عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
هدف ازانجام این بررسی تعیین میزان استقبال بینندگان و موفقیت این برنامه همچنین میزان موفقیت این برنامه دربه نمایش درآوردن هدفهای موردنظرمی باشد.همچنین مسئله حجاب بازیگران ،بازی هنرپیشه ها نیز از سئوالات موردنظر دراین بررسی می باشد. نتایج بدست آمده از جنبه های گوناگون بررسی و به تفصیل در گزارش مربوطه منعکس می باشد. ...