عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کودک در سالهای ابتدایی زندگی نسبت به بیماری و بستری شدن در بیمارستان آسیب پذیری داشته و در این رابطه استرس زیادی را تجربه می کند که باعث تاثیر بر اعمال حیاتی کودک می شود. از روشهای کاهش استرس در کودکان استفاده از ابزارهای ارتباط غیرکلامی مانند لمس می باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر لمس درمانی بر اعمال حیاتی کودکان بستری در بیمارستان افشار یزد صورت گرفته است. این پژوهش یک کارآزمایی بالینی بوده و نمونه های پژوهش شامل 32 کودک نوپای مبتلا به گاستروآنتریت بوده اند ک ...