عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9642

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. این موضوع به وی‍‍‍ژه در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد، زیرا قسمت عمده ی صادرات این کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. قیمت این کالاها در بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه است. بنابر این کشورهای مزبور با تغییرپذیری بالاتر رابطه مبادله مواجه می باشنـد. مسأله تغییرپذیری رابطه مبادله برای کشورهای صادرکننده نفت به صورت ویژه ای مطرح است. از آنجا که قیمت نفت نقش ا ...

در این پایان نامه، اثرات پویای تکانه های نفتی، تکانه های خارجی و تکانه های تقاضای کل بر روی تولید ناخالص داخلی ایران و جهان، قیمت نفت و نرخ ارز ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. بدین منظور از داده های سالیانه مربوط به دوره ی 2007-1970 ومدل اقتصاد سنجی VAR استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که آسیب پذیری اقتصاد ایران نسبت به دو شوک تقاضای کل و شوک نفتی بیشتر از شوک های خارجی می باشد. همچنین با توجه به ساختار اقتصاد ایران مشخص می شود که یکی از عوامل اصلی ایج ...

در اقتصاد دانش محور تولید، توزیع و کاربرد دانش عامل محرکۀ اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت‌های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری و مشارکت افراد در سطوح مختلف فردی و سازمانی دارد، نقشی اساسی در تولید علم ایفا می‌کند. زیرا در عصر حاضر علم و فناوری بیش از هر دورۀ دیگری از خصلت‌های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده‌هایی جمعی تبدیل شده‌اند. به گونه‌ای که هنجارها، اعتماد و شبکه‌های اجتماعی که از ارکان سرمایه اج ...

فعالیت‌های زیادی در اقتصادی ملی وجود دارند که به دولت‌ گزارش نمی‌شود. این فعالیت‌های گزارش نشده سبب ایجاد مفهومی به نام اقتصاد زیرزمینی می‌شوند. وجود اقتصاد زیرزمینی اثر منفی بر اقتصاد بخش رسمی می‌گذارد. برهم زدن تخصیص منابع، کاهش درآمدهای دولت و ناکارآمدی سیاست‌های پولی و مالی از پیامدهای مهم توسعه این مفهوم است. در پژوهش حاضر به اندازه‌گیری اقتصاد زیرزمینی و عوامل مؤثر بر آن در ایران برای دوره زمانی 1357-1388 با دو روش متفاوت پرداخته شد. در روش اول، ابتدا حجم اقتصاد زی ...

نفت یک کالای استراتژیک جهانی است و به عنوان یکی از نهاده‌های عمده و اصلی تولید به شمار می‌آید. بنابراین، نوسانات شدید قیمت نفت که آن را شوک نفتی نامیده‌اند (اثرات مثبت و منفی)، تاثیرات فراوانی در اقتصاد کشورها، هم صادرکننده نفت و هم واردکننده نفت، دارد. از طرف دیگر، نرخ ارز از جمله دلار آمریکا به عنوان پول رایج در سرتاسر بازارهای جهان در حال داد و ستد است و تأثیرات مهمی در اقتصاد جهان بر جای گذارده است. اقتصاد ایران بر مبنای یک اقتصاد تک محصولی بنا نهاده شده است که نشان‌ می‌د ...

تعیین خطوط اقتصاد اسلامی و رابطه تاثیر گذاری آن بر مسائل علم اقتصاد - جهت بازسازی و تدوین مفاهیم اسلامی در زمینه اقتصاد ، خطوط کلی و بهم پیوسته ای را می توان از منابع اسلامی استفاده کرد. ...
نمایه ها:
اسلام | 

توانائی نظام اقتصاد تعاونی به جلوگیری از نارسائیهای مربوط به عدالت اقتصادی در سیستمها تعاونی بازار و متمرکز و دراین حال استعداد آن به منظور ایجاد اینتره در فعالیتهای اقتصادی زمینه این طرح را تشکیل می‌دهد ...

هدف از تحلیل و نقد برنامه "سیمای اقتصاد ما"، آن است که میزان اهمیت مسایل مطرح شده در برنامه، چگونگی طرح آن از طریق این برنامه و مطابقت آن با واقعیتهای موجود جامعه و فرم ارائه برنامه از نظر جلب بینندگان بررسی شود و پیشنهادات کلی و موضوعات دیگر قابل طرح در این برنامه ارائه شود. از این رو، سه برنامه اول این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است که موضوع این سه برنامه به ترتیب عبارتند از: -1 تورم -2 مسایل و علل کمبود کالاهای خانگی، احتکار و نقش واسطه‌ها -3 چگونگی تولید و توز ...

اقتصاددانان مسلمان معتقدند که اصولا مسائل علوم انسانی و قوانین اجتماعی که اقتصاد، نیز بخشی از آن را تشکیل میدهد، هر چند ممکن است به شکل قانون و یا رابطه مطرح شوند، با قوانین طبیعی و فیزیکی فرق اساسی دارند، زیرا در یک طرف این رابطه یا قانون خود انسان قرار دارد که تحت تاثیر اراده و فکر و انگیزه خود حرکت میکند و روابط هیچگاه، هماننند روابط فیزیکی مطلق و قهری نیستند و همواره بر اساس جهان‌بینی‌ها و باورها و ارزشها و انگیزه‌های گوناگون تغییر پذیرند. علم اقتصاد اسلامی به تناسب ...