عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
   
در بررسی که به مدت 8 ماه از آذر ماه 1368 تا مرداد ماه 1369 جهت ارزیابی اثر درمانی کرم کتوکونازول 2% واژینال در بیماران مبتلا به واژنیت کاندیدایی و تریکومونایی صورت گرفت مجموعاً 100 بیمار مبتلا به واژنیت کاندیدایی و 30 بیمار مبتلا به واژنبت تریکومونایی بررسی گردید. بیماران انتخاب شدند در این مطالعه از افرادی بودند که از 14 روز قبل از شروع درمان دارویی با کرم کتوکونازول از هیچ دارویی استفاده نمی کردند به علاوه از آنها خواسته میشد تا یک هفته و یکماه بعد از درمان جهت معاینه و برر ...

با توجه به اینکه خانمها یک یا دو وقوع از وولو واژینیت کاندیدیایی را در طول زندگی خود تجربه نموده و این بیماری نیز بدلیل ایجاد علائمی مانند ترشح، خارش ، سوزش ، درد هنگام مقاربت و غیره می‌تواند سبب کسالت جسمی و روحی در فرد خصوصا" در موارد درمان نشده و یا راجعه و عودکننده گردد در نتیجه سلامت زنان را و بدنبال آن از آنجایی که زنان هسته اصلی خانواده را تشکیل می‌دهند سلامت خانواده و بدنبال آن سلامت جامعه را نیز به خطر بیندازد لذا نتایج بررسی تاثیر رعایت زمینه‌های بهداشتی ، خصوصا" به ...

بیش از صد میلیون زن در سراسر دنیا از آی. یو .دی استفاده می کنند که شکایت از ترشحات واژینال در تعدادی از مددجویان ، نیازمند بررسی و انجام آزمایشات برای عفونت های واژینال یا رحمی است با توجه به اینکه واژینیت شایع ترین مشکل زنان در مراکز درمانی می باشد، مزمن شدن و بروز پیوسته و پی در پی آن زندگی عادی زنان را دچار اختلال می کند . باید با تشخیص و درمان سعی در کاهش خطرات این عارضه نمود و با ارائه کیفیت بالاتر و ایمنی بیشتر خدمات ، موفقیت برنامه های تنظیم خانواده را تضمین نمود. ...

ارزش استرپتوکوک گروه (GBS)B به عنوان یک عامل ایجاد کننده واژنیت مورد مطالعه قرار گرفت تعداد کل نمونه ها 545 نفر بود که از دو گروه زنان دارای علائم کلینیکی واژنیت و زنان بدون علامت تشکیل شده است. وجود بیشتر از 10 لکوسیت در هر میدان میکروسکوپی وجود علائم تیپیک کلینیکی واژنیت ملاک تشخیص عفونت فعال در نظر گرفته شده است.GBS از گروه بیمار به میزان 1/4 % جدا شده است و میزان جدا سازی پاتوژنهای دیگر در گروه بیمار که عبارتند از کاندیدا آلبیکانس (G.V)گاردنرلا واژینالیس(G.V) و تریکومونا ...

این پژوهش یک تحقیق توصیفی - تحلیلی است که به منظور بررسی ارتباط رفتارهای بهداشتی با شیوع واژینت در زنان مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان انجام گرفته است . در این پژوهش 500 نفر از زنان غیرباردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر زنجان شرکت داشتند. ابزار گردآوری داده‌ها در این مطالعه پرسشنامه، برگه ثبت اطلاعات و وسایل آزمایشگاهی (شامل میکروسکوپ و وسایل لازم جهت رنگ‌آمیزی گرم و ...) می‌باشد. داده‌ها در زمینه اطلاعات مشخصات فردی، روش پیشگیری، بهداشت دوران ...
نمایه ها:
زنجان | 
1375 | 
زن | 

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی و مقطعی است که به منظور تعیین ارتباط مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری خوراکی نوع L.D با ابتلاء به واژینیت کاندیدیائی در خانمهای مراجعه‌کننده به مراکز درمانی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران در سال 1374 صورت گرفته است . تعداد واحدهای مورد پژوهش 180 نفر 90 نفر در هر گروه محاسبه گردیده است . جهت دستیابی به اهداف این پژوهش افراد در دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند: -1افرادی که از قرصهای پیشگیری از بارداری خوراکی نوع L.D جهت کنترل باروری حداقل به مدت سه ...