف نسبت‌ها میان روایات، حکمت و عرفان اسلامی در جهت کاهش تعارضات ...

حقوق زنان از جمله مسائلی است که دین مقدس اسلام نسبت به آن اهتمام خاصی ورزیده است . از جمله ی این حقوق « حق حبس » زوجه است که متأسفانه علیرغم برخورداری از موضوعی عمیق وجایگاهی ویژه ، به صورت کلی در قانون ایران از آن یاد شده است . قانون مدنی ایران با اختصاص فقط دو ماده 1085 و 1086 به حق حبس زوجه ، ابهاماتی را در این راستا ایجاد کرده ودر تعیین قلمرو وظایف زوجه و به ویژه در بقاء یا سقوط حق وی در صورت إعسار زوج ، سبب تردید شده است . نکته قابل توضیح دیگر این که به نظر فقهای مالکی، ...

یکی از نظریاتی که جهت کارآمدی حقوق اسلامی در برابر تحولات و دگرگونی‌ها‌ مطرح گردیده نظریه نقش زمان و مکان در حقوق اسلامی است. با توجه به اینکه در ابواب جزایی حقوق اسلامی برخی از جرایم و بسیاری از مجازات‌ها از متفردات حقوق اسلام بوده لذا کاوش پیرامون نظریه مذکور در فقه جزایی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در تحقیق پیشرو که با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه‌ای سامان یافته این نتیجه حاصل شده است که در ابواب جزایی حقوق اسلامی تغییر در احکام با تغییر و تبدل در ارکان حکم یعنی ...

درمواجهه با فلسفه اسلامی نظریات گوناگونی وجود دارد بعضی منکر هویت مستقل برای فلسفه اسلامی شده اندوباتعریف فلسفه به سیر آزاد عقلانی قید اسلامی برای فلسفه را مستلزم تناقض می دانند. عنوان بحث درحد یک بحث اصطلاحی صرف نیست.بلکه از آن جهت اهمیت می یابد که بدانیم بافراگیری فلسفه به روح اسلام نزدیک شده ایم یا موجب انحراف ما ازفرهنگ اسلامی ناب شده است.رساله حاضر به اثبات امکان چنین فلسفه ای وآوردن نمونه های عینی برتحقق آن خواهد پرداخت .ومشخص می کند قید اسلامی مانع کار فلسفی که روش ع ...
نمایه ها:
فلسفه | 
اسلام | 
عقل |