عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

افشاء اختیاری،‌ افشاء اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به‌ وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است. در پژوهش حاضر سعی شده است با توجه به اهمیت نقش افشاء اختیاری و شفافیت در حفاظت از منافع سهامداران و بهبود کارآیی بازار سرمایه، رابطه بین برخی مکانیسم های کنترلی و ویژگی های اقتصادی با افشاء اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گیرند. به همین منظور، نمونه ای از شرکت های تولیدی حاضر در بورس که صورت های مال ...

عدم وجود استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی موجب شده است که حسابداران برای تهیه و ارائه صورتهای مالی و حسابرسان برای رسیدگی و اظهارنظر نسبت به صورتهای مزبور، از استانداردهای کشورهای غربی استفاده نمایند. استانداردهای حسابداری و حسابرسی برای شرایط عادی و با توجه به ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و قانونی هرکشور تدوین شده است . شرایط کشور مابه علت وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، تعدیلات اقتصادی دولت و ... شرایط عادی نبوده است ; بعلاوه، ساختار اقتصاد تک محصولی، بی‌شباهت بودن فر ...

موضوع حاکمیت شرکتی از زمان‌های دور همواره به‌عنوان یک مسئله‌ی اساسی مطرح بوده است، یعنی اطمینان از اینکه توان سازمان در جهت اهداف توافق شده و نه سایر مقاصد تجهیز گردیده است. ازآنجاکه واژه حاکمیت شرکتی اخیراً به کار گرفته‌شده است، در خصوص آن دیدگاه‌های متعدد وجود دارد. رسوایی‌های مالی در اواخر دهه 20 باعث کاهش صدها میلیارد دلار در ارزش بازار و از بین رفتن اعتماد سرمایه‌گذاران در بازارهای سرمایه شده است. عکس‌العمل‌های بعدی نهادهای قانون‌گذاری مثل کنگره امریکا با تصویب قانون سر ...
 
مهمترین وظیفه‌ی هیات‌های استانداردگذار، شناسائی شرایط موجود و ابداع معیارهایی برای ایجاد یکنواختی و افشای مناسب در ثبت و گزارشگری وقایع مالی است. هیات‌های استانداردگذار با استفاده از چارچوب نظری و تئوری‌های حسابداری به این مهم می‌پردازند. دو معیار یکنواختی و افشا در تئوری و چارچوب نظری حسابداری از نظر فرایند استانداردگذاری جایگاه خاص دارند. برای افزایش کیفیت انجام مراحل حسابداری و گزارشگری مالی لازم است ابعاد این معیارها (یکنواختی و افشا) از منظر تئوری و چارچوب نظری در حسابدا ...

دربرخی از شرکتها منشاء تصمیمات مهم برای عملکرد شرکت مدیر عامل آن شرکت است ، درحالکیه در برخی از شرکتهای دیگر تصمیمات حاصل اجماع اعضای هیات مدیره آن شرکت می باشد.بنابراین در شرکتهایی که مدیرعامل منشاء تمام تصمیمات استراتژیک شرکت است، ممکن است تصمیماتی توسط او اتخاذ شود که اثر مبهم بر عملکرد شرکت داشته باشد.درچنین شرایطی، افشای اطلاعات یکی از راههای جلوگیری از خطای تصمیم گیری در رابطه با عملکرد شرکتهااست.بنابراین هدف این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت افشای اطلاعات بر رابطه بین قدرت م ...

اختفاء تعمدی محتوا از دیگران و فراوانی افکار وسواسی جنبه مهمی از اختلال وسواس فکری- عملی است. این پدیده یک تجلی مورد غفلت واقع شده از رفتار کسب اطمینان است که وسواس فکری- عملی را حفظ می کند . پدیده اختفاء بر حسب نظریه شناختی وسواس قابل درک است. بر طبق این نظریه وسواس فکری هنگامی ایجاد می شود که فرد به افکار مداخله گرانه و ناخواسته اش معنی شخصی فاجعه آمیزی را نسبت می دهد. آشکار سازی مناسب، برنامه ریزی شده و انتخابی این افکار می تواند نقش درمانی داشته باشد زیرا بیمار را در معرض ...

حاکمیت شرکتی دارای مزایای بسیاری برای کشورهای در حال توسعه مانند ایران است. در کشورهای در حال توسعه باعث تحقق نرخ رشد بالا و پایدار، ثبات در اقتصاد ملی و عمیق تر شدن بازار سرمایه و افزایش پس انداز می شود. علاوه بر این باعث افزایش نرخ سرمایه گذاری، حفظ منافع سهامداران اقلیت و همچنین باعث رشد در بخش خصوصی توسط ایجاد قابلیت های رقابتی ،کمک به تأمین مالی پروژه ها، ایجاد سود و ایجاد فرصت های شغلی می گردد. از سوي دیگر نقش راهبري اطلاعات حسابداري مالی، به دلیل نظم بخشیدن به رفتار مد ...