عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این مقاله، بررسی آثار ملی شدن بانکها و گسترش شبکه بانکی بر روند رشد اقتصادی در ایران و همچنین ارزیابی سیاستهای تخصیص اعتبار به بخشهای اولویت دار از جمله بخش کشاورزی است . بدین منظور از یک الگوی سیستم معادلات ساختاری همزمان در برگیرنده بر چهار معادله برای حجم سپرده‌های واقعی بانکی، سرمایه گذاری واقعی، کارایی نهایی سرمایه و تغییر در تولید ناخالص داخلی، در چارچوب ادغام الگوی رشدها رود- دومارو فرضیه مکینون - شاو از طریق مکانیزم تعدیل پویای ماهو (Maiho) استفاده شده است . ...

بعد از انقلاب اسلامی اعتبارات عمرانی در قالب طرحهای نظارت شده بیش از ده میلیون ریال پرداخت گردیده است . کاربرد صحیح این نوع اعتبارات می‌تواند سهم بسزانی در افزایش کیفیو کمی تولیدات کشاورزی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی اثرتولیدی این نوع اعتبارات در استان خراسان بوده است . نتایج نشان می‌دهد که سرمایه نقش مهمی در تولید داشته است . در عین حال هزینه‌های جاری نسبت به هزینه‌های سرمایه‌ای نقش مهمتری را ایفاء می‌کنند که نمایانگر عدم استافده کاملا" بهینه از سرمایه در واحدهای ...

استان کرمانشاه استعداد زیادی در تولید محصولات کشاورزی و منابع طبیعی دارد. حدود 4/42 درصد اراضی زیر کشت کشور در این استان است که حدود 26/88 درصد مساحت استان را به خود اختصاص داده، لیکن با توجه به اینکه اراضی آبی آن 1/53 درصد و اراضی دیم آن 5/37 درصد است ، از نظر سطح زیر کشت در مقایسه با سایر استانهای کشور در مقام نهم قرار دارد. از طرفی به علت کاستی هزینه‌های سرمایه‌ای، از نظر تولید به رده هفدهم در مقایسه با سایر استانها نزول کرده است . علتهای پایین بودن بهره‌وری استان زیاد است ...

هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بازپرداخت اعتبارات کشاورزی در استان فارس است . ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در یان نوشتار ضمن مروری بر تعاریف و مفاهیم مربوط به بازار مالی، نکته‌های برجسته پاره‌ای از بررسیهای انجام شده در مورد بازار مالی روستایی نیز بیان شده است . سپس یافته‌های تازه‌ای که در مورد منابع عرضی تسهیلات ، نرخهای سود، وثیقه‌های و دوره بازپرداخت و شیوه مصرف تسهیلات مالی در بازار مالی روستایی کشور به دست آمده است ، نشان داده می‌شود. بر پایه این یافته‌ها مشخص شده است که بخش عمده اعتبارات مورد نیاز کشاورزان و روستاییان از سوی بخش رسمی بازار مالی (بانک کشلاورزی و بانکهای تجاری ...