عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 62

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکیک مالکیت از مدیریت در شرکتهای سهامی باعث دسترسی انحصاری مدیریت به اطلاعات مالی گردیده است. مدیران جهت دستیابی به سود مورد انتظار ممکن است این هدف را از راه افزایش اقلام تعهدی اختیاری دنبال نمایند، زیرا دستکاری وجوه نقد عملیاتی و اقلام تعهدی غیر اختیاری تقریباً ناممکن می باشد. هدف تحقیق تبیین رابطه اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات برای کشف مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. در این پژوهش برای تشخیص مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز استفاده ...

این موضوع که، ذی‌نفعان بازار سرمایه، اطلاعات حسابداری و به خصوص سود و اجزای آن را، چگونه پردازش می‌کنند، همواره مورد توجه ذی‌نفعان بازار سرمایه، قرار گرفته است. نتایج تحقیقات پژوهشگران نشان می‌دهد که، جزء تعهدی اختیاری سود نه تنها بر سودآوری بلکه در قیمت‌گذاری‌ سهام و به تبع آن بازده سهام موثر است. از آنجایی که اقلام تعهدی اختیاری، تحت کنترل و نفوذ مدیریت هستند و با توجه به مسئله تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت، این امکان وجود دارد که اقلام تعهدی اختیاری به وسیله‌ی مدیران دستک ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس تئوری نمایندگی به دلیل جدایی مالکیت از مدیریت و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می‌تواند موجب از دست رفتن ثروت سهامداران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت ممکن است اقدام به مدیریت سود ‌نماید. لذا در این پژوهش از معاملات با اشخاص وابسته به عنوان متغیر مستقل و از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان متغیر وابسته است ...

هدف از تحقیق بررسی این موضوع است که آیا هنگامی که مدیریت سود با اهداف فرصت‌ طلبانه صورت می‌گیرد در مقایسه با زمانی که انگیزه ‏های آن غیر فرصت‌ طلبانه است، توانایی اجزای سود در پیش‏ بینی جریان‏های نقدی آتی متفاوت است؟ با استفاده از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌هایی که اقدام به تجدید ارائه نموده‌اند و بکارگیری مدل دستیابی به اهداف تعیین شده برای طبقه بندی انگیزه‏ های مدیریت سود در شرکت‌ها، 83 شرکت (بالغ بر 106 مشاهده شرکت- سال) در نمونه فرصت‌طلبانه و 216 شرکت (بالغ بر 666 مشاهده شرکت ...

حامیان تغییر حسابرسان بر این باورند که حضور طولانی-مدت حسابرس در کنار صاحبکار استقلال و بی طرفی او را مخدوش می کند در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری هست که حسابرسان را به حفظ استقلال وادار می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود است. جهت بررسی مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاریی استفاده گردید. اطلاعات مالی 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی 7 سال در بازه زمانی 1385-1391 استخراج گر ...

سود حسابداری مهم‌ترین قلم اطلاعاتی برای بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به شمار می‌رود. فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد. بخش تعهدی سود به مراتب از بخش نقدی آن دارای اهمیت بیشتری در ارزیابی عملکرد شرکت می‌باشد. رشد شرکت از دیدگاه بازار سرمایه و مدیریت متغیر مهمی است، به دلیل اهمیت اقلام تعهدی اختیاری در فرآیند گزارش‌دهی و تأثیرپذیری بازده سهام از این اقلام، با توجه به فرصت‌های رشد و عدم تقارن اطلاعاتی بالا در شرکت‌های با رشد بالا، انتظار می‌رود م ...

اقلام تعهدی اختیاری از جمله موضوعاتی است که همواره مورد توجه سرمایه گذاران می باشد. هرکدام از اقلام تعهدی اختیاری می تواند رابطه ای جدی با با بازده های آتی سهام اعم از مشهود و نامشهود داشته باشد. در نتیجه هدف اصلی این مطالعه ، بررسی ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری با بازده آتی سهام اعم از مشهود و نامشهود در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نمونه آماری تحقیق شامل ۲۹۵ شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که داده های آنها برای یک دوره ۶ ساله از ۱۳۸۸ تا ۱ ...

معمولاً استفاده از مبنای تعهدی موجب متفاوت شدن میزان سود گزارش شده با خالص جریان نقدی می شود، که این تفاوت از اقلام تعهدی تشکیل شده است. اقلام تعهدی تعدیلات موقتی هستند که به کمک برآورد و پیش بینی رویدادهای آتی، مشکلات زمانی و تطابق شناسایی و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها را رفع می کند. برآوردهای دقیق به معنی تطابق مناسب بین اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی است، اما بدیهی است هر برآوردی همراه با خطا است. بنابراین اقلام تعهدی می تواند تحت تاثیر محیط عملیاتی شرکت، اشتباهات عم ...

در این تحقیق به بررسی رابطه اقلام تعهدی اختیاری و نوع گزارش حسابرسی پرداخته شده است. در تحقیقات متعددی، از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص و معیار مدیریت سود استفاده شده است . با توجه به نقش حسابرسی در اعتباردهی صورت های مالی، از حسابرس انتظار می رود رویه های حسابداری سوال برانگیز و خطاهای با اهمیت و موارد خلاف را کشف و گزارش نماید. از این رو، در این تحقیق به دنبال پاسخگویی به این پرسش بودیم که آیا با افزایش اقلام تعهدی اختیاری (نشاندهنده مدیریت سود در صورت های مالی)، گزارش ...