عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1288

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی میزان شیوع افسردگی در پناهندگان افغانی مقیم اردوگاه بردسیر، افراد مورد نظر 300 نفر (162 نفر زن، 138 نفر مرد) از اردوگاه افغانیان در بردسیر انتخاب شدند. شیوع افسردگی در مهاجرین (53%) به دست آمد. ارتباط شدت افسردگی با سن مورد ارزیابی قرار گرفت که بیشترین شدت افسردگی در گروه سنی 29-20 سال (3/45%) و پس از آن در گروه سنی 19-15 سال (8.30%) اختلاف معنی داری بین شدت افسردگی و سن وجود نداشت. (65.0‏‎P<‎‏) ارتباط شدت افسردگی با جنس مورد بررسی قرار گرفت که شدت افسردگی در خانمها (4 ...

در این پژوهش تاثیر مشاوره بر کاهش افسردگی نا امیدی نوجوانان لوسمیک افسرده در بیمارستان شفای دانشگاه علوم پزشکی اهواز بررسی شده است بدین منظور 100 نفر دختر و پسر بیمار (20-11 ساله ) مورد بررسی قرار گرفتند که از این تعداد 26 نفر افسرده تشخیص داده شدند نوجوانان لوسمیک افسرده به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی و گواه تقسیم شدند گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه مشاوره شدند فرض بر این بود که میران افسردگی و نا امیدی جوانان لوسمیک بعد از مشاوره به طور معنی داری کاهش می یابد آزمودنیها به سه ...
نمایه ها:
لوسمی | 
سرطان | 

افسردگی در سالمندان یک مشکل عمده بهداشت عمومی بشمار می رود . این مشکل ، شیوع بالایی دارد، معمولا همراه با بیماریهای داخلی است ، بر کیفیت زندگی تاثیر منفی میگذارد ، تعداد مراجعه به خدمات پزشکی را افزایش می دهد و خطر بالای خودکشی به ویژه در مردان را در بر دارد. مطالعات تصویر برداری، فهم ما را از مکانسیم های زیست شناختی افسردگی در سالمندان افزایش داده است . گاهی تشخیص افسردگی در سالمندان مشکل است . افسردگی باید از وضعیت های بی تفاوتی ‏‎(apathy)‎‏ ( نشانگان منفی ) افتراق داده شو ...

‏‎‎‏‏‎‎‏افسردگی یکی از اختلافات خلقی مهم می باشد که منجر به اختلال در عملکرد شغلی، روابط اجتماعی و بین فردی میگردد. به نظر می رسد دانشجویان رشته پزشکی بدلیل استرسهای حرفه ای بیشتر و همچنین مسایل خاصی که در جامعه کنونی ما در رابطه با این رشته وجود دارد، نسبت به سایر دانشجویان در معرض خطر ابتلای بیشتر باشند. در این تحقیق بررسی شیوع افسردگی و عوامل مرتبط با آن در 150 نفر از دانشجویان پزشکی سال چهارم و 150 نفر از دانشجویان غیرپزشکی سال آخر پرداختیم. دانشجویان به طور تصادفی و از ه ...

همانطور که می‌دانیم محیط زندگی بر شخصیت و بر کل عملکردهای روانی و فیزیکی انسان تاثیر دارد. زندانیان به دلیل عدم آزادی، محدودیت انتخاب و شرایط ناشی از آن و مشکلات بسیاری دیگر رنج می‌برند. علاوه بر اینکه محیط زندان خود موجب افسردگی می‌گردد، متغییرهای دیگری نیز بر شدت آن می‌افزایند، از جمله زندانیان متاهل به علت نگرانیها، دلواپسی‌ها و ذهنیتهای خاص نسبت به افراد تحت تکفل (خانواده) از مشکلات خلقی بیشتری در عذابند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه وضعیت تاهل با افسردگی زندانیان می‌باش ...
نمایه ها:

بیماری مولتیپل اسکروزیس یک بیماری مزمن نرولوژیک است و بیشتر بیمارن دوره هایی از عود و بهبودی بیماران را دارند. بیماری بیشتر در سنین 30-20 سالگی شروع می شود و شیوع آن در خانم ها دو برابر آقایان می باشد . علایم بالینی MS از یک شروع با علایم بیماری تا یک اختلال سریعا پیشرونده و ناتوانی متغیر است از تظاهرات روانپزشکی MS علایم خلقی و اختلالت شناختی است . شیوع افسردگی در MS در کشورهای مختلف متغیر است بطور مثال در انگلستان 44% و در آمریکا 3/50 درصد ( 16 ) می باشد ، بهرحال بیشترین ش ...

افسردگى اژاختلالات شایع روانپزشکى است که دراکثرموارد به صورت شکایات جسمى تظاهرمی کند وبیماران برای درمان به کلینیکهاى داخلى و پزشکان عمومى مراجعه می کنتد با توجه به این مسئله، این پژوهش با هدف بررسى فراوانى افسردگى در مراجعین به کلینیکهای فوق تخصصی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان در سالهای 83-82 طراحی گردید. این بررسی یک مطالعه توصیفی بوده که در ان 363 بیمار از مراجعین به کلینیکهای فوق تخصصی (از هز کلینیک 50 نفر) که برای اولین بار مراجعه می کردند بود. به صورت تصادفی انتخاب شدن ...

نوجوانان مبتلا به اختلال وسواسی- عملی در کیفیت زندگی و کارآیی فردی، اجتماعی و تحصیلی مشکلات فراوانی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی روان درمانی مذهبی برکاهش علائم اختلال وسواس، اضطراب و افسردگی نوجوانان مبتلا به وسواس فکری عملی بود. روش پژوهش شبه آزمایشی(طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل) بود. با روش نمونه گیری در دسترس، سه دبیرستان شهر رشت با جمعیت 1200 دانش آموز، به عنوان جامعه و با روش نمونه گیری تصادفی 56 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی به عنوان نمونه ان ...

افسردگی یکی از اختلالات شایع روانی است که ?? درصد مردم دنیا به آن مبتلا هستند. یافتن مکانیسم نورولوژیکی فعالیت ضدافسردگی فرآورده های گیاهی نقش تعیین کننده ای در گسترش داروهای طبیعی برای کنترل بیماری افسردگی دارد. هدف از این مطالعه؛ مروری بر مکانیسم های ضدافسردگی گیاهان دارویی و مشتقات آنهاست. برای این هدف، منابع الکترونیکی شامل cochraine libray ,scopus ,science direct ,pubmed از سال ???? تا اکتبر ???? مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مکانیسم های ملکولی مختلفی می تو ...