عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بی تردید یکی از مهمترین تحولاتی که در زمینه اقتصاد کشورهای جهان در قرن ودهه های اخیر اتفاق افتاده است ،همانا جهانی شدن اقتصاد دنیاست وامروز بیش از هرا مری ، شاهدجهانی شدن اقتصادیم،که مرزها را درهم نوردیده وجهان رابه دهکده ای بدل کرده است.درتحقیق حاضر بررسی تأثیرعضویت ایران درسازمان تجارت جهانی برعملکردصنعت بانکداری الکترونیکی کشور(با نگاهی ویژه به بانک ملی ایران) پرداخته شده است این پژوهش برای رسیدن به هدف اصلی تحقیق شناخت تاثیر پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در صنعت بان ...