عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تصاویر سند تهیه شده توسط اسکنر یا دوربین دیجیتال، همواره با دو نوع اعوجاج فتومتریک و اعوجاج هندسی همراه هستند. هر دو نوع اعوجاج، باعث کاهش دقت عملکرد نرم‌افزارهای OCR می‌شوند. در این پایان‌نامه سعی بر این است که با ارائه‌ی روشی نوین و همچنین بهبود روش‌های گذشته، به رفع اعوجاج اسناد به‌منظور بهبود عملکرد نرم‌افزارهای OCR دست ‌یابیم. در این پایان‌نامه به‌منظور تصحیح اعوجاج فتومتریک از روش درون‌نگاری هارمونیک استفاده‌شده است. به‌منظور افزایش دقّت این الگوریتم پیشنهاد نموده‌ایم ...