عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصلاح ساختار اقتصادی صنایع تحت مقررات و موانع اصلاح ساختار آنها از جمله صنعت برق موضوع مهمی است. موضوع این رساله به طور خاص، اصلاح ساختار بخش توزیع برق به عنوان یکی از بخشهای مهم تشکیل دهنده صنعت برق با هدف ارتقای کارایی آن در ایران می باشد. در همه کشورها از جمله ایران به دلیل حساسیت زیاد صنعت برق و لزوم پیوستگی عرضه برق، اصلاح مناسب ساختار بخشهای مختلف صنعت برق از جمله بخش توزیع اهمیت زیادی دارد. پرسش اساسی این است که آیا اصلاحات ساختاری شرکت‌های‌‌ توزیع برق در ایران، نظیر ...
 
هدفهای اصلی این طرح عبارتند از: - مطالعه تاریخی علل و عوامل شکل گیری مراکز کاریابی - بررسی چگونگی تاثیر گذاری داده های مراکز کاریابی در برآورد پیش بینی های بازار کار در کشورهای منتخب - بررسی وضعیت موجود مراکز کاریابی در کشور - بررسی روشها و شیوه های موجود جمع آوری اطلاعات مربوط به بازار کار - ارائه راهکارهای اصلاحی لازم به منظور اصلاح ساختار سازماندهی، مدیریت و شیوه های اجرایی - ارائه مدل سیمای بازار کار پیشنهادی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

در این پروژه تاثیر جوانه‌زائی و اصلاح ساختار بر خواص مکانیکی آلیاژ ریختگی آلومینیم - سیلیسیم 6-8 - مس 2-4 مورد تحقیق قرار گرفته است .ریزساختار آلیاژ با ترکیب 5ˆ6 درصد سیلیسیم و 9ˆ3 درصد مس شامل ذرات Si در مناطق اتکتیکی و بین دندریتی، ذرات فاز FeSiAl5 و ذرات قابل انحلال CuAl2 در زمینه غنی از آلومینیم می‌باشد ریزساختار آلیاژ به واسطه افزودن جوانه‌زا (Al-10 Ti-3 B)، بهساز (Sr) و انجام عملیات حرارتی تغییر نموده و موجبات تغییر خواص مکانیکی را فراهم می‌آورد.خواص مکانیکی آلیاژ متاثر ...

هدف پژوهش ، دستیابی به مدلی است که بتواند ارزیابی منطقی و واقع‌بینانه‌ای بر حسب میزان فعالیت‌ها و نیازمندیهای آنان به نیروی انسانی ارائه دهد. در سازماندهی و طراحی نمودار تشکیلاتی شعبه‌های تامین اجتماعی سعی شده است تا ساختار سازمانی عمومی شعبه‌ها در نموداری کلی ترسیم شود یعنی فعالیت‌ها، واحدها و موقعیت هر یک و روابط بین آنها مشخص شود اما چون کلیه شعبه‌های سازمان مجموعهء یکسانی از وظایف و مسئوولیت‌ها را عهده‌دار هستند که حجم این فعالیت‌ها یکسان نیست و محدودهء جغرافیایی ...

پروژه اصلاح نظام بودجه ریزی هدفهای زیر را دنبال می کند: 1-تبیین جایگاه بودجه در نظام تصمیم گیری و مدیریت مالی 2-اصلاح نظام بودجه دولت 3-اصلاح نظام بودجه جاری دولت 4-اصلاح نظام بودجه عمرانی دولت 5-اصلاح روش پیش بینی درآمدها و هزینه های دولت 6- اصلاح نظام بودجه شرکتهای دولتی 7-اصلاح نظام مدیریت اطلاعات بودجه 8-اصلاح نظام نظارت بر بودجه ...

در این گزارش ابتدا به بررسی شبکه غیراقتصادی پست ایران پرداخته شده تا ذهنیتی از وضعیت کنونی پست ایران ایجاد شود، سپس ضرورت اصلاح ساختاری در این شبکه نمایان گشته و در ادامه عملکرد کشورهای مختلف و تجربیات شرکتی شدن آنها بررسی شده است . ...