عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فسخ در لغت به معنای نقض کردن و در اصطلاح عبارت است از انحلال ارادی و یکجانبه قرارداد. اقاله نیز از لحاظ لغوی عبارت است از بر هم زدن، فسخ و عفو و در اصطلاح عبارت است از اینکه طرفین عقد جهت فسخ معامله موافقت بکنند. اصلی ترین وجه اشتراک فسخ و اقاله این است که هر دو بر عقد صحیح وارد می شوند و آن را از تاریخ وقوع خود (فسخ ) از بین می برند. اختلاف بین فسخ و اقاله این است که فسخ ایقاع است و اقاله ماهیتی شبیه عقد دارا می باشد. تفاوت دیگر فسخ و اقاله این است که فسخ هم در عقود لازم ا ...

مفهوم قاعده به معنی این است که هر عقدی، صحیحش ضمان‌آور بوده، فاسد آن هم ضمان‌آور است، و هر عقدی که صحیح آن افاده ضمان نمی‌کند، فاسد آن هم ضمان‌آور نیست. این قاعده اصولاً در صورت تلف مورد عقد ودر فرض بطلان عقد، مطرح می‌باشد و جریان دارد. اما موضوع پژوهش ما این است، در صورتی که عقدی به نحو صحیح منعقد شود، و پس از آن فسخ یا اقاله شود، بر فرض صحت فسخ یا اقاله، در صورتی که مال مورد عقد، پیش از استرداد آن تلف شود، آیا در عقود ضمان‌آور، اصل قاعده جریان دارد، و متصرف در هر حال ضامن ت ...

یکی از مهمترین و رایج ترین عقود اسلامی، عقد ضمان است. به دلیل نقش مهمی که این قرارداد در روابط تجاری انسانها دارد، همواره مورد توجه محققین و حقوقدانان قرار داشته است. در مورد عقد ضمان، مباحث متعددی مطرح است که یکی از مهمترین آن، بحث انحلال عقد ضمان می باشد. عقد ضمان به دو صورت قابل انحلال است. انحلال قهری و انحلال ارادی. در انحلال قهری، عقد ضمان بدون دخالت اراده طرفین و بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی و خود به خود منحل می شود و حق انتخابی برای طرفین یا دادگاه باقی نمی ماند. اما ...

یکی از موضوعات مهم در قراردادها به خصوص دربیع تجارتی، مسئله انحلال قرارداد وآثار آن میباشد، به این دلیل که سرعت و امنیت و صرفه اقتصادی که ازعوامل مهم در تجارت می باشد با فسخ قرارداددر تعارض است. به همین دلیل سعی کردیم بحث انحلال قراردادها را به معنی خاص آن (فسخ، اقاله ) بررسی کنیم. در بحث آثارانحلال، مسائل فراوانی قابل طرح است . بطور کلی اثرانحلال در حقوق ما نسبت به آینده است؛ بنابراین منتقل الیه می تواند قبل ازانحلال ، مورد معامله را به دیگری انتقال دهد یا هر گونه تصرف مالک ...

همانگونه که انعقاد عقد واجد آثار مهمی می باشد ، انحلال آن نیز دارای اثرات مهمی در حقوق طرفین می باشد . اسباب انحلال قرارداد به اعتبار سهمی که اراده متعاقدین در آن دارد ، به دو گروه عمده انحلال ارادی و انحلال غیر ارادی (قهری) تقسیم می گردد . انحلال ارادی نیز یا ناشی از تراضی اراده دو طرف قرارداد می باشد که از آن با نام اقاله یا تفاسخ یاد می گردد یا بوسیله اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث صورت می پذیرد ، که به آن فسخ گفته می شود. منظور از انفساخ قهری قرارداد نیز این است که ع ...

در این پژوهش در صدد تعیین ماهیت حقوقی قرارداد های فوتبال منعقده در لیگ برتر و دیگر لیگهای موجود در ایران می باشیم و همچنین به بررسی اوصاف و مشخصات و تجزیه و تحلیل آثار آن از حیث تعهدات طرفین و ضمانت اجرای نقض این تعهدات، مراجع حل اختلافات قراردادی و در نهایت موارد انحلال این نوع از قراردادها می پردازیم. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق باید گفت قرارداد فوتبال در ایران عقدی لازم، الحاقی، تشریفاتی و غیر جمعی بوده که ماهیتاً نوعی قرارداد اجاره انسان بشمار می آید و اصولاً باید تحت ...

یکی از علل سقوط تعهدات که در ماده 264 ق م به آن اشاره نشده است فسخ قرارداد از طرف طرفین یا شخص ثالث است . در حقوق اسلام و قانون مدنی ایران از این موارد فسخ تحت عنوان خیارات بحث شده است .به همین منظور باید بیان کرد که علیرغم اصل لزوم قراردادها در ماده 219 بالغ بر 10 الی 12 نوع خیار فسخ درقانون مدنی شماره شده که شرایط و احکام و آثار هر یک از آنها به تفکیک بیان شده و به این تعداد از خیارات قانونی می توان خیارات قراردادی که طرفین با استفاده از اصل آزادی اراده و با توجه به خیار ش ...

انسان‌ها به علت رفع نیازهای خود مجبور به انعقاد قراردادها با یکدیگر هستند. هدف هر یک از متعاقدین این است که تا سر حد امکان از انحلال عقد جلوگیری کنند. اما گاهی اوقات عقود به دلایلی از بین می‌روند. یکی از این دلایل انفساخ است. انفساخ به دو صورت اتفاق می‌افتد: 1-انفساخ ناشی از حکم قانونگذار 2-انفساخ ناشی از تراضی طرفین. در انفساخ ناشی از حکم قانونگذار اسباب انفساخ در عقود اصلی و تبعی مختلف است. در عقود اصلی عواملی از قبیل تلف مبیع قبل از قبض، فوت یکی از طرفین عقد، حدوث عیب غی ...

قرارداد عمل حقوقی است که به توافق به منظور ایجاد اثر حقوقی صورت می‌گیرد. تحقق اثر حقوقی منوط به اجرای تعهدات قراردادی است. در حالیکه انعقاد هر قرارداد لزوما به اجرای کامل آن نمی‌انجامد. عدم تحقق یا نقض قرارداد ممکن است نسبت به تمام یا بخشی از عقد رخ دهد و به اعمال ضمانت اجراهایی همچون بطلان، فسخ و نهایتا جبران خسارت منتهی شود. اصول حقوقی حاکم بر عقد اجازه نمی‌دهد به صرف حدوث مانع در بخشی از قرارداد، تمام آن در معرض زوال قرار گیرد. این امر از اصلی به نام "تجزیه پذیری قرارداد" ...