عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله، روش عددی برای محاسبه پروفیل سطح آب در جریانهای متغیر تدریجی با استفاده از روش گام به گام استاندارد معرفی سشده است . در محاسبه جریان متغیر تدریجی، روش گام به گام استاندارد نسبت به گام به گام مستقیم دارای دوئ مزیت می‌باشد که عبارتند از: 1 -عمق آب در استگاههای مورد نظر بدون نیاز به درون یابی محاسبه می‌شود. 2 -این روش در کانالهایی با سطح مقطع متغیر نیز کاربرد دارد. هدف این مقاله بدست آوردن روشی است که مشخصات هندسی کانال را بدون هیچگونه محدودیتی در نظر گیرد. روش بر ا ...