عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

وجود موانع و محدودیت های جدی در افزایش عرضه آب، کشورهای جهان را به این نتیجه رسانده است که راه کارهایی از این مشکل را در مدیریت تقاضا برای آب جستجو نمایند. در این راستا، نرخ گذاری مناسب آب محور برنامه ها و سیاست ها قرار گرفته است. در سال های اخیر عبارت "آب به عنوان کالایی اقتصادی" نظیر یک "ترجیح بند" در دستور کارها و توصیه های عمومی نشست های بین المللی تکرار شده و هم چنان می شود. در واقع موضوع اصلی، استقرار و یا به تعبیر بهتر، توسعه و اعتلای نظام سنجش و ارزیابی طرحها، اقدامات ...

اجرای برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از سال 1390 در کشور آغاز گردید. با توجه به هدف گذاری ثبات نرخ ارز و مهار نرخ تورم در این برنامه، در دو سال نخست اجرای آن، نرخ رشد تورم به دو برابر و متوسط قیمت انواع ارزهای خارجی در بازار آزاد بیش از سه برابر افزایش یافت، لذا در این پژوهش به بررسی نرخ ارز و نرخ رشد تورم و علل افزایش آنها در دو سال اول برنامه پنجم توسعه کشور پرداخته می‌شود. به این منظور، بررسی حاضر در دو بخش، به تحلیل نرخ ارز و نرخ رشد تورم و علل افزایش آنها ...

تفاوت در ماهیت و عملکرد نهادهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی یکی از علل تفاوت در سطوح توسعه یافتگی کشورهاست. نهادهای اجتماعی و سیاسی به نسبت میزان سازگاری با فرآیند توسعه، بر روند انباشت عوامل تولید و همچنین بر میزان بهره‌وری کل عوامل و در نهایت بر تولید ملی، تاثیر می گذارند. این نهادها می توانند با شکل دهی ساختار انگیزشی و فراهم کردن بستر مناسب برای فعالیت های موّلد، در مقام عامل پیشبرد توسعه اقتصادی ظاهر شده و همچنین از این راه درآمدهای مالیاتی دولت را افزایش دهند و یا در مقابل ب ...

زارعین خرده پا برای دریافت وام از موسسه های مالی متحمل هزینه های مبادله ی بالایی می گردند که عدم دسترسی کافی زارعین به نهادهای مالی رسمی، به محدودیت های بالای هزینه های مبادله در سیستم ارائه ی اعتبارات مربوط می شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی هزینه های مبادله ی تسهیلات بانک کشاورزی می باشد. هزینه های مبادله بالا به عنوان یکی از عواملی که سبب محدودیت خانوارهای روستائی در دسترسی به اعتبارات در کشورهای در حال توسعه می شود، عنوان شده است. داده های مورد استفاده از بانک کشاورزی و نیز ا ...

لازمه رشد و توسعه هر کشوری هدایت صحیح منابع پس انداز شده به سمت سرمایه گذاری های مادر و مولد است. از آنجا که در کشور ما تجهیز و تخصیص منابع سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی توسط سیستم بانکی کشور صورت می پذیرد بنابراین طراحی و استقرار مدل اندازه گیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش اساسی در راستای بالا بردن بهره وری بانک های کشور در امر تخصیص بهینه منابع خواهد داشت. در تحقیق حاضر کارایی مدل های احتمال خطی، لجستیک و شبکه های عصبی مصنوعی برای پیش بینی ریسک اعتباری مشتریان حق ...

اگر‌چه سهم بخش کشاورزی و بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی همواره متغیر بوده است، ولی این دو بخش از بخش‌های اقتصادی همواره به‌عنوان مهم‌ترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی مطرح بوده‌اند؛ و این ادعا تأیید شده است که بین بخش کشاورزی و بخش صنعت نه تنها تعارضی وجود ندارد بلکه در تعامل با یکدیگر هستند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر و اهمیت بخش کشاورزی و صنعت بر تولید ناخالص داخلی در ایران طی دوره زمانی 1390- 1350 انجام یافته است. بدین منظور، از مدل‌های خود‌رگرسیون برداری و خود‌رگرسیون ب ...

یکی از متغیرهای مهم در اقتصاد، سرعت گردش پول است که بر روی تورم، تولید و حتی حجم پول در گردش اقتصاد هر کشور، اثرات مهمی را بر جای می گذارد. این متغیر، به واسطه ارتباط پیچیده و کاملاً متقابل عوامل اقتصادی با یکدیگر، می تواند بر دیگر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر گذار یا از آنها تاثیر بپذیرد. لذا ثبات سرعت گردش پول و شناخت علل نوسانات آن جهت اعمال موفق سیاست های اقتصادی به ویژه سیاست های پولی امری مهم است. هر قدر سرعت گردش پول با ثبات تر باشد تاثیر سیاست های پولی بیشتر بوده و ب ...

تاسیس بورس در هر منطقه نشاندهنده یک مرحله از مراحل رشد و توسعه اقتصادی و یکی از عوامل مهم جهت تحقق اهداف اقتصاد کلان اقتصادی می باشد. بورس مهم ترین رکن توزیع سرمایه در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته میباشد، از یک طرف با جمع آوری پس اندازها محیط امنی برای سرمایه گذاری ایجاد کرده است و واحدهای اقتصادی میوانند با جذب این سرمایه زمینه را برای بهبود ساختار اقتصادی، افزایش درآمد و تولید ملی و منطقه ای، گسترش میزان اشتغال زایی، کاهش تورم و بهبود رفاه اجتماعی و فردی را فر ...

تأثیر گذاری توسعه ی مالی بر رشد اقتصاد یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در ادبیات رشد اقتصادی که بحثهای زیادی را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته به دلیل گسترده بودن نهادها و موسسات مالی، استفاده از ابزارهای مختلف مالی و وجود قوانین مالی مناسب، از بخش مالی کارآمدتری برخوردار هستند.. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دلیل دولتی بودن بخش بزرگی از نظام مالی، خدمات بانکی ناکارا، کمبود منابع، وجود ساختار دوگانه بخش مالی (رسمی و غیر رسمی) و غالب بودن عملکرد بخش غیررسمی ...