عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 293

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اعتبار و روایی آزمون‌های مهارتی پاس، دریبل از بین موانع، شوت و دریبل کنترلی در دختران دانشجو بود. برای این منظوراز آزمون‌های مهارتی بسکتبال ایفرد و جانسون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر غیر تربیت بدنی دانشگاه گیلان بود. نمونه آماری شامل 38 دانشجوی دانشگاه گیلان با میانگین سنی 0.96±21.76 بود که با روش غیر تصادفی هدفدار انتخاب شدند. آزمون‌های در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 و در دو هفته پایانی کلاس‌های تربیت بدنی عمومی 2 به شکل آزمون- ...
نمایه ها:
روایی | 
دختر | 

پژوهش حاضر با هدف بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی پرسشنامه تجدیدنظرشده شادکامی آکسفورد در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران که در سال 90-89 در دبیرستان های این شهر مشغول به تحصیل بودند به روی حجم نمونه 468 نفر که شامل 232 دختر و 236 پسر است اجرا شد. قبل از اجرای تحلیل عاملی کفایت نمونه برداری با استفاده از اندازه KMO و نیز رد فرض صفر مبنی بر درست بودن ماتریس همسانی در جامعه به وسیله آزمون کرویت بارتلت، به اثبات رسید که اجرای تحلیل عاملی توجیه پذیر است. برای پاسخ به ...
نمایه ها:
روایی | 

جهت بررسی میزان اعتبار پرسشنامه ارزشیابی دانشجویان از استاتید که یکی از متداولترین و پرکاربرد ترین شیوه ها در ارزشیابی فعالیت اعضا هیات علمی دانشگاههای سراسر کشور می باشد 9562 پرسشنامه تکمیل شده توسط همه دانشجویان ( دختر و پسر ) دانشگاه سمنان در نیمسال اول 79-78 به دو شکل مورد تحلیل قرار گرفت : 1- ابتدا همه پرسشنامه ها 2- یک درس به طور تصادفی درهرگروه آموزشی . جهت ارزیابی میزان اعتبار نتایج بدست آمده از روش آلفای کرونباخ استفاده شد . نتایج حاکی از آن است که اعتبار و دقت پرس ...

اضطراب یک حالت عاطفی ناخوشایند همراه با انتظار وقوع یک اتفاق است که می تواند سبب بروز واکنشهای عاطفی ورفتاری بسیاری شود . زمانی که اضطراب علت مشخص پیدا می کند ، ترس نامیده می شود . اغلب کودکان هنگام پیش بینی رویه های دردناک پزشکی نظیر تزریقات و ... دچار ترس شده وبا بروز رفتارهای ناسازگارانه سعی در ممانعت از انجام آن می کنند که این امر می تواند مشکلاتی در انجام رویه برای کار درمانی ایجاد نماید . لذا جهت پیشگیری از بروز این مشکل ، بایستی میزان ترس کودک به موقع ارزیابی و تعدیل گ ...
نمایه ها:
ساخت | 
معیار | 
ترس | 
کودک | 
روش | 
تعیین | 

برای آگاهی از اعتبار (reliability) روشهای اداره (management) بیماران مبتلا به ترومای نافذ غیر جنگی (civilian) شکم و پهلو، پرونده پزشکی تمام بیماران مبتلا که در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) و شهدای هفتم تیر تهران تحت درمان قرار گرفتند، بطور گذشته نگر و طی یک دوره هفت ساله که به اسفند ماه سال 1374 شمسی (مارس 1996 میلادی) ختم می شد مورد بررسی قرار گرفت. بیمارستانهای فوق دو مرکز ترومای تراز دوم وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. در این تحقیق 105 نفر مورد بررسی قرار گرفتند ...

این مطالعه به منظور تعیین اعتماد، اعتبار و هنجار نمرات بر اساس آزمون مهمارتهای تفکر انتقادی کالیفر نیا، فرم ب در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.ضریب اعتماد آزمون 62% بدست آمد. تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی و چرخش واریماکس برروی 34 سوال نشان داد که آزمون از 5 عامل (تحلیل، ارزشیابی، استنباط، استدلال استقرائی و قیاسی) با پوشش 4/25% کل واریانس برخوردار است.در تعیین اعتبار سازه همه خرده آزمونها با نمره کل آزمون از همبستگی مثبت و بالائی برخوردار بودندهمچنین اختلاف معنی داری ...

مقیاس می‌سی‌سی‌پی یکی از مقیاس‌های معروف برای سنجش شدت اختلال تنیدگی پس از ضربه (‏‎PTSD‎‏) است. به منظور بررسی اعتبار و روایی این مقیاس، نسخه انگلیسی آن با استفاده از روش توصیه شده به وسیله بریسلین، لانر و ثورندایک (1973) از انگلیسی به فارسی برگردانده شد. شکل فارسی این مقیاس به اختصار اشل نامیده شد. مقیاس‌های اشل، فهرست اختلال تنیدگی پس از ضربه، فهرست وقایع زندگی و مقیاس وسواس فکری- عملی پادوآ توسط این افراد تکمیل گردید: افراد دارای تشخیص‌های اختلال تنیدگی پس از ضربه (69 نفر) ...

پژوهش حاضر برای بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم‌یابی آزمون ترسیم ساعت در 392 دانش‌آموز دبستانی شهر تهران انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع توسعه‌ای بود. گروه نمونه با روش نمونه‌برداری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. پس از اجرای فرم معلم فهرست نشانه مرضی کودک (گادو و اسپرافکین، 1994؛ محمد اسماعیل، 1383) و ماتریس‌های پیشرونده ریون (ریون ،کورت و ریون، 1983) دانش‌آموزان دارای اختلال‌های رفتاری، هیجانی، ذهنی و اختلال‌های رشدی فراگیر کنار گذاشته شدند و سپس آزمون شکل تج ...

با توجه به نقش مهم مهارت زبانی زبان آموزان در عملکرد آنها در تحقیقات مربوط به آموزش و یادگیری زبان دوم یا خارجی، این متغیر (مهارت زبانی) باید به طور هر چه دقیقتر مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این در حالیست که هماهنگی و اجماع اندکی میان محققان در مورد روشهای سنجش مهارت زبانی وجود دارد. در سالهای اخیر تعداد سالهای گذرانده شده برای یادگیری یک زبان و یا تعداد ترمهای گذرانده شده در آموزشگاههای زبان یا دانشگاهها ملاک برآورد و سنجش مهارت زبانی زبان آموزان در بسیاری از تحقیقات مربوط ...