عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سازند مبارک در برش آرو (البرز مرکزی) در محدوده دماوند با 111 متر ضخامت در بخش میانی یال جنوبی تاقدیس مرکب (Anticlinorium) آینه‌ورزان-دلیچای واقع شده است. این رسوبات با ناپیوستگی هم شیب (؟) بر روی سازند جیرود قرار دارد و مرز بالایی آن نیز به واسطه یک لایه برشی از نهشته‌های پرمین تفکیک می-شود. سازند مبارک از نظر محتوای فسیلی به خصوص کنودونت‌ها و فرامینیفر‌ها و همچنین رخساره‌های میکروسکوپی مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله نخست نهشته‌های کربنیفر زیرین در این منطقه به 4 واحد سنگ چی ...

منطقه‌ی مورد مطالعه در شمال شهرستان سمنان واقع شده است و از نظر جایگاه زمین‌شناسی، بخش خاوری پهنه‌ی البرز مرکزی به حساب می‌آید. پهنه‌ی البرز مرکزی به خاطر وجود گسل‌های جوان از جایگاه ویژه‌ای در مطالعات زمین ساختی برخوردار است. تراکم گسل‌ها در این ناحیه زیاد است و اکثر این گسل‌ها از نوع فشاری هستند و به همین علت خطر زمین لرزه در آن‌ها به نسبت بالاست. در تحولات زمین‌شناسی این منطقه، گسل‌های شمال سمنان و عطاری نقش مهمی داشته‌اند. روند ساختاری چیره‌ی گسل ها، شمال شرقی ـ جنوب غربی ...

شناخت فلاح اسماعیلیان نزاری در کوه های البرز مرکزی و حوادثی که در آنها پیش آمده، از لحاظ جغرافیای تاریخی، موضوع اصلی پایان نامه است. حسن صباح به عنوان رهبر فرقه اسماعیلیه نزاری به رسمیت شناخته شد. او دولت الموت را در سال 483 هـ. در قلعه الموت پایه گذاری کرد. حسن صباح و جانشینانش از این قلعه به عنوان پایگاه حکومت و ترویج عقاید اسماعیلیه استفاده می کردند. الموت پایگاه نظامی، کانون علمی و فرهنگی و مباحث دینی هم بود. دولت آنها کوچک بود ولی از نظر جغرافیایی پراکنده و در دژها مستقر ...

این تحقیق اثرفسیل‌های متعلق به سازند مبارک دربرش شهمیرزاد (واقع درالبرز مرکزی) را مورد بررسی قرارمی‌دهد. سازند مبارک با رخنمونی به ستبرای 335 متر و با سن کربونیفر پیشین (تورنزئن–ویزئن)، از توالی‌های آهک با میان لایه‌های شیل تشکیل شده است. مطالعه اثرفسیل‌های سازند مبارک منجربه شناسایی 13 اثرفسیل Chondrites isp.،Conichnus isp.، Diplocraterion polyupsilon،Ophiomorpha isp.، Palaeophycus isp.، Phycodes pedum.، Planolites isp.، Rhizocorallium isp.، Rosselia isp.، Scolicia isp.، Sko ...

آنومالی طلای کلها، در زون البرز ( البرز مرکزی)، در محدوده‌ای به وسعت 10 کیلومتر مربع در 45 کيلومتري شـمال شهرستان کرج در اسـتان البرز قرار دارد. بر اساس بررسی‌های صحرایی ،کلریت شیست، سنگ آهک، ماسه سنگ، توف‌های آتشفشانی و رگه‌های کوارتز- سولفید از مهمترین واحدهای رخمنون یافته در منطقه می‌باشند که تحت تاثیر دگرسانی قرار گرفته‌اند. از مهمترین دگرسانی‌های مشاهده شده در آنومالی کلها می توان به دگرسانی سرسیتی، اپیدوتی، کلریتی،کربناتی، سیلیسی و سولفیدی اشاره کرد. بررسی تغییرات ...

مطالعات نوزمین‌ساختی و ریخت‌زمین‌ساختی آبرفت‌ها ، آبراهه‌ها، مخروط افکنه‌ها ، دامنه‌ها و جبهه کوهستان در محدوده حوضه آبریز کن آشکار می‌کند که منطقه از نظر زمین‌ساختی فعال است . تفسیر و تحلیل داده‌های ماهواره‌ای و مدلهای ارتفاعی رقومی (DEM) این جنبایی را به صورت گسلش آبرفت‌های جوان ، دره‌های V شکل، سینوسیتی جبهه‌کوهستان ،رودشکن‌های زمین‌ساختی ومئاندر محصورتایید می‌کند.مثلا" مقدار سیتوسیتی رودخانه در محدوده ورود آن از کوهستان به کوهپایه در حدفاصل راندگی شمال تهران وراندگی پور ...

در این رساله تکامل ساختاری بخشی از جنوب البرز مرکزی بین گسلهای مشا و طالقان از تریاس تا پلیوسن مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور فصل اول به کلیات، فصل دوم و سوم به ترتیب به بررسی تکامل ساختاری این پهنه در مزوزوییک و ترشیری و فصل چهارم به بررسی شرایط دما- فشار پهنه گسل مشا اختصاص یافته است. در فصل دوم این رساله مدلی برای وارونگی مزوزوییک گسلهای نرمال اولیه که به عنوان گسلهای مرز حوضه در درون پالئوگرابن طالقان-گاجره-لار “TGLP” در رشته کوههای البرز مرکزی عمل می‌کردند، ارائه ...

بررسی و مطالعه حرکات و دگرشکلی های پوسته زمین و مخاطرات ناشی از آنها، همواره مورد توجه محققان علوم زمین بوده است. در طول چند دهه گذشته، علم ژئودزی و کاربرد آن در زمینه کینماتیک و دینامیک دگرشکلی پوسته زمین جایگاه ویژه ای در میان محققان علوم زمین از جمله ژئوفیزیکدانان یافته است. زیرا با پیدایش و گسترش تکنیک های ژئودتیکی و به دنبال آن امکان تعیین موقعیت بسیار دقیق می توان تغییرات مکانی نقاط سطح زمین را در طول زمان پایش کرد. سیستم تعیین موقعیت جهانی (GPS) یکی از تکنیک های ژئودتی ...

هدف از اجرای سیاست خصوصی سازی، ارتقای کارایی، تمرکززدایی، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی ، مشارکت دادن مردم در فعالیت های دولتی و خدماتی و استفاده بهینه از امکانات کشور و ... بوده است. این مطالعه با هدف بررسی موفقیت بخش خصوصی شرکت معادن ذغالسنگ البرز مرکزی انجام گرفته است. جامعه آماری مورد بررسی، کارشناسان و مدیران و صاحبنظران شرکت ذغالسنگ البرز مرکزی و شامل کلیه قسمتهایی از شرکت می باشد که فعالیت آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است و تعداد نمونه 50 نفر در نظر گرفته ش ...