عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشگاهها به علت داشتن منابع کافی و نیروی جوان دانشجو ، مکان مناسبی برای تحقیق هستند. جهت آموزش دانشجویان و انجام یک تجربه علمی در زمینه تحقیق ، هر دانشجویی برا یخاتمه کار خود لازم است که اثری را تهیه نماید . ارائه یک پایان نامه مناسب می تواند سر آغازی برای پیشبرد روند پژوهش در دانشگاهها باشد . لذا ما بر آن شدیم تا پایان نامه های دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران را از نظر رعایت اصول نگارش پایان نامه بررسی کنیم . در این مطالعه مقطعی - توصیفی که روی پایان نامه های فارق التحصی ...