عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی چالش های اقتصادی-اجتماعی تعاونی های منابع طبیعی و توانمندسازی آنها محل اجراء: سطح کشور واحد اجراء: مرکز تحقیقات بین المللی بیابانزدایی-دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران ...

در جهان امروز ،‌ برنامه ريزي در امور اجتماعي از اهميت ويژه اي برخوردار است ، و جمعيت شناسي و اهميت به آن به لحاظ ميزان مواليد و مرگ و مير، از جمله مواردي است كه كشورها براي آن اهميت خاصي قائل شده اند. مي توان عمده ترين دلايل آن را كمبود منابع و محدوديت در امكانات دانست. از سويي ديگر شناخت عوامل مرگ و مير و زاد و ولد در يك جامعه مي تواند دورنماي هرم انساني جامعه را مشخص نمايد و بر اين اساس برنامه ريزان توانايي جمع بندي و مديريت عوامل فوق را خواهند داشت . پژوهش حاضر كه هدف آن ...

ارزیابی اقتصادی به عنوان ابزاری اساسی در تصمیم‌گیری‌های کلان و سیاست‌گذاری برای توسعه منطقه‌ای به شمار می‌آید. این امر با توجه به محدودیت‌های منابع مالی – اعتباری در بخش کشاورزی و قشر غالب فعالان این صنعت اهمیتی دوچندان یافته است. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬاری علمی و اصولی در ﻃﺮﺣﻬﺎی ﮐﺸﺎورزی می‌تواند زمینه ساز ارتقای ﮐﺎرآﯾﯽ این ﺑﺨﺶ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪات ﺿﺮوری ﺟﺎﻣﻌﻪ، اﯾﺠﺎد ﻓﺮصت‌های ﺷـﻐﻠﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮزﯾﻊ در آﻣﺪ درﮐﺸﻮر گردد. این امر بویژه در خصوص محصولات کشاورزی صادراتی همچون خرمای رقم سایر (استعمران) ...
نمایه ها:
خرما | 
خرما | 
سایر | 

امروزه فرآیند تبدیل روستا به شهر به عنوان یک مسأله اساسی در مباحث شهرنشینی مطرح است. هدف از پژوهش حاصل پیامدهای اقتصادی – اجتماعی تبدیل روستا به شهر است. که شهر باغستان بعنوان مطالعه موردی بررسی شده است. به منظور بررسی پیامدها و عوامل تأثیر گذار در این فرآیند شهر باغستان که از تجمیع روستاهای سعید آباد، ده مویز، خادم آباد بدر، نصیر آباد قدس، صادقیه و شهرک های مهدیه و مطهری بعنوان یک نقطه ی شهری تشکیل شده است انتخاب گردید ضمن بررسی عوامل طبیعی، انسانی و با در نظر گرفتن ویژگی ها ...

ایالت فارس در زمان سلطنت شاه عباس اول و حکمرانی الله وردی خان و فرزندش امام‌قلی-خان یکی از ایالات مهم دوره‌ی صفوی و شیراز مرکز آن دومین شهر کشور بعد از پایتخت محسوب می‌شد آن هنگام این ایالت مناطق وسیعی همچون فارس کنونی ، کوهکیلویه ، دورق ، و قسمتهایی از کرمان و خوزستان را در بر می‌گرفت ، بعد از قتل امام‌قلی‌خان به دست شاه صفی (1052-1038ق.) در سال 1042ق. به خاصه تبدیل شد ؛ در پی این اقدام شاه صفی ایالت فارس تجزیه شد و هر یک از نواحی تحت حاکمیت امام قلی خان، به طور جداگانه به ح ...

به منظور تعیین بهترین سطح اقتصادی پروتئین و متیونین جیره غذایی جوجه های گوشتی در آزمایش انجام گرفت. در آزمایش اول 330 قطعه جوجه گوشتی نر 10 روزه سویه راس 308 با میانگین وزنی 205 گرم انتخاب و در بین 10 تیمار که هر کدام داری 3 تکرار بودند بصورت کاملا تصادفی تقسیم شدند. به هر واحد آزمایشی 11 قطعه جوجه نر اختصاص یافت تعیین جنسیت جوجه ها در سن یک روزگی و با استفاده از روش تفاوت در میزان رشد پرهای بال صورت گرفت این آزمایش در قالب آزمایش پایه کاملا تصادفی و در قالب طرح فاکتوریل 2* ...

این پژوهش با عنوان نقش فعالیت زراعی در توسعه اقتصادی سکونتگاه های روستایی (شهرستان سمنان) با هدف شناسایی منابع طبیعی، انسانی، اقتصادی شهرستان و همچنین شناخت مسائل و مشکلات در زمینه کشاورزی و توسعه اقتصادی روستایی انجام شده است. منطقه مورد بررسی، شهرستان سمنان است. در این پایان نامه از سه روش تحقیق؛ کتابخانه ای و استفاده از منابع فارسی و لاتین و همچنین استفاده از روش های میدانی از طریق پرسشنامه ویژه روستا و روش اسنادی و آرشیوی و نقشه استفاده شده است. و نیز نرم افزار های Exce ...
نمایه ها:
توسعه | 
سمنان | 

يكي ازمقوله هاي مهم درعرصه برنامه ريزي توسعه روستايي ، توسعه درسطح اجتماعات محلي است كه وزارت جهاد كشاورزي به آن اهتمام خاصي نموده است. ساماندهي توسعه اقتصادي ، اجتماعي فضاهاي روستايي،طرحي است كه، مبتني برفرآيندي مشاركتي به شناسايي ظرفيت ها وتواناسازي وجوه اجتماعي و اقتصادي اجتماعات محلي روستايي پرداخته، درنهايت بستر لازم را براي اجراي اقدامات پيش بيني شده درجهت توسعه خود اتكا وپايدار جامعه هدف فراهم مي نمايد. اين طرح ماهيتي مشاركتي ، همه جانبه ومحلي داشته، برنامه اي هماهنگ ...

مطابق تعریف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی که در نشریه شماره 2441 آمده است، آب معدنی، آبی است که به دلایل زیر از آب آشامیدنی متمایز می شود: 1- بوسیله محتوای املاح معدنی خاص و عناصر کمیاب ودیگر ترکیبات مشخص می گردد. 2- از منبع طبیعی مانند چشمه و یا نقاط حفاری شده از آبخوانهای زیرزمینی تهیه می گردد. 3- ترکیبات آن در طول سال از یک ثبات نسبی برخوردار است. 4- تحت شرایطی که ویژگی های آن تغییر نکند، جمع آوری می گردد. 5- در نزدیکترین محل ممکن به سرچشمه، تحت شرایط خاص بهداشتی بسته بن ...