عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده اقاله مطابق تعریف، یک عمل حقوقی است که با تراضی متعاقدین صورت می پذیرد و موجب انحلال عقد سابق می شود. اقاله در لغت به معنای مسامحه و نادیده انگاشتن امری می باشد. اقاله مختص عقود لازم است. هر عقدی اقاله پذیر نیست و به طور کلی اقاله در عقود جایز و همچنین عقودی که با تمایل و درخواست یکی از طرفین قابل فسخ است، همچون نکاح و وقف جاری نیست. هرچند در ظاهر، نکاح به عنوان یک قرارداد معرفی شده و باید شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد. ولی آثار آن را قانون معین می کند و در این ز ...

اقاله یکی از پدیده های پیچیده ی حقوق ی است که دارای ابعاد بسیار مختلفی می باشد. در این پایان نامه تنها به دو بعد ماهیت و ویژگی های اقاله پرداخته شده است. در خصوص ماهیت اقاله از دریرباز اختلاف نظرات فراوانی بین فقها وجود داشته است که برخی آن را عقد و برخی دیگر آن را فسخ و برخی دیگر گاهی عقد و گاه فسخ دانسته اند. امروزه نیز بین حقوقدانان در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. در خصوص ویژگی های اقاله نیز بین حقوقدانان آراء متفاوتی وجود دارد که نیازمند تجزیه و تحلیلی است. برای این ...
نمایه ها:
اقاله | 

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان‌آور بوده، فاسد آن هم ضمان‌آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی‌کند، فاسد آن هم ضمان‌آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می‌باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان‌آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن ت ...

تجارت الکترونیکی یکی از نمودهای عینی انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات در عرصه های اقتصادی تحولی در شیوه ها و رویه های تجاری گذشته به شمار می آید و فرآیند سرعت و صرفه جویی را در بهترین وجه جامه عمل پوشانده است. در محیط الکترونیکی فاصله های جغرافیایی و محدودیت هوای زمانی و مکانی منتفی و مبادلات تجاری بر پایه اطلاعات الکترونیکی انجام می شود. تجارت الکترونیکی با رفع موانع فراروی تجارت بین الملل روند تجارت جهانی را تسریع می کند. تجارت الکترونیکی از مزایا و پیامدهای اقتصادی مهمی از ...