عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی قرآن، راهنمایی نوع بشر به فلاح و رستگاری و هریک از سوره‌ها با طرح موضوعات مختلف موضوعاتی که در برآوردن هدف سوره هماهنگی و اتفاق کامل دارند - گوشه‌ای از آن هدف کلی را محقق ساخته‌اند. هر سوره‌ای در قرآن کریم دارای جان و روح خاص خود است که در کالبد آیات آن سوره جریان دارد و این روح برمبانی و احکام و اسلوب آن سوره اشراف دارد. زیرا خداوند سبحان، عده‌ای از آیات را - حتی اگر به تعداد آیات یک سوره هم باشند - سوره نمی‌نامد مگر وقتی این آیات مشتمل بر غرض واحد الهی باشد، و همین ...
نمایه ها:
سوره | 
قرآن |