عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصلاح و درمان مجرم یکی از دغدغه های مهم جوامع بشری می باشد و نظام های کیفری تدابیر متفاوتی را در این رابطه در نظر گرفته اند.عدالت کیفری سنتی برای بازپروری بزهکار از شیوه های سزادهی و ارعاب استفاده می کرده است و توجهی به بزه دیده نداشته است ، در صورتیکه بزه دیده در تعامل با بزهکار می تواند از طریق روش های کیفری و یا از طریق روش های غیر کیفری در بازگشت مجرم به جامعه نقش موثری داشته باشد. در بین نظام های کیفری مدرن نظام عدالت ترمیمی بیشترین توجه را به نقش بزه دیده در اصلاح مجرم ...

باور به معاد در اصلاح و ساماندهی اخلاق و رفتار انسانها در تمامی عرصه های زندگی نقش‌آفرینی می‌کند و بدین وسیله انسان، نتایج اصلاح صحیح اعمال خود را با آباد شدن دنیا و آخرتش به دست خواهد آورد. معاد از اصول اسلام است و یک مسلمان باید به آن ایمان داشته باشد و چون مربوط به افعال انسان نیست و از اصول اعتقادی می‌باشد، تقلید در آن صحیح نیست و شخص باید صحت اعتقاد خود را به طور یقینی به دست آورد. دلایل اثبات معادشامل: برهان فطری، حب به بقا، عدل و حکمت الهی وهدفدار بودن خلقت میباشد. اع ...

براساس ادبیات علم اقتصاد، انحراف قیمت‌های نسبی از مقادیر تعادلی، سبب تخصیص نا کارآمد منابع در اقتصاد می‌شود. یک بررسی اجمالی در رابطه با قیمت حامل‌های انرژی در دو دهه اخیر کشور، وجود انحراف شدید قیمتی را نمایان می‌سازد که تبعات آن در طول این دو دهه در کنار رشد بالای جمعیت باعث افزایش فزاینده و پرشتاب مصرف انرژی و اتلاف شدید آن شده است. بازنگری در سیاست یارانه انرژی کشور و تجدیدنظر در تخصیص منابع مستلزم آن است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و مسلماً قبل از اجرای چنین سیاستی ...

هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش گروهی اصلاح افکار خودکار منفی برافزایش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان نابینا در شهر اصفهان بود . جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان نابینای شهر اصفهان که در سال تحصیلی 1392-1391 در مقطع چهارم ، پنجم و ششم ابتدایی در سال تحصیلی 92-391 مشغول به تحصیل بودند در ابتدا برای انتخاب نمونه ، کل جامعه آماری تحت پیش آزمون قرار گرفتند سپس از بین این جامعه 20نفر(10 دختر،10 پسر ) که پایین ترین نمره را در آزمون مهارت های اجتماعی بدست آورده بودند به عنوان ن ...

نیازهای مادی و معنوی، انسان را به زندگی اجتماعی کشانده است و برای جهت بهره‌گیری از خدمات مادی و معنوی دیگران، نیازمند آنهاست و برای دوام ارتباط و زندگی جمعی، نیازمند ضابطه و قانون در روابط اجتماعی است؛ چرا که بدون ضابطه و پایبندی به آن، شالوده زندگی اجتماعی از هم می‌پاشد و اجتماع از بین می‌رود، از این رو توجه کردن و به کار بستن اصول حاکم بر روابط اجتماعی برای افراد در نهادهای مختلف اجتماعی امری ضروری است که اصلاح روابط اجتماعی بخش حقیقی و اصلی تمدن دینی است؛ مثل مسئله‌ى رفتار ...

شورای امنیت، مهمترین رکن سازمان ملل متحد می باشد و مسئولیت حفظ صلح و امنیت بین المللی را طبق منشور ملل متحد بر عهده دارد. با توجه به اهمیت شورای امنیت در عرصه بین المللی و تاثیر تصمیمات آن بر اعضای سازمان ملل متحد و تغییرات حاصله در عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی در جهان معاصر، لزوم تجدیدنظر در ساختار این نهاد بین المللی احساس می شود. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که مهمترین عوامل موثر در لزوم اصلاح شورای امنیت سازمان ملل طی سال های 1990 تا 2008 چه می باشد؟ ...

تب اصلاح گرایی در سازمان ملل متحد از همان نخستین سال های برپایی این سازمان همواره وجود داشته است ولی در دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، از آن رو که قدرت های بزرگ نقش برجسته ای برای این سازمان قائل نبودند و به حفظ وضع موجود و بهره گیری از آن بسنده می کردند، ضرورتی هم به دگرگون سازی و اصلاح آن نمی‌دیدند. در سایه تحولات اساسی و بنیادین درساختار نظام بین‌الملل بویژه تغییرات ناشی از پایان جنگ سرد همچون جابجایی نقش قدرتها، اهمیت یافتن موضوعات و مفاهیم جدید، فراهم شدن بسترهای نوین برا ...

اقدام برای تغییر برخی از جنبه های حیات اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی جامعه که از آن به "اصلاح" تعبیر می شود ، از قرن نوزدهم در ایران آغاز شد. پ‍ژوهش حاضر به بررسی روند اصلاحات از دوره قاجار تا پایان وزارت علی امینی (1341-1340) می‌پردازد. در این بررسی تلاش‌های اصلاح‌طلبانی چون عباس میرزا در جنبه‌های نظامی و پس از او امیرکبیر در بخش‌های آموزشی، حکومت‌داری، سیاست خارجی و میرزا حسین خان سپهسالار نشان داده می‌شود. بعد از مشروطیت و ناامیدی از بهبود اوضاع سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، ا ...

تأثیری که ادبیات و آثار ادبی یک جامعه بر ملت خود و ملت های دیگر می گذارد از جهات بسیاری حائز اهمیّت است. طنز هم که شاخه ای از انواع ادبی است نقش مهمی در این تاثیرات ایفا می کند. اما زمانی طنز در اثر شاعر یا نویسنده به ظهور می رسد که در اندیشه ی او بن مایه هایی از تعهّد و مسئولیّت پذیری وجود داشته باشد. زیرا طنز واقعی به دور از نگرش نقّادانه نسبت به امور، تحقق پیدا نمی کند و چنان که می دانیم نقد نیز خود جلوه ای از تعهد است. در ادبیات کهن ‌ایران‌، طنز به عنوان نوع ادبی‌ مستقل ش ...