عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1405

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پرداخت یارانه یکی از ابزارهای حمایتی دولت است که در جهت حمایت از قشرها و بخش‌های مختلف اقتصادی به کار می‌رود. در دهه اخیر، با توصیه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، مبنی بر حذف یارانه برای تسریع رشد اقتصادی در جهان سوم بحث پیرامون آن بالا گرفته است. امروزه پرداخت یارانه به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، متداول است و یکی از اهداف سیاست‌های تعدیل اقتصادی دولت، حذف یارانه‌ها می‌باشد. با توجه به این موضوع، در این مطالعه به بررسی اثرات تغییر ی ...

ازآنجا که صنعت قند دارای ارتباط مستقیم با بخش کشاورزی است و ماده اولیه آن به طور مستقیم ازاین بخش تامین می گردد دراین مطالعه ضمن بررسی ارتباط بخشهای صنعت و کشاورزی به بررسی بخش صنعت قند و تولید چغندر با استفاده ازتکنیک علیت گرنجر و توابع رشد گسترش یافته گاپیناث و ری پرداخته شد . نتایج نشان دهنده رابطه ای دوطرفه ای بین رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی و صنعت می باشد. همچنین بخشهای کشاورزی و صنعت دارای ارتباط متقابل بوده و مکمل یکدیگرند . این نتیجه در بخش صنعت قند و محصول چغندرقند ن ...
نمایه ها:
ایران | 
صنعت | 

آب از ارزشمندترین منابع طبیعی مورد استفاده جوامع بشری بوده که مورد تقاضای بخش های مختلف قرار می گیرد و به عنوان یکی از نهاده های اصلی تولید محصولات کشاورزی، جایگاه خاصی در توسعه پایدار کشاورزی دارد. در وضعیت کنونی که مصارف فعلی آب به طور حقیقی بیشتر از منابع عرضه آب شده است و با توجه به این که بیشترین میزان آب مصرفی نیز در بخش کشاورزی است، مدیریت کارآمد منابع آب کشاورزی انکارناپذیر به نظر می آید. بدین منظور در این مطالعه سعی شد که ضمن تحلیل عوامل و مشکلات مدیریت آب کشاورزی، ج ...

هدف از تحقیق حاضر ارائه یک تجزیه و تحلیل کمی از مزیت بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها در اقتصاد ایران و تحلیل جایگاه منابع طبیعی در آن است . در تعیین مزیت بخش کشاورزی از معیارهایی مانند بازده عوامل و تکنیک برنامه‌ریزی خطی استفاده گردید. سپس با ارائه یک چارچوب نظری، مدلهایی که نشان‌دهندهء تاثیر منابع طبیعی تجدید شونده بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی است بسط داده شدند. با استفاده از رگرسیون غیرخطی و مدل کاب داگلاس ضرایب مدلها برآورد گردیدند. در پایان بازده به مقیاس بخش کشاورزی و مسیر ...

بخش کشاورزی در اقتصاد بسیاری از کشور‌های در حال توسعه یکی از بخش‌های مهم اقتصاد ملی می‌-باشد. از این رو بسیاری از صاحب‌نظران امر توسعه معتقدند که پشتوانه و محرک توسعه روستایی، توسعه کشاورزی می‌باشد.یکی از مهم‌ترین راهکار‌ها در جهت توسعه پایدار روستایی، رشد و توسعه کارآفرینی کشاورزی است. بر همین اساس پژوهش جاری تلاش نموده است تا عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان را مورد شناسایی قرار دهد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از ...

یکی از بزرگترین چالش های امروز دولت ها مشکل کمبود شغل برای جوانان است. نرخ بيکاري در ايران حدود 12 درصد است و نرخ بيکاري دانش‌آموختگان رشته‌هاي کشاورزي و منابع طبيعي بيش از 20 درصد است. در این راستا اعطای اعتبارات کشاورزی می تواند یکی از راهکارهای مهم در جهت افزایش اشتغال در بخش کشاورزی باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی اثرات اعطای اعتبارات بانکی بر افزایش اشتغال در ميان فارغ التحصيلان كشاورزي در استان فارس می باشد. بدین منظور 205 فارغ التحصيل گروه هاي كشاورزي مورد مصاحبه قرار گ ...

بسیاری از تحلیل‏گران اقتصاد بین‏الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348، صادرات محصولات کشاورزی ایران در دوره 2007-1998 و واردات محصولات کشاورزی ایران در دوره 2008-1998 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای ...

بخش کشاورزی از نظر تأمین مواد غذایی جمعیت در حال رشد و هم‌چنین تولید مواد و نهاده‌های مورد نیاز صنایع، یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است. با توجه به سهم بخش کشاورزی از کل اقتصاد که 12 درصد است، لذا تأثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در رابطه با این بخش نیز از اهمیت شایانی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات سیاست‌های پولی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی در قالب مدل ترکیبی تعادل عمومی قابل محاسبه و ادغام‌شده است. اطلاعات مربوط به آخرین ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 به عنو ...

رشد جمعیت و پایین بودن ظرفیتهای تولید به منظور جذب نیروی کار دلیل ایجاد نرخ بالای بیکاری در کشور است. بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور است که به دلیل کاربر بودن و نیاز به سرمایه گذاری کمتر برای ایجاد اشتغال، سهم زیادی در اشتغال کل کشور دارد. لذا در این مطالعه اشتغال بخش کشاورزی و اثر آن بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران 1338-1385 مورد پیش بینی قرارگرفته است. برای پیش بینی از مدل شبکه های عصبی و مدل خودرگرسیون میانگین متحرک استفاده شده است و برای ارزیابی نوع اثر از ...