عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 105

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

به منظور طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت و اعتبارسنجی برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته پرستاری، تحقیقی به روش کاربردی از حیث هدف و نیز به روش توصیفی- پیمایشی از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات در دانشگاه های علوم پزشکی کشور انجام شد. این تحقیق، مبتنی بر رویکرد چند روشی و ترکیبی( کمی و کیفی) صورت پذیرفت. جامعه آماری این تحقیق، کلیه اعضاء هیات علمی گروه های پرستاری دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی مستقر درشهر تهران در سال تحصیلی 90-89 و همچنین کلیه صاحب نظران برن ...

اعتبارسنجی مدل‌های فیزیکی Geant4 جهت اطمینان بخشی به گروه‌های کاری و پژوهشی که از این بسته نرم‌افزاری در مواردی چون دوزسنجی، طراحی آشکارساز و غیره استفاده می‌کنند از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پایان‌نامه جهت اعتبارسنجی مدل تابش ترمزی Geant4 پس از مرور فرآیند تابش ترمزی و Geant4 و مدل‌های تابش ترمزی Geant4 به شبیه‌سازی یک آزمایش توسط این بسته نرم‌افزاری پرداخته‌ایم. سپس نتایج حاصل از شبیه‌سازی را با نتایج آزمایش مقایسه کردیم تا میزان دقت مدل تابش ترمزی را با توجه ...

به منظور اعتبارسنجی ابزار Geant4 شبیه سازی تولید پایون باردار بررسی شد. برهمکنش انتخابی گاما-پروتون است. پس از اجرا در برهمکنش گاما-پروتون نتایج بدست آمده برای زاویه های بزرگ با داده های آزمایش مطابقت دارد ولی در زاویه های کوچک نتایج شبیه سازی با داده های تجربی تفاوت معنی داری را نشان می دهد ...

پیشرفت در بکارگیری و جمع‌آوری داده با به خدمت گرفتن کامپیوتر و همچنین استفاده همگانی از وب و اینترنت به عنوان یک سیستم اطلاع‌رسانی جهانی، داده‌کاوی را به‌عنوان یک ابزار مفید جهت کمک به حل مسائل پیچیده مطرح ساخته است. در سال‌های اخیر اعتبارسنجی به کاری مهم برای موسسات مالی همچون بانک‌ها و شرکت‌های بیمه تبدیل شده است. در حقیقت مدیریت نامناسب در زمینه تخصیص اعتبار، زیان‌های زیادی را به موسسات مالی مخصوصاً در ایالات متحده آمریکا و اروپا تحمیل کرده است و حتی برخی از آنها را تا حد ...

در سال‌های اخیر درحالی که هر روز بر پیچیدگی شبیه‌سازی‌ها افزوده می‌شود، ارائه‌ی ایده‌های کارآمد برای صحت‌سنجی و اعتبارسنجی مدل‌های تحت شبیه‌سازی اهمیتی بیش از پیش پیدا می‌کند. از طرفی امروزه در بسیاری از شبیه‌سازی‌ها مدل‌های رفتار انسانی پایه‌ی تصمیمات کلیدی می‌باشند. برای داشتن تصمیمات معتبر بر اساس مدل‌های رفتاری قابل اطمینان، مدل مورد نظر باید معیارهای صحت‌سنجی و اعتبارسنجی را برآورده سازد. معمولاً رفتارهای انسان در قالب پایگاه قوانین فازی ارائه می‌شوند. به رغم کارهای پی ...

پژوهش حاضر جهت دستیابی به دو هدف کلی طراحی آموزشی برنامه یادگیری الکترونیکی املای فارسی سوم دبستان و اعتبارسنجی آن از دیدگاه متخصصان انجام پذیرفته است. جهت طراحی برنامه یادگیری الکترونیکی املا، الگوی طراحی آموزشی و ستون و همکاران انتخاب وبرمبنی آن الگوی راهنمای برنامه یادگیری الکترونیکی املا فارسی دبستان طراحی گردیده است. الگوی پیشنهادی شامل سه بخش اصلی عنصرطراحی شامل عناصر برنامه درسی، عنصر ارائه شامل ویژگیهای ظاهری برنامه تحت شبکه و عناصر زیبایی شناختی ، عناصر ارتباطی وپشتی ...

اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و امتیاز‌بندی اعتباری هر سه به مفهوم ارزیابی و سنجش توان بازپرداخت متقاضیان اعتبار و تسهیلات مالی و احتمال عدم بازپرداخت اعتبارات دریافتی از سوی آنها است. بدین منظور بانک‌ها و موسسات اعتباری از معیارهای خاصی که نشان دهنده عملکرد متقاضی تسهیلات در حال و گذشته باشد، استفاده نموده و امتیاز اعتباری وی را برآورد می‌نمایند. یکی از این معیارها مدل‌سازی آماری می‌باشد. مدل‌های آماری براساس روش‌های علمی و با استفاده از مشخصات فردی و تاریخچه اعتباری یک فرد، ...

تخمین بارندگی به وسیله داده‌های ماهواره‌ یکی از راه‌کارهای نوین تولید محصول بارش می‌باشد.این اطلاعات قبل از استفاده عملیاتی لازم است. با اطلاعات زمینی مقایسه، اعتبارسنجی و تا حد امکان کالیبره شوند.در حال حاضر داده‌های بارندگی بدست آمده از ماهواره TRMM بطور قابل ملاحظه‌ای در مطالعات هواشناسی بکار برده می‌شوند.در همین راستا ایستگاه‌های اعتبارسنجی گسترده‌ای در سراسر جهان اقدام به اعتبارسنجی این داده‌ها می‌نمایند.در این مطالعه نیز با هدف معرفی این گونه اطلاعات،اقدام به دریافت، مق ...

هدف اصلی از این پژوهش، شناسایی و اعتبارسنجی نشانگان و مولفه‌های رفتاری موثر اساتید دانشگاه در شکل‌گیری تفکر انتقادی دانشجویان می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش آمیخته (ابتدا کیفی بعد کمی) است و از لحاظ هدف نیز در حیطه پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. روش‌های آماری مورد استفاده با توجه به ماهیت مطالعه، آزمون خی‌دو و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی بودند. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان کارشناسی دانشگاه خوارزمی که در نیمسال اول 92-93 مشغول به تحصیل بودند و تعداد آنها 4826 نفر (3 ...