عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 53

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصطلاحنامه‌مشتمل بر تعریف اصطلاحنامه، تعریف اصطلاحات، روابط معنایی،رساختار ویرایش و مدیریت اصطلاحنامه از بحث‌های اصلی این مقاله است. روابط معنایی از سه رابطه «هم‌ارز»، «سلسله مراتبی» و «مصداقی» (موردی) تشکیل شده است. بررسی مفصل این سه نوع رابطه بخش مهمی ا زمتن را تشکیل می‌دهد. نیاز به ویرایش اصطلاحنامه و مدیریت تخصصی آن در اطلاع‌رسانی نوین امری اجتناب‌ناپذیر است. بررسی شکلی اصلاحنامه از نظر دستوری و خطی و بیان پاره‌ای از قواعد ضروری بحث پایانی مقاله است. ...

بازیابی اطلاعات مدارک علمی در نظامهای نمایه‌سازی همارا و کامپیوتری، مستلزم آن است که مفاهیم حوزه‌های فعالیت به درستی شناخته شوند و ذخیره اطلاعات و نمایه‌سازی مدارک به شیوه کامپیوتری، به زبان ارتباطی واحد یعنی مجموعه اصطلاحات نظام یافته متکی باشد. در این مرحله، تثبیت اصطلاحات و مفاهیم علمی - فنی و یافتن معادلهای فارسی برای واژه‌های خارجی، تدوین واژه‌نامه‌ها و اصطلاحنامه‌های گوناگون فارسی به منظور آموزش و گسترش علوم و فنون جهت استفاده در کار نمایه‌سازی از سویی و ذخیره و بازیابی ...

هدف اصلی از پژوهش حاضر تعیین تاثیر استفاده از اصطلاحنامه در بانکهای اطلاعاتی کتابشناختی بر میزان جامعیت ، مانعیت و مدت زمان جستجوی اطلاعات بازیابی شده است . روش پژوهش تجربی و ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده و مستقیم و فرم محقق ساخته بوده است . جامعه پژوهش متشکل از 7 بانک اطلاعاتی در 6 گروه علوم‌انسانی، علوم پزشکی، علوم پایه، کشاورزی، فنی و مهندسی و هنر می‌باشد. برای انجام پژوهش ، در هر بانک اطلاعاتی 10 کلیدواژه به طور تصادفی و با کمک متخصصان انتخاب شده است هر کلیدواژه یکبار از ط ...

تدوین اصطلاحنامه جامع سبب معیار کردن زبان علم فارسی خواهد گشت و تهیه اصطلاحنامه‌های چندزبانه اولین گام در جهت هماهنگ‌سازی واژه‌ها در سطح بین‌المللی و نیز ایجاد هماهنگی میان مراکز گوناگون اطلاع‌رسانی کشور در زمینه ذخیره، بازیابی و اشاعه اطلاعات پایگاههای اطلاعات فارسی و کاربرد بر روی شبکه اطلاعات جهانی می‌باشد. ...
نمایه ها:

هدف از پژوهش حاضر مطالعه مبانی نظری اصطلاحنامه سازی پیش از پیدایش وب و پس از آن شناسایی مسایل اصطلاحنامه سازی در ایران از دیدگاه تهیه کنندگان و مترجمان اصطلاحنامه های منتشر شده در ایران است. 6 نفر از اصطلاحنامه سازان (عبدالحسین آذرنگ، عباس حری،‌ فاطمه رهادوست، فریبرز خسروی،‌ ملوک السادات بهشتی،‌ محمدهادی یعقوب نژاد) که مسئولیت تهیه 12 اصطلاحنامه منتشر شده تا سال 1382 را برعهده داشته اند جامعه پژوهش را تشکیل می دهند. در این پژوهش برای نخستین بار از روش پژوهش کیفی استفاده شده ک ...

مقایسه کارآمدی اصطلاحنامه و هستی‌شناسی در بازنمون مفاهیم و روابط معنایی: مطالعه موردی اصطلاحنامه تحت وب ASIS و هستی‌شناسی طراحی شده به کوشش مریم نوروزی هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناخت کارآمدی هستیشناسی در مقایسه با اصطلاحنامه در بازنمون مفاهیم و روابط معنایی میان آنها از دیدگاه نمایه‌سازان است. روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و در دسته پژوهش های کیفی و مطالعه موردی قرار می‌گیرد. همچنین از روش آزمون کارآمدی برای مقایسه دو ابزار استفاده شده است. جهت گردآور ...

هدف از این پژوهش تعیین میزان تاثیر استفاده از اصطلاحنامه در بانک های اطلاعاتی کتابشناختی بر میزان جامعیت، مانعیت، و مدت زمان جست و جوی اطلاعات بازیابی شده است. روش پژوهش تجربی، و ابزار گردآوری اطلاعات مشاهده مستقی، و مصاحبه می باشد. جامعه پژوهش متشکل از هفت بانک اطلاعاتی (‏‎ERIC,MEDLINE,IPA,CAB.AGRIS,INSPECT&WRA‎‏ ) است که براساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. براساس یافته های تحقیق استفاده از اصطلاحنامه به هنگام بازیابی باعث افزایش چشم گیر میزان مانعیت و کاهش میزان جا ...
 
چکیده ندارد.
نمایه ها: