عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

شناخت شیب کمتر از 1 درصد، بین 1-3 درصد، بین 3-5 درصد، بین 5-10 درصد، بین 10-15 درصد، بین 15-30 درصد، بین 30-50 درصد و بیشتر از 50 درصد کل ایران بر پایه نقشه‌های توپوگرافی 1:250000 ...
نمایه ها:
نقشه | 
ایران |