عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 12

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

آنالیز اسپکتروفتومتری فرابنفش مخلوط‌های پنج‌تایی شامل آسپارتام، آسه‌سولفام پتاسیم، ساخارین، کافئین و بنزوئیک اسید با استفاده از روش‌های کالیبراسیون چند‌متغیره غیر خطی همچون شبکه‌های عصبی مصنوعی و توابع پایه‌ی شعاعی شرح داده شده است. اندازه‌گیری همزمان مخلوط‌های پنج‌تایی این ترکیبات با استفاده از روش‌های اسپکتروفتومتری، به علت تداخل‌های طیفی مشکل است. برای هر یک از ترکیبات، یک کالیبراسیون خطی در محدوده خطیg ml-1? 01/14-18/0، µg ml-1 37/14-28/0، ?g ml-168/7-3/0،g ml-1? 34/19-2/ ...

با توجه به اینکه تقاضا برای استفاده از غذاهای آماده مصرف رو به افزایش است و برنج بخش اصلی غذای بیشتر مردم جهان را تشکیل می‌دهد تقاضا برای کنسرو برنج نیز به طور روز افزون در حال افزایش است. برنج غذایی نشاسته‌ای است که طی نگهداری به دلیل واگشتگی نشاسته بافت آن به سرعت تغییر کرده و درجه پذیرش این محصول توسط مصرف کننده کاهش می‌یابد. یکی از روش‌های کاهش واگشتگی نشاسته برنج استفاده از افزودنی‌ها است. در مطالعه حاضر که در سال 1389-1388 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام ش ...

تأثیر افزودنی‌های اسیدی (اسید استیک، اسید فرمیک و اسید پروپیونیک)، باکتریایی (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و مخلوط باکتری‌های لاکتوباسیلوس هموفرمانتیتیو)، قلیایی (اوره و آمونیاک)، بافری (پروپیونات آمونیوم) و خوراکی (ملاس و تفاله چغندر قند) بر ویژگی‌های شیمیایی و تجزیه‌پذیری سیلاژ علوفه کامل جو بررسی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودنی‌های اوره و تفاله چغندر باعث افزایش pH شدند، در حالی که اسید استیک، باکتری‌ها، پروپیونات آمونیوم و ملاس pH سیلاژ را کاهش دادند. کمترین میزان pH ب ...

کفیران یکی از متابولیت‌های خارجی میکروبی است که توسط باکتری‌ها و قارچ‌های موجود در دانک کفیر، طی رشد تولید می‌شود. در این تحقیق، کفیران از دانک‌های کفیر استخراج و در سطوح 1%، 2% و 3% (وزنی/وزنی) به آرد گندم افزوده و اثرات آن بر ویژگی‌های رئولوژیکی خمیر نان و کیفیت نان حجیم بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش آنالیز واریانس و مقایسه میانگین داده‌ها، توسط آزمون دانکن در سطح احتمال 1% و 5% انجام شد. نتایج آزمون‌های فیزیکوشیمیایی گندم و آرد مورد مطالعه نشان داد که، ...

این آزمایش به منظور ارزیابی اثر سطح پروتئین با و بدون افزودن پودر قارچ صدفی بر عملکرد، خصوصیات لاشه و برخی از فراسنجه‌های خونی در جوجه‌های گوشتی در یک آزمایش فاکتوریل 2×2 در قالب طرح کاملاً تصادفی نامتعادل انجام شد. در این آزمایش180 قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه سویه تجاری راس 308 به 4 تیمار با 4 تکرار (تیمار شاهد با 3 تکرار) و 12 قطعه جوجه در هر تکرار بصورت کاملاً تصادفی اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایشی جیره‌هایی بر پایه ذرت و سویا بودند که در دو سطح پروتئین (100 و 90 درصد تو ...

در سال‌های اخیر در جوامع شهری درصد قابل‌توجهی از انسان‌ها غذای مصرفی خود را به‌صورت آماده یا فرآوری شده مصرف می‌کنند درنتیجه نیاز به نگهداری کیفیت غذا و جلوگیری از رشد و جمعیت باکتری‌ها مهم است. از سوی دیگر استفاده بیش‌ازحد مواد نگه‌دارنده شیمیایی سبب افزایش نگرانی مصرف‌کنندگان شده و این موضوع خود را در صنعت غذا نیز بازتاب داده است. این مطالعه به‌منظور بررسی تأثیر غلظت‌های لیزوزیم و اسید آسکوربیک بر باکتری‌های Listeria monocytogenes و Escherichia coli و همچنین تعیینMIC و MB ...

اين تحقيق جهت ارزيابي اثر گياهان دارويي زرشک ، سماق، مخلوط زرشک و سماق، سين‌بيوتيک و آنتي‌بيوتيک بر عملکرد، کارايي سيستم ايمني، خصوصيات لاشه، پارامترهاي خوني و شمار باکتري‌هاي لاکتوباسيلوس و اشريشيا کلي در قسمت‌هاي مختلف روده (ژژنوم، ايلئوم و سکوم) در جوجه‌هاي گوشتي انجام گرديد. در اين آزمايش 280 قطعه جوجه خروس يکروزه نر سويه راس 308 به طور تصادفي به هشت تيمار اختصاص يافتند که عبارت بودند از جيره پايه بدون ماده افزودني به عنوان شاهد (C)، جيره حاوي آنتي‌بيوتيک ويرجينامايسين در ...

مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات افزودن پودر سیر و سیر تازه به جیره بر عملکرد و برخی شاخص‌های مرتبط با فشار خون ریوی در جوجه‌های گوشتی صورت گرفت. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر (سویه راس 308) به طور تصادفی به پنج جیره آزمایشی حاوی سطوح صفر، 25/0درصد پودر سیر، 5/0 درصد پودر سیر، 25/0درصد سیر تازه و 5/0درصد سیر تازه اختصاص داده شدند. دوره آزمایش 42 روز به طول انجامید. شاخص‌هایی نظیر مصرف خوراک، اضافه وزن، ضریب تبدیل خوراک، وزن اندام‌ها و بازدهی لاشه، چربی حفره بطنی، غلظت نیتریک ا ...

تغذیه موثر و مناسب نقش به سزایی در بهبود شرایط بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه خواهد داشت که در این بین نقش تغذیه وریدی بیش از تغذیه دهانی می‎باشد. بر همین اساس با توجه به عدم وجود مطالعه مشابهی در ایران بر آن شدیم تا در این مطالعه به بررسی میزان اثربخشی تغذیه درمانی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت‎های ویژه و بخش اورژانس بیمارستان شهدای هفت تیر بپردازیم. در مجموع 150 بیمار ترومای مغزی تحت تهویه مکانیکی در بخش مراقبت‎های ویژه تروما در بیمارستان شهدای هفتم ...