عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پایان‌نامه حاضر فهرست 150 عنوان کتاب چاپ سنگی ایران، قطع رحلی، موجود در کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه تهران است . این فهرست بدلیل موقعیت خاص کتابها در فاصله زمانی بین نسخه‌های خطی و کتابهای چاپی جدید و برابری آنها با نسخه‌های خطی بر اساس فرم جدیدی که تلفیق فهرست‌نویسی قدیم و جدید می‌باشد، صورت گرفته است . در این فهرست تمام اطلاعات مربوط به کتاب ، چه اطلاعات کتابشناسی و چه اطلاعات نسخه‌شناسی داده شده است . این فهرست بر اساس شماره راهنما تنظیم شده و در پایان فهرست‌های الفبائی ...