عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عصب شناسی ریاضیاتی که به دو بخش عصب شناسی نظری و محاسباتی تفکیک می‌شود‎،‎ حوزه نوظهوری در عرصه علوم اعصاب است که در آن ریاضیات نقش بنیادی در توصیف و پیش بینی رفتارهای رفتارهای نورنی دارد‎.‎ در اینجا منظور از عصب شناسی‎،‎ حوزه وسیعی است که شامل نوربیولوژی سلولی و مولکولی‎،‎ سیستمهای نوروفیزیولوژیکی‎،‎ عصب شناسی رفتاری‎،‎ و دیگر حوزه های است که در سیستم عصبی مورد مطالعه قرار می‌گیرند‎.[9]‎ اولین آثار ظهور عصب شناسی ریاضیاتی‎،‎ به کارهای اصلی الن هاچکینگ و اندرو هاکسلی در س ...

شبکه‌های انتقال در سیستم‌های مدرن قدرت، به دلیل افزایش تقاضا از یک سو و محدودیت‌های احداث خطوط جدید از سوی دیگر، تحت فشار مضاعف می‌باشند. یکی از نتایج این مسئله، خطر از دست رفتن پایداری به دنبال بروز یک اغتشاش است. با پیدایش سیستم‌های انتقال توان انعطاف‌پذیر (FACTS) تغییرات شگرفی در شبکه‌ی انتقال از حیث بهره‌برداری بهتر از سیستم‌های موجود بدون از بین رفتن حاشیه‌ی پایداری مطلوب اتفاق افتاد. امروزه انواع مختلفی از ادوات FACTS موجود است که برخی به صورت سری و برخی موازی در شبکه ق ...