عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصل رفتار ملی به معنی التزام دولت‌ها به رفتار یکسان با اتباع کشور خود و بیگانه می‌باشد. این اصل از اصول اساسی سازمان جهانی تجارت است.به نوعی این اصل تکامل اصل رفتار متقابل بوده و دارای نقاط مشترکی با اصل سرزمینی بودن قوانین است.مبنای اصلی رفتار ملی به نوعی از نظر فلسفی لزوم برخورداری انسان‌ها از حقوق و مزایا به صورت برابر می‌باشد.در نقطه مقابل اصل رفتار ملی، تبعیض در رفتار می‌باشد که در دکترین و رویه قضائی به تبعیض بالفعل و بالقوه تقسیم می‌شود. درخصوص احراز تبعیض نیز دو رویکر ...

رفتار ملی یکی از اصول اساسی حقوق مالکیت فکری است. اعطای حقوق و امتیازات برابر با اتباع ملی به بیگانگان در راستای حمایت از آفریده های فکری در چارچوب معاهدات بین المللی مربوطه، مهمترین کارکرد این اصل محسوب شده و علت پیدایش آن را باید در احترام به مبانی حقوق بشری و منع تبعیض میان اتباع داخلی وخارجی جستجو کرد. حمایت از آثار ادبی هنری، صنعتی، تبادل فرهنگها، مقابله با سرقت ادبی، جعل علائم تجاری، دسترسی عادلانه به تجارت آزاد در سطح بین المللی و حمایت مطمئن اقتصادی و فرهنگی از پدیدآو ...

رفتار ملی یکی از اصول بنیادین در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق مالکیت فکری است. این اصل در مهم‌ترین کنوانسیون‌ها مد نظر قرار گرفته است: کنوانسیون پاریس، برن، روم، کنوانسیون جهانی کپی‌رایت، موافقت‌نامه‌ی تریپس، WPPT و نیز WCT. تنها دو کنوانسیون عمده‌ی مربوط به مالکیت فکری هستند که این اصل را مطرح نکرده‌اند: کنوانسیون‌ آوانگاشت‌های ژنو و کنوانسیون‌ بروکسل راجع به سیگنال‌های ماهواره‌ای که این کنوانسیون‌ها نیز حقوق خصوصی به ذینفعان مورد حمایت اعطا نمی‌کنند، اما دولت متعا ...

سازمان جهانی تجارت با 157 عضو دائم و ناظر نزدیک به 97 درصد از تجارت جهانی را در اختیار دارد. این سازمان برمبنای آزادی تجارت بنا نهاده شده است و رقابت آزاد را در قالب اصل عدم تبعیض تضمین می کند. این سازمان دارای 16 موافقت نامه است که به موارد مختلف در امور تجاری، تعرفه ها، موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای، یارانه ها، اقدامات جبرانی، ضد دامپینگ، حل و فصل اختلافات و ... پرداخته است. کشورهای عضو سازمان، تمامی این موافقت نامه ها را پذیرفته و مقررات داخلی خود را با مفاد آن هماهنگ نمود ...