عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

استفاده از شبکه های حسگر بعنوان ابزار پایش در حفاظت کاتدی خطوط لوله نفت و گاز در سالهای اخیر رو به گسترش بوده است بدلیل ماهیت خشن محیطهایی که خطوط لوله از آنها عبور می کنند نظیر بستر اقیانوسها، استفاده از شبکه های حسگر بی سیم برای پایش سیستم های حفاظت کاتدی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد جهت کاهش هزینه ایجاد مراکز پایش محلی برای هرخط لوله، در این مقاله استفاده از گرید محاسباتی در کنار شبکه های حسگر تحت عنوان جدید شبکه گرید - حسگری حفاظت کاتدی (CPSG) پیشنهاد می شود. همچنین معیاری ...

خانه های هوشمند به انواع مختلفی از حسگرها مجهز شده اند که قادر به نظارت بر فعالیت های انسانی می باشند. اطلاعات جمع اوری شده از طریق حسگرهای مختلف به دلیل مستعد بودن حسگرها به نویز، خرابی، از بین رفتن اطلاعات در حین ارسال و... اطمینان پذیری بالایی ندارند و دارای عدم قطعیت می باشند. یکی از مهم ترین تکنیک های ارائه شده برای مقابله با این عدم قطعیت موجود در اطلاعات، تئوری دمپسترشافر می باشد. در این مقاله اطمینان پذیری و کاهش عدم قطعیت در اطلاعات جمع آوری شده برای فرایند تشخیص فعا ...

شبکه هاي حسگر بيسيم نسل جديدي از شبکه ها هستند که از تعداد زيادي حسگر تشکيل مي شوند. اين حسگرها در يک منطقه پراکنده شده اند و بصورت بيسيم باهم در ارتباط هستند. بدليل توسعه ي تکنولوژي بيسيم و ارزان شدن حسگرها، کاربردهاي اين شبکه ها روز به روز افزايش پيدا مي کند و اين موجب شده که در بسياري از کاربردها از جمله نظارت بر يک محيط و رديابي يک سوژه، از آنها استفاده شود. به طبع توسعه ي اين شبکه ها، چالش هاي آنها نيز مورد توجه محققان قرار گرفته است. يکي از چالش هاي اين شبکه ها، طراحي ...