عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2339

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

زمانی که اصفهان پس از حمله محمود افغان در بوته فراموشی به سر می‌برد و در تمامی زمینه‌ها دچار انحطاط و عقب ماندگی شده بود، شخصیّتی مدبّر و ثروتمند به نام محمّدحسین‌خان ‌صدراصفهانی در سال اوّل تاجگذاری آقا محمّد خان 1210ق (1174ش/1796م) به حکومت اصفهان منصوب شد. وی به تقلید از سلاطین صفوی اقدامات عمرانی زیادی در اصفهان صورت داد که بزرگترین آن، به نقل بیشتر مورخان، بنای مدرسه صدر بود. این نهاد آموزشی بین سالهای (1234-1239ق) (1197-1202ش/1819-1824م) و در ایّام صدراعظمی محمّدحسین خا ...

هدف تحقیق شناخت رفتار باروری در شهر اصفهان که نشان‌دهنده موقعیت و پایگاه زنان نیز می‌باشد. کنترل موالید و کاهش باروری و نقش زنان به عنوان فاکتور اساسی در توسعه پایدار، رابطه بین باروری و متغیرهای مختلفی چون اشتغال، تحصیلات ، مشارکت و عقلانیت بررسی شده است . ...

بمنظور تعیین بهترین زمان برداشت میوه به رقم اصفهان جهت نگهداری در سردخانه آزمایشی با چهار تاریخ برداشت در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. میوه‌های هر تاریخ برداشت بطور جداگانه از درخت چیده و سپس به آزمایشگاه منتقل شد. پس از تهیه یک نمونه از آنها برای انجام آزمایشات فیزیکوشیمیایی مابقی میوه‌ها به سردخانه انتقال داده شدند. آزمایشات به فواصل هر یکماه تکرار و مشاهدات ثبت گردید. ...

در استخراج فلزات با ارزش نظیر طلا از کانسنگ ها، وجود طبیعتی ویژه از شبکه های معدنی سولفیدی استفاده از روشهای معمول و متداول از قبیل سیانیداسیون را با مسائل و مشکلات متعددی روبرو ساخته است. با توجه به گستره کاربرد فن آوری های زیستی و شناخت گروههای خاصی از باکتری ها در استفاده از مواد معدنی (کسب انرژی لازم برای زیست و حیات) فروشویی زیستی به عنوان بخش پیش عملیاتی در بهبود روند سیانیداسیون مورد ملاحظه قرار گرفته است. در این تحقیق از مخلوط باکتری های لیتوتروف شیمیایی مزوفیل: تایوب ...

به منظور بررسی سازگاری، خصوصیات فیزیولوژیک و مورفولوژیک ، عملکرد و پروتئین لاین‌های عدس در اصفهان، همچنین درک روابط بین صفات و ارزیابی سهم هر صفت بر عملکرد دانه و در نهایت بهترین لاین عدس در اصفهان، آزمایشی در سال 1373-74 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، واقع در لورک نجف‌آباد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. مواد آزمایشی شامل 3 توده محلی و 13 لاین بودند. تفاوت بین لاین‌ها از نظر مراحل نمو معنی‌دار بود. لاین‌های پر عملکرد دارای دور ...

یکی از بحرانهای مهم در طول زندگی بحران هویت است که در نوجوانی اتفاق می‌افتد و اختلال عمده‌ای در سازگاری شخصی، روابط اجتماعی، پیشرفت تحصیلی و طرحریزی شغلی نوجوان ایجاد می‌کند، از آنجائی که رشد و تکامل شخصیت فرد وابسته به حل این بحران است باید نوجوان را در گذر از این مرحله یاری نمود و به نظر می‌رسد مشاوره گروهی یکی از روشهای مقابله‌ای موثر برای حل این بحران است ، هدف این پژوهش بررسی تاثیر مشاورهء گروهی بر بحران هویت نوجوانان دختر مقطع متوسطه در شهر اصفهان است . روش تحقیق: این ت ...

بررسی تنوع گونه‏ای بال ریشکداران شهرستان اصفهان و حومه چکیده: در بررسی‏هایی که به منظور جمع‏آوری و شناسایی فون بال‏ریشکداران شهرستان اصفهان و حومه طی سال‏های 91-93 انجام گرفت، جمعا 15گونه متعلق به 10 جنس و 4 خانواده جمع‏آوری و شناسایی گردیدند. همچنین در سال 92 نمونه برداری‏هایی از دانشگاه فردوسی مشهد صورت گرفت که حاصل آن شناسایی 6 گونه متعلق به 5 جنس و 2 خانواده بود که از این تعداد یک جنس و گونه برای فون ایران جدید بودند که به ترتیب با علامت (*) و (**) مشخص گردیده‏اند. تما ...

این پژوهش تحت عنوان بررسی رابطه میزان آشنائی (با نوع و ابعاد شکل هندسی) با نوع خطا در مراحل مسائل چندحرکتی با توجه به روش حل مسئله در دانش‌آموزان سال اول دبیرستانهای اصفهان انجام گرفت و هدف آن بررسی پنج فرضیه اصلی زیر بود. -1تعداد خطاهای مرحله زیر هدف همواره از تعداد خطاها در مرحله هدف مسائل دوحرکتی بیشتر است . -2 تعداد خطاهای مرحله زیر هدف از تعداد خطاها در مرحله هدف در شکلهای مشکل از دو شکل همریخت بیشتر است اما در شکلهای آسان جایگاه خطا در مرحله هدف یا زیر هدف تصادفی است . ...
نمایه ها:
خطا | 

دریاچه‌ها، اکوسیستم‌های آبی پویا و پایداری هستند که به لحاظ اکولوژیکی و اقتصادی بسیار با اهمیت می‌باشند. پلانکتون‌ها گروه‌های بسیار مهمی از موجودات زنده اکوسیستم‌های آبی هستند، آنها اساس شبکه غذایی در هرم غذایی پلاژیک محسوب می‌شوند. یکی از مهمترین مطالعات اکولوژیکی بررسی تغییرات زمانی و مکانی پلانکتون‌ها در دریاچه‌ها است. در این مطالعه ساختار جامعه پلانکتونی دریاچه سد زاینده‌رود، واقع در استان اصفهان تاکید تاکید شده و ترکیب گونه‌ای، فراوانی و تنوع جوامع فیتوپلانکتونی و زئوپلا ...