عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 74

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با توجه به اهمیت بهبود بهره وری در کلیه فعالیت‌های مراکز اقتصادی و غیر اقتصادی، بدیهی است که مدیران این گونه مراکز تلاش منطقی و بی وقفه‌ای را برای افزایش بهره وری سازمان خود نمایند. اما، متاسفانه در اغلب اوقات این تلاش‌ها ابتر مانده و تنها در شعار و نوشته خلاصه می‌گردد. علت اصلی این ناکامل علی‌رغم اشتیاق و میل باطنی مدیران، عدم شناخت لازم است بهره وری و نگرش اشتباه به مفاهیم و پیاده سازی برنامه‌های بهبود بهره وری در سازمان‌ها است . مدیران سازمان‌ها اگر بخواهند شاهد بهبود بهره ...

در نگرش جدید، بهره‌وری مفهومی است فراگیر و عمیق که جهات کمی و کیفی تولید و بازار مصرف را بالحاظ نمودن کیفیت مطلوب در برمی‌گیرد و عالبا" نیروی انسانی محور بهره‌وری را تشکیل می‌دهد در کردستان نیروی کار زیادی در زمینه تولید فرش دستباف اشتغال دارند لیکن تاکنون تحقیق جامعی نسبت به شناخت راههای افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در تولید فرش دستباف در مناطق فوق انجام نشده و این تحقیق به این مهم می‌پردازد تا موثرترین عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی را در این م ...

راههای افزایش بهره‌وری تولید کارتن و مقوا در چندین شرکت بررسی و ارائه گردیده بود. این شرکتهای تولیدی در نقاط مختلف کشور قرار داشتند. ...

با توجه به گستردگی شبکه توزیع و تنوع بالای ظرفیت ترانسفورماتورهای توزیع، انتخاب اندازه و محل نصب مناسب برای این تجهیزات همواره یکی از مسائل دشوار و پیچیده در طراحی شبکه‌های توزیع برق بوده است. همچنین رشد بالای بار در این شبکه‌ها معمولا پرباری ترانسفورماتور‌های انتخاب‌شده را به دنبال دارد. بنابراین برای کم کردن بار یک ترانسفورماتور، بهره‌بردار شبکه مجبور به نصب ترانسفورماتورهای دیگر در نزدیکی ترانسفورماتور موردنظر می‌باشد. این عمل معمولا بدون در نظر گرفتن ظرفیت دیگر ترانسفورما ...

رشد و توسعه کشور نیاز به دانش ، فن آوری و بهره برداری مناسب از ظرفیت‌های اقتصادی موجود دارد. ازدیاد بهره وری سر منشا رشد اقتصادی کشور است و به همین دلیل توجه اقتصاد دانان در دهه‌های اخیر به این واژه زیاد شده است . در این مقاله، تعاریف مختلف از واژه بهره وری ارائه شده و پس از آن در اهمیت بهره وری و لزوم افزایش آن شرح مختصری داده شده است . در ادامه یک نوع خاص آن یعنی بهره وری جامع که برای صنعت معدن کاری ایران در حال حاضر مناسب می‌باشد، انتخاب شده است . لیتولوژی عمومی کانسارهای ...

این طرح با چهار روش تهیه زمین (شخم با چیزل، گاوآهن، برگرداندار، نیمه‌برگردان و بدون عملیات در پاییز) و میزانهای 100، 125، 150 و 175 کیلوگرم درهکتار بر روی رقم سبلان با استفاده از طرح استریپ پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار انجام گرفت و عملکرد براساس طرح آماری مورد استفاده مورد تجزیه واریانس قرار گرفت و میانگین‌ها با استفاده از آزمون چند دامنه‌ای دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند. میزانهای بذر و روشهای تهیه زمین و اثرات متقابل آنها اختلاف معنی‌داری نداشتند و بیشترین ...

موفقیت در یک کسب و کار در اثر عوامل مختلفی بدست می آید که یکی از مهمترین محوری ترین آنها طراحی و اجرای یک مدل بهینه کسب و کار در ابتدای کار شرکت است. این مدل که بیانگر الگوی تجاری کردن نوآوری ها و ایده های تجاری نوآورانه است، در واقع مشخص کننده محدوده سودآوری حاصل از نوآوری خواهد بود .لذا مدل کسب و کار، فرآیند ارتباط دادن فضای نوآوری و تکنولوژی با فضای اقتصادی و کسب و کار است . امروزه کسب و کارهایی که بربازاریابی مبتنی بر رابطه و برقراری مدیریت موثر ارتباط با مشتری تغییرجهت ...

شرایط اقتصادی کنونی جهان به گونه‌ای است که موسسات صنعتی بار یبقا در میدان تجارت و رقابت در این عرصه، مجبورند در شیوه‌های عملیاتی و مدیریتی موسسات خود تغییراتی داده، موسسات را از شرایط موجود به شرایط مطلوب برسانند. افزایش بهره وری، بهبود کیفیت محصولات ، استقرار سری استانداردهای ایزو 9000 جهت اطمینان از کیفیت ، و در مراحل عالی تر استقرار سیستم مدیریت کیفیت جامع، از جمله تمهیداتی هستند که در جهت رسیدن به اهداف معمولا" از جانب مدیران پیشو اتخاذ وبه کار برده می‌شوند. اولنی قدم در ...