عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 169

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اعتماد بنیان بسیاری از تعاملات و کنش‌های روزمره در جوامع انسانی چه در زمینه ارتباطات میان فردی و چه در حوزه ارتباطات اجتماعی بین گروه‌ها است. تردیدی نیست که بهبود وضعیت اعتماد سیاسی در هر جامعه در پشتیبانی از تدوین و پیاده‌سازی خط‎مشی‌های عمومی و همین‌طور همراهی و همکاری اثربخش شهروندان با دولت و نهادهای عمومی نقش محوری ایفا می‎کند. پژوهش‌ها حاکی از آن هستند که بخش عظیمی از علل بی‌اعتمادی به عدم پاسخگویی و بی‎کفایتی دولت‌ها مربوط است. به عبارت بهتر شواهد کنونی تایید می‌کنند ک ...

پژوهش حاضر به بررسی تفاوت میزان اعتماد دربین سه نسل از ساکنان منطقه دو تهران پرداخته است .این پژوهش مبنای خود را بر این پرس آغازین نهاده است که "آیا اعتماد اجتماعی در بین نسل های مختلف مورد بررسی متفاوت است؟در صورت متفاوت بودن میزان اعتماد اجتماعی این تفاوت در قالب اشکال اعتماد چون اعتماد نهادی ، تعمیم یافته ، عام گرایانه وخاص گرایانه در بین نسل های مختلف چه تفاوتی دارد؟"چار چوب نظری این تحقیق به بررسی نظرات آرا ونظرات اندیشمندان مختلف جامعه شناسی در حوزه اعتماد ونسل پرداخته ...

امروزه در تمام محیط هایی که رابطه ی میان افراد و موجودیت ها بر آن حکم فرماست از مفهومی به نام اعتماد نیز سخن به میان می آید. از آنجایی که اعتماد مستقیم، اصولا براساس گذشته ی ارتباطات به دست می آید ممکن است یک موجودیت هیچ اعتماد مستقیمی به یک موجودیت ناشناخته ی دیگر نداشته باشد. در این مقاله، روشی پیشنهاد می شود که قادر است براساس میزان روابط دوستی موجودیت ناشناخته، فاصله ی آن از موجودیت اعتماد کننده و هم چنین میزان اعتماد موجودیت های واسط، میزان اعتماد پیشنهادی به موجودیت ناش ...

اعتماد یعنی تکیه کردن بر دیگری، واگذارکردن کار به کسی، سپردن چیزی را به کسی، وثوق و اطمینان . دربررسی منابع اسلامی اصطلاحاتی همانند اعتماد، ثقه، اطمینان، توکل و مشتقات آنها با تفاوتی در مفهوم اعتماد بهکار رفته است .البته واژگان اطمینان، امن و رکون به مفهوم خاصی از اعتماد دلالت دارد .بدین صورت که اطمینان وامن زمانی به کار می رود که تکیه بر فرد یا چیزی همراه با آرامش و سکون قلب باشد در حالی که در موقعیتاعتماد ممکن است تکیه فرد به دیگری با میزانی از عدم اطمینان و خطر پذیری توأم ...

تحقیق مزبور به بررسی وضعیت اعتماد اجتماعی در جامعه علی الخصوص در بین کارکنان فرهنگ و ارشاد اسلامی بعنوان جامعه مورد مطالعه می پردازد . این تحقیق سعی نموده عوامل موثر در ارتقاء اعتماد اجتماعی در جامعه مورد مطالعه را مورد بررسی قرار دهد . ...

تحقیق حاضر باهدف شناسایی عوامل موثر بر افزایش اعتماد مشتریان در زمینه بانکداری آنلاین انجام شده و به این منظور، تأثیر متغیرهای امنیت و حریم خصوصی، قابلیت استفاده و شهرت درک شده از سوی مشتریان بر متغیر اعتماد در بانکداری آنلاین مورد بررسی قرار گرفته است و از آنجایی که تعهد متغیری کلیدی در جهت برقراری روابط بلند مدت با مشتریان می باشد، رابطه بین اعتماد و تعهد در بانکداری آنلاین نیز مورد ارزیابی قرار رفته است. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی است و بر اساس نحوه گردآوری داده ها توص ...

وفاق اجتماعی و اعتماد اجتماعی هر دو از جمله مباحث مهم جامعه شناختی می باشند که در نهایت به حفظ حیات نظام اجتماعی منجر خواهند شد و کمبود و یا نقص در هریک از این دو متغیر، نظم اجتماعی کلان را با خطر مواجه خواهد ساخت. اهمیت بررسی مسئله وفاق اجتماعی از آنجا ناشی می شود که وفاق اجتماعی به عنوان پیش شرط اساسی نظم و همبستگی اجتماعی در نظر گرفته شده و حفظ آن عامل حفظ نظام می باشد. وفاق اجتماعی در جامعه ما ریشه در گذشته تاریخی و دینی و فرهنگی ما داشته و می توان گفت ریشه همه ارزش ها و ...

یکی از شاخص‌های مهم در تجارت الکترونیک امنیت می‌باشد. امنیت یکی از عوامل برقراری اعتماد بین افراد در فضای سایبر است. امنیت و اعتماد در هر جوامعی اهمیت داشته و شیوه‌های ارزیابی آنها نیز متفاوت می‌باشد. با توجه به عدم گسترش تجارت الکترونیک در ایران، به منظور دستیابی به شاخص‌های امنیت و اعتماد یکی از روشهای سنجش جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه می‌باشد. در این تحقیق، پرسشنامه‌ای با محورهای امنیت، سیاستهای حریم خصوصی، میزان و نحوه استفاده از وب سایت تجاری و سطح آگاهی کاربران از ...
نمایه ها:
امنیت | 

به موازات رشد سريع شبکه گسترده جهاني، تجارت الکترونيک به روشي جديد براي کسب و کار در بازار برخط محصولات تبديل شده است. به دليل راحتي، افراد زيادي تمايل به خريد اينترنتي دارند. با اين وجود، وقتي مصرف‌کنندگان خريد اينترنتي انجام مي‌دهند، برخي نگراني‌ها نظير نگراني در مورد چگونگي استفاده از اطلاعات شخصي، چگونگي تضمين امنيت اين اطلاعات، و قابليت اعتماد شرکت‌هاي اينترنتي به وجود مي‌آيد. بنابراين افزايش اعتماد و اطمينان در خريداران و فروشندگان اينترنتي ضروري مي‌باشد. هدف پژوهش حاضر ...