عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر در مورد بررسی تطبیقی سیر اصلاحات دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشورهای ایران،ژاپن و مالزی است، بر همین اساس جامعه مورد مطالعه شامل سیر تحولات اصلاحات آموزش عالی که طی نیم قرن اخیر در کشورهای ایران،ژاپن و مالزی صورت گرفته است می باشد.جمع آوری داده ها براساس نظریات اثبات شده علمی و اسناد و مدارک موجود انجام پذیرفته و داده های تحقیق بر اساس روش تاریخی کنل تحلیل و تفسیر شده است. در فصل اول به طور مفصل از چگونگی طرح تحقیق سخن به میان آمده است.در فصل دوم به ادبیات تح ...

به دنبال مفهوم اعتبار سنجی مسیک و آزمون سازی انتقادیِ شوهامی، دیر زمانی است که مبحث آزمون سازی انگلیسی به یک رویکرد انتقادی در برابر پیامد های اجتماعی، سیاسی، و آموزشی استفاده از آزمون های سر نوشت ساز نیاز دارد. مطالعه ی حاضر تلاشی بود که از یک سو به بررسی تأثیر اثرات منفی آزمون سراسری کنکور را بر روی فعالیت های آموزشی افراد مختلف آموزشی بپردازد و از سوی دیگر رفتار های آموزشی افراد مختلف حوزه ی آموزش سبب ترویج یا اصلاح آثار منفی آزمون سراسری کنکور در داخل یا خارج از کلاس درس ...

به قدرت رسیدن امان الله خان در افغانستان و همچنین رضاخان در ایران از حوادث مهمی است که سرآغاز و سرمنشأ تحولات سیاسی نظامی ، اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی بزرگی در این دو کشور به شمار می آید، به قدرت رسیدن امان الله خان و رضا خان ناشی از شرایط داخلی و تحولات بین المللی پس از جنگ جهانی اول می باشد. در دوران زمامداری امان الله خان و رضاخان کشور افغانستان و ایران وارد مسیری متفاوتی از سیر تاریخی خود شد، گسترش وابستگی های فرهنگی افغانستان و ایران به غرب و ترویج غربگرایی و خودباختگی ...

سده نوزدهم میلادی آغاز تغییرات وسیع اجتماعی در ایران است،این سده که تقریبا اوایل حکومت قاجار بود ساختار جامعه سنتّی ایران را دگرگون ساخت و آن را به راهنمای اخذ تمدن جدید غرب سوق داد. در دوره ناصری نظام تعلیم و تربیت ، از وضعیت سنتّی مکتب خانه ای به سوی ایجاد مدارس جدید و شکل گیری نظام نوین آموزش تحّول یافت. در رواج اندیشه اصلاح و تغییردر الگوی موجود سنتّی در میان روشنفکران دوره قاجار توجه به ایجاد موسسات جدید تمدنی در کشور ،مسافرت های ایرانیان به خارج و آشنایی با معارف جدید ، ...

پژوهش حاضر ضرورت تغییرکتابهای درسی و روند تغییر برنامه درسی علوم تجربی پایه‌ی اول دوره ابتدایی از سال1373 تا سال1391 را مورد بررسی قرار داده است. نوع پژوهش توصیفی است. و جامعه پژوهش شامل کتاب‌های علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی از سال1373 تا سال1391 و شامل راهنمای برنامه درسی علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی سال 1373 و سال 1391 می‌باشد. اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه ای و مرکز اسناد و مدارک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش و مصاحبه با کارشناسان ذی ربط جمع آوری و ...

در بخش اول پژوهش حاضر، پس از گذری برمسیر پیموده شده‌ی عکاسی معاصر از آغاز (دوران قاجار)، دوران پهلوی و سپس سال‌های دهه‌ی سی (به عنوان دهه‌ی آغاز بحث عکاسی هنری)، وارد بحث اصلی می‌شود، که در مورد نخستین افرادی است که جهت تحصیل عکاسی به صورت آکادمیک وارد دانشگاه‌هایی در اروپا و امریکا می‌شوند، و پس از اتمام تحصیل به ایران بازگشته و تعدادی به فعالیت عکاسی در زمینه‌‌های مختلفی مانند عکاسی تبلیغاتی، صنعتی، پرتره و خبری و ... می‌پردازند و یا عده‌ای در زمینه‌ی آموزش عکاسی در کنار کس ...

هدف از انجام این پژوهش امکان سنجی مدل ارزیابی عملکرد 2+2 از نظر اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز بود. جامعه تحقیق شامل کلیهی اعضای هیات علمی این دانشگاه در سال تحصیلی 90-1389 بود که با استفاده از روش نمونهگیری خوشه ای چند مرحله ای، 175 نفر انتخاب شدند. ابزار پژوهش، شامل پرسشنامهی محقق ساخته بر مبنای ویژگی های مدل ارزیابی عملکرد 2+2 بود که پس از محاسبه روایی و پایایی توزیع و جمعآوری شد. نتایج پژوهش نشان داد که اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز میزان فایده و قابلیت اجرایی این مدل را د ...