عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در پی بررسی عوامل مرتبط با میزان رضایت مندی جوانان شهر کرمانشاه از پنج شبکه تلویزیونی، شبکه یک سیما (شبکه ملّی)، شبکه استانی کرمانشاه(زاگرس) و شبکه‌های ماهواره ای بی.بی.سی. فارسی(BBC PERSIAN)، صدای آمریکا (VOA) و نوروز تی.وی. (NEWROZ TV) است. و بر آن است که رابطه متغیرهایی چون اعتماد به رسانه، نوع مذهب، پایبندی به دین، نگرش سیاسی، پایگاه اقتصادی-اجتماعی (SES)، سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی و سرمایه اجتماعی را با میزان رضایت مندی از تلویزیون، با تأکید بر پنج شبکه مو ...

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است.جامعة آماری این تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهر تهران است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شده ...