عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گاهی اوقات اصحاب دعوی جهت اثبات ادعای خود دلیلی ندارند ویا اینکه دلیل دارند و علاوه برآن از اظهارنامه هم استفاده وبه آن استناد می کنند ، به این صورت که قبل از طرح دعوی، برای طرف مقابل اظهارنامه ارسال ومطالبی را به طرف مقابل به طور رسمی اعلام می نمایند . واز او تقاضای پاسخ می کنند ،اما اینکه جایگاه حقوقی اظهارنامه ارسالی مذکور چیست وتا چه اندازه می تواند در اثبات دعاوی مفید وموثر باشد ؟ از مسائلی است که در این پایان نامه به آن پرداخته شده است لذا برای پاسخ به مسائل فوق، اظهارن ...

این تحقیق قوانین ثبتی علامت تجاری ایران را با مقررات معاهده حقوق علائم تجاری مصوب 1994،مقایسه کرده و میزان انطباق آنها را ارزیابی نموده و الزاماتی که برای الحاق ایران به این معاهده باید رعایت شود را بیان کرده است.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان متولی امر مالکیت صنعتی و مرجع ملی مالکیت فکری و نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری،در سالهای اخیر اقدامات اساسی برای پایه ریزی و استقرار نظام مالکیت فکری در کشور و ایجاد هماهنگی بین قوانین ایران با مقررات جه ...

هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، "بررسی و امکان‌سنجی ارایه خدمات الکترونیکی به مودیان سازمان امور مالیاتی در شهر تهران" بود. جامعه آماری آن‌را کارشناسان و مدیران اجرایی و کارمندان سازمان امور مالیاتی شهر تهران تشکیل می‌دادند (7034 N=) که با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 136 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ای‌ بود که شامل بخش‌های ویژگی‌های فردی و حرفه‌ای، امکان ارایه خدمات الکترونیکی مالیاتی، عوامل سازمانی و عوامل محیطی موثر در زمینه ارایه خدمات الکترونیک ...

اهمیت گمرک و ترخیص کالا تا بدان حد است ، که در کلیه عملیات تجاری ناظر بر صادرات یا واردات کالا در مقطعی با مرحله ترخیص کالا از گمرک روبه رو می شویم . بر این اساس ،‌انجام عملیات گمرکی و ترخیص کالا ،‌در مراحل مختلف روند صادرات یا واردات امری الزامی می باشد ، که در عمل پیچیدگیهای این عملیات برای دست اندرکاران امور تجاری بخصوص کشورهای در حال توسعه مشکلات عمده ای را به دنبال دارد . این پژوهش ضمن مطرح کردن اصلاح فرایندهای سازمانی سعی بر کشف علل کندی فرایند ترخیص دارد .جامعه آماری ا ...

ادعای جعل و اظهار انکار و تردید نسبت به اسناد، دفاع شکلی در برابر سند و حمله به ساختمان مادی و شکل ظاهری سند می باشد. در« انکار» منتسب الیه سند منتسب به خود را انکار می نماید و در «تردید» شخص دیگری غیر از منتسب الیه، اصالت سند ابراز شده بر علیه خود را نمی پذیرد و اظهار تردید می کند؛ جعل عبارت است از ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری به ضرر غیر. انکار و تردید اظهار شمرده شده و نیاز به اثبا ...