عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش، که از آنها بعنوان سرمایه نیز یاد می‌شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص‌های بهداشتی و آموزشی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت محول شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه‌های دولت، بر متغیرهای کمی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو ...

هدف اصلی در این تحقیق بررسی میزان واکنش نوسانات تجارت جهانی ناشی از بخش حمل‌ونقل دریایی براساس روش موجک و اقتصادسنجی ترکیبی فضایی است که برای 34 کشور عمده در تجارت بین‌الملل و حمل‌ونقل دریایی، برای دوره زمانی 2012-1990 براساس روش حداکثر راست‌نمایی در قالب مدل‌های فضایی بر شاخص بی‌ثباتی تجارت بین‌الملل آزمون گردید. همچنین، اثرات فضایی از طریق ماتریس فاصله جغرافیایی موردبررسی قرار گرفت. نتایج مدل براساس آزمون‌های LM، LR و هاسمن، مدل SAR اثرثابت فضایی را مورد تأیید قرار می‌دهد. ...

اختلالات رابطه مبادله از دیدگاه بسیاری از اقتصادانان به عنوان یک عامل اساسی بی ثباتی اقتصادی تلقی می شود. این موضوع به وی‍‍‍ژه در مورد کشورهای در حال توسعه مصداق دارد، زیرا قسمت عمده ی صادرات این کشورها را کالاهای اولیه تشکیل می دهد. قیمت این کالاها در بازارهای جهانی با نوسانات بیشتری مواجه است. بنابر این کشورهای مزبور با تغییرپذیری بالاتر رابطه مبادله مواجه می باشنـد. مسأله تغییرپذیری رابطه مبادله برای کشورهای صادرکننده نفت به صورت ویژه ای مطرح است. از آنجا که قیمت نفت نقش ا ...

اندازه‌ی بزرگ دولت یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته می‌باشد، به‌طوری‌که اغلب بخش‌های اقتصاد در این‌گونه کشورها از جانب دولت مدیریت و تأمین مالی شده، و دولت‌ها در این‌گونه کشورها با کسری شدید بودجه مواجه هستند. بنابراین، عمده‌ی تغییرات در این دسته از کشورها، تحت تأثیر اندازه‌ی دولت آنها قرار می‌گیرد، و همین امر سبب شده که تلاش‌های زیادی در جهت بررسی تأثیر اندازه‌ی دولت بر متغیرهای مختلف اقتصادی انجام شود. اما تا کنون کمتر مطالعه‌ای به بررسی اثر ...

كشاورزي ارگانيك انجام فعاليت‌هاي كشاورزي به صورت پايدار می‌باشد، که متکی به روش‌هاي طبيعي كنترل آفات و بيماري‌ها بوده و کشاورزان را از هرگونه استفاده و كاربري آفت‌كش‌ها و علف‌كش‌هاي مصنوعي، كودهاي شيميايي، هورمون‌ها و آنتي بيوتيك‌ها منع نموده است. ایران از پتانسيل بالايى در توليد محصولات ارگانيك برخوردار است و بايد از اين پتانسيل‌ها به عنوان يك امتياز در توليد محصولات ارگانيك استفاده كند. برای این منظور لازم است چالش‌ها و عوامل تاثیرگذار در فرایند تبدیل به کشاورزی ارگانیک مور ...

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهمترین بخش های اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه، مورد توجه می باشد. برآورد تقاضای واردات کالاها همواره یکی از دغدغه های اصلی و موضوعات مورد بحث تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در تمامی زمینه ها، علی الخصوص در تصمیمات راهبردی کشوری ، منطقه ای و جهانی بوده است. همچنین انتخاب استراتژی صحیح برای واردات منوط به در نظر گرفتن عوامل موثر بر آن می باشد. لذا در این تحقیق با عنوان "بررسی عوامل موثر بر تقاضای واردات ایران به تفکیک ک ...

با نگاهی به بنگاه‌های بخش عمومی در ایران، مشخص می‌شود که یکی ازمعضلات پیش روی این بنگاه‌ها نحوه قیمت‌گذاری محصولات آن‌ها است. وابستگی این بنگاه‌ها به درآمدهای نفتی باعث می‌شود که این بنگاه‌ها با مشکلات بودجه‌ای مواجه شوند. از طرفی در این بنگاه‌ها که با بازدهی فزاینده نسبت به مقیاس مواجه هستند، اگر قیمت‌گذاری براساس شرط حداکثرسازی سود صورت پذیرد، رفاه جامعه کاهش می‌یابد. در این‌گونه صنایع روش قیمت گذاری بهینه دوم یا روش قیمت گذاری رمزی می‌تواند ضمن داشتن سود یا عدم زیان برای ا ...

پژوهش حاضر به بررسی اثر جهانی‎‌شدن بر پایداری محیط‌زیست در کشورهای منتخب جهان می‌پردازد. بدین منظور از شاخص ترکیبی و جدید جهانی‌شدن (KOF) و شاخص جدید پایداری زیست‌محیطی ارائه شده توسط بنیاد FEEM استفاده شده است. در این پژوهش با توجه با حداکثر اطلاعات موجود در سال 2011 و با استفاده از روش اقتصادسنجی داده‌های تابلویی، اثر جهانی‌شدن بر پایداری محیط‌زیست، در دو گروه از کشورهای منتخب جهان(در حال توسعه و توسعه‌یافته) برای دوره‌ی زمانی 2011-2005 برآورد شده است. نتایج به دست آمده از ...

اقتصاد حمل و نقل رشته ای از علم اقتصاد است که در جریان تجزیه و تحلیل عوامل عرضه و تقاضا، شیوه استفاده بهینه و مطلوب از امکانات و سرمایه های حمل و نقل را برای رفع نیازهای حمل و نقل در زمان و مکان معین ارائه می دهد. حمل و نقل از ضرورت ها و اساس مبادلات بازرگانی و کلید توسعه اقتصادی و اجتماعی است. بنابراین نارسایی در حمل و نقل، رشد اقتصادی را متوقف ساخته و از کارایی بخش های اقتصادی می کاهد. در این پایان نامه با بررسی عوامل موثر بر تقاضای حمل و نقل ریلی بار به تخمین تابع تقاضای آ ...