عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بارش به عنوان مهمترين پديده يا ويژگي محيط زيست به همراه دما از مهمترين عوامل تعيين كننده اقليم يك منطقه مي باشند. ايران در عرض هاي ميانه و در كمربند منطقه خشك قرار گرفته است.در اين منطقه به طور كلي ميزان و مدت بارش بصورت قابل ملاحظه اي در زمان و مكان تغيير مي نمايد كه ويژگي اصلي بارش هاي ايران نيز تغيير پذيري آن ها ست. در واقع اين تغييرات بارش، ناشي از تغييرات عوامل توليد كننده آن يعني عامل صعود و هواي مرطوب مي باشد.لذا با در نظر گرفتن اين واقعيت كه بخش هايي وسيعي از كشور م ...

در دهه های اخیر با طرح مسئله تغییر اقلیم و به دلیل پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از آن ، علاقه مندی عمومی برای روشن ساختن جلوه های مختلف تغییر اقلیم و تحلیل علمی آنها افزایش یافته است. یکی از مهمترین جلوه های تغییر اقلیم ، افزایش دمای جهانی و افزایش پدیده‌های فرین اقلیمی است. رویدادهای گرم فرین یکی از پدیده‌های فرین اقلیمی است که در طی سال‌های اخیر بیشتر شاهد آن هستیم. هدف این پژوهش شناسایی روزهای گرم فرین و بررسی الگوهای همدید موثر در ایجاد آنها است.با توجه به این اهداف 2 ...

رخداد دماهای فرین ازجمله رویدادهای مهم دمایی محسوب می‌شود. موج‌های گرمایی و روزهای گرم نمودی از رویداد دماهای فرین است. شناخت رفتار زمانی- مکانی و عواملی که منجر به ایجاد این پدیده‌ها می‌شوند؛ دانسته‌های با ارزشی از چگونگی رفتار دستگاه اقلیم در اختیار می‌گذارد. موج گرمایی و روز گرم مفهومی نسبی و تابعی از زمان و مکان می‌باشند. در تحقیق حاضر یک موج گرم تکرار دست‌کم دو روز گرم پیاپی تعریف شد و روز گرم به عنوان روزی تلقی شد که دمای هر یاخته بر روی نقشه بزرگ‌تر یا مساوی صدک 90 آن ...

توفان‌های غباری از پدیده‌های عموما زیانبار و اختلال‌زا در فعالیت‌های روزمره و اقتصادی هستند. این پدیده غالبا در مناطق دارای آب‌وهوای گرم وخشک (بیابانی) رخ می‌دهد. بخش های غربی سرزمین ایران هر ساله چندین بار شاهد رخداد این پدیده است. وقوع فراوان این پدیده در مناطق غربی ایران بویژه استان پرجمعیت، پرتردد و صنعتی ـ کشاورزی خوزستان؛ انگیزه گردآوری داده‌های افق دید روزانه با کد 06 به عنوان گردوغبار از مجموع 6 شهر در استان خوزستان طی سال‌های 1996 تا 2005 گردید. پس از استخراج 286 رخ ...

مهمترین پدیده ی محیط زیست بارش می باشد که حیات جانوری به آن وابسته بوده و از اهمیت زیادی برخورد می باشد. اهمیت این پدیده زمانی آشکار می شود که در یک منطقه با کمبود ریزش یا با ریزش ناگهانی روبرو باشیم. ایران کشوری است که به علت قرارگیری در کمربند خشک و نیمه خشک جهان، مسئله ی آب و تأمین آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این رویداد هنگامی که به صورت ناگهانی و بسیار سنگین ریزش می کند، زیان های جانی و مالی فراوانی به بار می آورد و چون ایران با کمبود بارش مواجه است و منابع آبی کشور ...

در پژوهش حاضر جهت شناسایی عوامل پویشی و گرماپویشی موجد بارش‌های سنگین، شدید و فراگیر پهنه کم بارش شرق و جنوب شرق ایران از دو پایگاه داده استفاده شد. پایگاه اول شامل داده‌های روزانه بارش با آرایه‌ای به ابعاد 2446?15992، از تاریخ 1340/1/1 تا 1383/10/11 شامل 15992 روز و 2446 یاخته و پایگاه دوم شامل شامل متغیرهای جوی است که عبارتند از: دمای هوا(برحسب کلوین)، ارتفاع ژئوپتانسیل(برحسب متر)، فشار تراز دریا(برحسب هکتوپاسکال)، نم ویژه(برحسب گرم برکیلوگرم)، مولفه باد مداری و باد نصف‌الن ...

حوضه بهشت آباد یکی از زیر حوضه های کارون شمالی است که در استان چهار مهال بختیاری قرار دارد. علی رغم سیل خیز نبودن حوضه از لحاظ فیزیوگرافی، ولی سیلاب های شدیدی در حوضه مربوطه رخ داده است. مهمترین هدف ما در این پژوهش دستیابی به یک دید کلی از شرایط همدید، ترمودینامیک و دینامیک موثر بر بارشهای موجد دبی های حدی است. لذا رویکرد محیطی به گردشی را برای انجام پژوهش حاضر برگزیدیم. در این پژوهش از دو پایگاه داده استفاده شده است. پایگاه اول شامل داده های محیط سطح زمین که خود از دو بخش دا ...

چرخندها سامانه های همدیدی هستند که در آن ها فشار هوا کم، جریان هوا صعودی و جهت وزش باد پاد ساعتگرد است به دلیل حرکات عمودی هوادر چرخندها امکان پیدایش ابر، بارش و حتی توفان تندری فراهم می شود. هدف از این مطالعه بررسی فعالیت چرخندی و تحلیل مکانی و زمانی این سامانه ها در سال 1379 خورشیدی است. قلمرو این مطالعه محدوده ی بین طول جغرافیایی 30 درجه ی غربی تا 80 درجه ی شرقی و عرض جغرافیایی صفرتا 80 درجه ی شمالی را در بر می گیرد. برای شناسایی چرخندها از داده های روزانه ی ارتفاع ژئوپ ...

تاثیر پارامترهای جوی بر آسایش انسان به طور مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد پایان نامه حاضر بررسی رابطه پدیده باد در آسایش انسان در اقلیم گرم و خشک مطالعه موردی شهرستان بندرعباس می باشد . هدف از این تحقیق تاثیر عنصر باد در آسایش انسان در محدوده مورد نظر می باشد ، به دلیل پراکندگی و گستردگی جغرافیایی و شهرهای استان سعی شد شهرهایی مورد مقایسه قرار بگیرند که در جهات مختلف جفرافیایی استان باشند . داده های آماری 2010-2001 5 ایستگاه سینوپتیک بندرعباس ، بندرلنگه ، میناب ، حاجی آباد ...