عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 698

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پدیده اعتیاد در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها نسل جوان و نوجوان جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم است دلایل اعتیاد نوجوانان بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. آن چه که تقریباً به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده میشود، اولین تجربه مصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است. علل و عوامل گوناگونی در گرایش نوجوانان به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط به تربت ...

اعتیاد به مواد مخدر زندگی را با پیامدهای دردناک و گاهی کشنده، تحت الشعاع قرار می‌دهد. در حالی که درمانهای رفتاری ممکن است مانع گرایش و بازگشت معتاد به مواد شود، شیمی در فرآیند سم زدایی نقش عمده‌ای دارد. ...

ااعتیاد به مواد مخدر بعنوان یکی از مسائل اجتماعی درایران وجوه مختلف روانشناسی جامعه شناسی ، حقوق ،اقتصاد ، سیاسی و... دارد. به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها وانحرافات اجتماعی می باشد. این پژوهش با موضوع بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر درمیان جوانان شهرستان گرمسار اجرا شد. در بخش اول این پژوهش به بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته و هدف و سوالات خود را مطرح نمود ...

این مطالعه در سالهای 80-1379 با هدف تعیین عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد انجام گرفت. نتایج نشان داد که 5/37 درصد افراد سابقه اعتیاد در خانواده داشتند. سن شروع اعتیاد 7/7+-20 سال و مدت اعتیاد 9/9+-17 سال بود. دو سوم آنها معتاد به تریاک بوده و در 78 درصد موارد‏‎‎‏، مشوق برای ترک اعتیاد دیگران بودند. هزینه اعتیاد ماهیانه آنها یک پنجم درآمد ماهیانه بودو مهمترین عوامل برای اقدام به ترک اعتیاد، ترس از آبرویزی، از دست دادن شغل و کشیده شدن به کارهای خلاف قانون بود. زمینه های اجتم ...

هدف از اجرای این پژوهش مقایسه کارکردهای اجرایی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی و جوانان معتاد زیر 21 سال مراجعه کننده به کمپ‌های ترک اعتیاد شهرستان بابلسر بود که از طرح علی-مقایسه ای برای این منظور استفاده شد. حجم گروه نمونه شامل 60 نفر بود که در دو گروه 30 نفری از دانش آموزان پیش دانشگاهی و جوانان معتاد زیر 21 سال قرار گرفتند. ملاک‌های ورود به پژوهش شامل جنسیت مذکر، داشتن حداقل نمره بالاتر از 22 در پرسشنامه سلامت عمومی، سن در محدوده‌ی 18 تا 21 سال در هر دو گروه، داشتن مدرک اتم ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین انجام شد. جامعه آماری پژوهش کلیه نوجوانان پسر شهر تهران بودند که 3100 نفر از آن‌ها به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای انتخاب شدند و از میان آن‌ها، نوجوانانِ استفاده کننده از بازی‌های آنلاین (920 نفر)، ابزارهای پژوهش را تکمیل کردند. نتایج مرحله اول پژوهش نشان داد 93/7 درصد از آزمودنی‌های پژوهش دارای نشانگان اعتیاد به بازی‌های آنلاین بودند. به‌منظور شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد به بازی‌های آنلاین از روش پژوهش آمیخته و ر ...

زمینه: اندازه‌گیری کیفیت زندگی به عنوان پیامدی از سطح سلامت کاربرد گسترده ای در حوزه سلامت دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه کیفیت زندگی افراد معتاد و غیرمعتاد شهر شاهرود انجام شد. مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است که به صورت مورد - شاهدی در سال 1392انجام شد. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه SF36که قبلا روایی و پایایی آن توسط منتظری و همکاران(15) تایید گردیده بود جمع‌آوری گردید. در این مطالعه 266نفر معتاد و به میزان دو برابر ان(541نفر) غی ...

عمده‌ترین مسئله و مهمترین موضوع این تحقیق اعتیاد و عوامل موثر بر شیوع و تاثیر آن بر خانواده‌های دستگیرشدگان زندان عادل‌آباد شیراز می‌باشد. اعتیاد به مواد مخدر و اثرات ناشی از آن بر روابط و رفتار اجتماعی معتادان و خانواده‌های آنان، از عمده مشکلات و معضلات عصر کنونی به شمار می‌رود. به طوری که این مشکل برای بسیاری از کشورها از جمله ایران به صورت یک تراژدی درآمده است . با آنکه قرنهاست که استعمال مواد مخدر و مساله اعتیاد به عنوان مشکل اجتماعی در جامعه بشری مطرح شده، اما بیش ...

استفاده از مواد مخدر تاریخی دیرینه دارد، ولی مسئله اعتیاد به عنوان مسئله اجتماعی و سیاسی محصول دوران رشد و تکامل سرمایه‌داری است . این پدیده در ایران از زمان صفویه، آغاز شد و تا اواخر رژیم گذشته به اوج خود رسید. پس از پیروزی انقلاب ، مزدوران رژیم گذشته به سرکردگی استکبار جهانی، به منظور ایجاد فرهنگ انقیاد جوانان سعی کردند که مواد مخدر را از طریق مخلتف وارد ایران کنند. لذا آمار اعتیاد پس از انقلاب فزونی یافت پدیده اعتیاد با سه عامل فرد، مواد مخدر و جامعه با همه ابعاد گون ...