عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 531

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش تحلیل روابط چندگانه میان اعتماد، خود کارآمدی عضو هیأت علمی، خود کارآمدی جمعی و عملکرد پژوهشی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های منتخب دولتی شهر اصفهان بود. فرضیات پژوهش بر مبنای مطالعه روابط اعتماد و مولفه‌های آن (اعتماد به رئیس، اعتماد به همکاران و اعتماد به دانشجویان)، خودکارآمدی عضو هیأت علمی و مولفه‌های آن (شایستگی تدریس، شایستگی پژوهشی، شایستگی اجتماعی و شایستگی فردی) و خود کارآمدی جمعی اعضای هیأت علمی با عملکرد پژوهشی آنان و با در نظر گرفتن متغیرهای جمعیت‌شناخ ...

از آنجایی که کلیه فعالیت‌های روزمره به سمت e_every thing پیش می‌رود و کاربرد فناوری اطلاعات و ابزارهای الکترونیکی جای خود را در همه رشته‌ها باز کرده است، شاخه تجارت نیز از این امر مستثنی نیست. این نوشتار نگاهی بر مجموعه عواملی در این خصوص دارد که یک فرد را مجاب به استفاده از خدماتی می‌کند که در آینده یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است. از اینرو بررسی کردن شاخص‌ها و پارامترهای موثر در جلب اعتماد مشتریان و کاربران الکترونیکی در توسعه و بهبود استفاده از این خدمات موثر است. و از آن ...

یکی از شایع‌ترین اجبارها در اختلال وسواس فکری- عملی وارسی مکرر است. اختلال وسواس- جبری از نوع وارسی، پدیدارشناسی خاص خود را دارد و تاکنون تحقیقات مختلفی نیز در این زمینه انجام گرفته است، ولی تحقیقات نتوانسته‌اند علّت‌شناسی خاصی را برای آن بیان کنند. در همین ارتباط تحقیقات مختلف، علل متعددی چون نقص حافظه، مسئولیت‌پذیری بالا، نقص فراحافظه و غیره را به عنوان علل احتمالی تبیین کننده این اختلال مطرح کرده‌اند. تحقیقات نشان می‌دهند که برداشت فرد درباره حافظه‌اش (یعنی فراحافظه) در تد ...

تحقیق حاضر در صدد آن است که تأثیر ابعاد دولت الکترونیک بر اعتماد شهروندان منطقه 22 تهران را مشخص نماید تا در نهایت بتواند با اتکاء به این اطلاعات اعتماد را در بین شهروندان افزایش داده و دولت الکترونیک را بسوی آیندهای بهتر رهنمون نماید. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق جزء تحقیقات کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی محسوب میشود، جمع آوری داده ها بوسیله پرسشنامه انجام گردید. روایی پرسشنامه با مراجعه به متخصصین ./ امر و نظر خواهی از آنان و پایایی پرسشنامه هم بوسیله آلفای کرو ...

تحقیقات گذشته اعتماد را به عنوان یک عامل مهم اثربخشی، رهبری و بهبود در مدارس می دانند که باعث افزایش مشارکت کارکنان در تصمیم گیری، سلامت مدرسه و تسهیل تصمیم گیری‌های آموزشی می‌شود. پژوهش حاضر رابطه‌ی بین اعتماد اعضای آموزشی با توانمندی ساختار و رفتار حرفه ای را بررسی می‌کند. روش انجام پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی آماری، شامل کلیه دبیران مدارس متوسطه‌ی شهر سنندج بود. نمونه به تعداد 260 (111 زن و 149 مرد) دبیر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه‌ای، متناسب با حجم ...

علی رغم مطالعات فراوان صورت گرفته در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیک، مطالعات کمی در زمینه اعتماد مشتریان به اینترنت بانک در کشورمان صورت پذیرفته است و این در حالی است که بسیاری از محققان اظهار نموده اند، موفقیت ایجاد و توسعه بانکداری اینترنتی تا حد زیادی در گرو وجود اعتماد مشتریان می باشد. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل موثر بر بوجود آمدن اعتماد در مشتریان استفاده کننده از بانکداری اینترنتی با استفاده از عوامل مورد استفاده در سایر تحقیقات علمی است. این تحقیق از نظر هدف کاربرد ...

با گسترش اینترنت و در دسترس قرار گرفتن حجم بسیار بالای اطلاعات، داشتن ابزاری که بتواند از میان این حجم داده‌ها، اطلاعات مرتبط با هر کاربر را در اختیار او قرار دهد، بسیار ارزشمند خواهد بود. سیستم‌های توصیه‌گر سیستم‌هایی هستند که این کار را انجام می‌دهند. از این قبیل سیستم‌ها، می‌توان سیستم‌های توصیه‌گر کتاب، موسیقی، فیلم و.... را نام برد. سیستم‌های توصیه‌گر کنونی هنگام مواجهه با کاربرانی که تعداد کالاهای کمی را رتبه‌بندی می‌کنند (کاربران شروع سرد) دچار مشکل می‌شوند و کارایی ...

مفهوم اعتماد ریشه در ادبیات دوره ارسطو دارد و از جمله مفاهیمی است که از سوی صاحب نظران رشته‌های علمی مختلف از جمله مدیریت، روانشناسی ، جامعه شناسی ، علوم سیاسی و.. ، مورد توجه و بررسی قرار گرفته است با این اشتراک که توافق واحدی برای تعریف آن وجود نداشته است ( 2001،Dirks)در دهه اخیر، یکی از مقولات بسیار مهمی که ذهن بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده است. بحث عاملیت مداری، مشتری گرایی و ارباب رجوع محوری در سازمان‌ها است؛ به طوری که توجه به نیازهای عاملان و تکریم ارباب رجو ...

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان اعتماد بین دانشجویان دانشگاه اصفهان و تعیین عوامل موثر بر آن بوده است. جامعه‌ی آماری پژوهش حاضررا کلیه دانشجویان دانشگاه اصفهان در سال 1390 به تعداد، 11978 نفر تشکیل می دهند. از آنجا که در نمونه گیری از جامعه آماری توزیع افراد بر حسب دانشکده و جنسیت افراد مورد مطالعه مد نظر بوده است، لذا نمونه گیری طبقه بندی شده، شیوه ی مناسبی برای این کار بوده و از این شیوه ی نمونه گیری در پژوهش بکار گرفته شده است. حجم نمونه نیز در این پژوهش، طبق فرمول کوکران 3 ...