عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2350

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتیاد به مواد مخدر پدیده‌ای است که بسیاری از جوامع از جمله ایران را درگیر معضلات بسیاری نموده است. در مطالعات اخیر بسیاری از مناطق مغز که در جنبه‌های گوناگون اعتیاد به مواد مخدر دخیل هستند، شناسایی شده‌اند و مطالعات فارماکولوژی با تمرکز بر روی انتقال‌دهنده‌های عصبی و نقش آنها در اعتیاد، انجام گرفته است. تحقیقات نشان می‌دهد نوروتروفین‌ها در تمامی جنبه‌های اعتیاد به مواد مخدر یعنی شروع، وابستگی، تحمل و دیگر جنبه‌های اعتیاد دخیل هستند. بنابراین شناخت بیشتر نوروتروفین‌ها و تحقیق ...

پدیده اعتیاد در جهان امروز از مسایل مهم اجتماعی است که در بیشتر کشورها نسل جوان و نوجوان جامعه با آن روبرو است. آن چه مسلم است دلایل اعتیاد نوجوانان بسیار پیچیده است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر و کشوری به کشور دیگر تفاوت میکند. آن چه که تقریباً به صورت همگانی در بین نوجوانان بیشتر دیده میشود، اولین تجربه مصرف موادمخدر به صورت تفریحی یا به منظور برطرف کردن اضطراب و افسردگی است. علل و عوامل گوناگونی در گرایش نوجوانان به این پدیده شوم دخالت دارند که بعضی از آنها مربوط به تربت ...

چکیده مقدمه و هدف: شناسایی عوامل تاثیرگذار بر طلاق عاطفی با توجه به تبعات بسیار سوء این مشکل اجتماعی، می‌تواند نقش مهمی را در پیشگیری از وقوع آن بازی کند. پدیده اعتیاد اینترنتی و خشونت خانگی علیه زنان از عواملی است که می‌تواند با طلاق عاطفی ارتباط داشته باشد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اعتیاد اینترنتی و خشونت خانگی با طلاق عاطفی در بین زنان متاهل شهر تهران انجام شده است. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر از نوع مطالعات پیمایشی-همبستگی (مقطعی) است که رابطه اعتیاد اینترنتی و خشو ...

اعتیاد به مواد مخدر زندگی را با پیامدهای دردناک و گاهی کشنده، تحت الشعاع قرار می‌دهد. در حالی که درمانهای رفتاری ممکن است مانع گرایش و بازگشت معتاد به مواد شود، شیمی در فرآیند سم زدایی نقش عمده‌ای دارد. ...

شرایط کار سازمان به نحوی است که کارکنان بخش قابل توجهی از وقت خود را به کار اختصاص می دهند. یکی از نتایج این امر پدیده اعتیاد به کار است . هدف اصلی از این مطالعه بررسی رابطه بین ویژگی های جمعیت شناختی مانند سن،جنسیت،ازدواج،تعداد فرزندان،میزان تحصیلات،سابقه کار،حقوق واضافه کار دریافتی ومولفه های اعتیاد به مانند عجین شدن در کار،اشتیاق به کار ولذت بردن از کار دبیران دبیرستانهای شاهرود است. برای دستیابی به این هدف ، یک فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی در نظر گرفته شد . فرضیه اصلی پژو ...

این رساله به کاوش و کند و کاو مسأله اعتیاد دانشجویی در میان دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از روش کیفی و روش‌شناسی نظریه‌ی زمینه‌ایمی‌پردازد. در این ارتباط پانزده تن از دانشجویان وابسته به مصرف مواد، به عنوان مشارکت-کنندگان تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌شناسی کیفی و راهکار نظریه زمینه‌ایانجام پذیرفته است. در این ارتباطظهور 360 مفهوم اولیه، 38 مقوله عمده، 10 مقوله هسته و یک مقوله هسته اصلیاز جریان کار حصول گردیده است. مقول ...

امروزه مساله مواد مخدر و سوء مصرف آن یکی از معضلات بزرگی است که گریبانگیر اکثر کشورهای دنیاست. سوء مصرف مواد که از آن به عنوان بلای خانمانسوز یاد می شود، در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه نمود بیشتری دارد. کشور ما هم به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و هم مرز بودن با کشورهایی که قانون مشخصی برای مبارزه با مواد مخدر ندارند و همچنین خرید و فروش و کشت خشخاش در آن کشور که یکی از منابع در آمد مردم و دولت است، در معرض انتقال مواد مخدر قرار گرفته است. پژوهش حاضر با موضوع « بررسی رگه های ...
نمایه ها:

ااعتیاد به مواد مخدر بعنوان یکی از مسائل اجتماعی درایران وجوه مختلف روانشناسی جامعه شناسی ، حقوق ،اقتصاد ، سیاسی و... دارد. به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها وانحرافات اجتماعی می باشد. این پژوهش با موضوع بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر درمیان جوانان شهرستان گرمسار اجرا شد. در بخش اول این پژوهش به بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته و هدف و سوالات خود را مطرح نمود ...

این مطالعه در سالهای 80-1379 با هدف تعیین عوامل مرتبط با اقدام به ترک اعتیاد انجام گرفت. نتایج نشان داد که 5/37 درصد افراد سابقه اعتیاد در خانواده داشتند. سن شروع اعتیاد 7/7+-20 سال و مدت اعتیاد 9/9+-17 سال بود. دو سوم آنها معتاد به تریاک بوده و در 78 درصد موارد‏‎‎‏، مشوق برای ترک اعتیاد دیگران بودند. هزینه اعتیاد ماهیانه آنها یک پنجم درآمد ماهیانه بودو مهمترین عوامل برای اقدام به ترک اعتیاد، ترس از آبرویزی، از دست دادن شغل و کشیده شدن به کارهای خلاف قانون بود. زمینه های اجتم ...