عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

یکی از مهمترین اجزاء کلام "فعل" است . معمولا" بخش فعل مشکلترین بخش یادگیری یک زبان است . "افعال معین" گروهی هستند که در زبان انگلیسی دارای خصوصیات و قواعد ویژه‌ای می‌باشند. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشکلات دانش‌آموزان و دانشجویان ایرانی در یادگیری افعال معین زبان انگلیسی می‌باشد. این رساله برمبنای "تجزیه و تحلیل مقابله‌ای" زبان مادری و زبان خارجی و با توجه به مشکلات ناشی از قواعد زبان خارجی در یادگیری افعال نوشته شده و شامل چهار فصل است . در فصل اول فعل در انگلیسی به اجمال تعر ...