عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این طرح ابتدا اطلاعات مکتوب و کتابخانه‌ای مربوط به میراثهای فرهنگی فهرست شده سپس بر اساس نوع و منطقهء آنها طبقه‌بندی می‌شوند. پس از کنترل مبیدانی اطلاعات تکمیلی مدون شده و کلیات آن با محتوای زیر متناسب با اهمیت یادمان در اطلس ضبط خواهد شد: -1 نقشه موقعیت مکانی و چگونگی دسترسی به محل یادمان. -2 کروکی فضایی یادمان با ذکر اجزای سازنده آن. -3 اطلاعات کلی درباره قدمت ، علت وجودی 7 نوع مصالح، کاربرد، اهمیت ، وضعیت فیزیکی، مشخصات معماری و ساختمانی، عملیات بازسازی، کاربردهای علمی ...
نمایه ها:
ایران | 

نگاهی به قلمرو جغرافیایی ایران در ادوار تاریخی با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی سلسله‌های مختلف حاکم بر ایران. ...
نمایه ها:
نقشه | 
ایران |