عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 295

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

باکتری اشریشیا کولی انتروتوکسیژنیک، عامل اصلی اسهال در کودکان زیر 5 سال در کشورهای در حال توسعه است. آنتی ژن عامل کلونیزاسیون (I (CFA/I و توکسین حساس به حرارت (LT) از عوامل مهم حدت زای باکتری محسوب و به عنوان کاندیدای واکسن نیز مطرح می شوند. گیاهان تراریخت از طریق خوراکی می توانند ملکولهای کاندیداهای واکسن را به سطوح مخاطی گوارشی برسانند و پاسخهای ایمنی مخاطی و عمومی را تحریک کنند. ژن زیر واحد اصلی آنتی ژن عامل کلونیزاسیون (CfaB) و زیر واحد B توکسین حساس به حرارت جهت بیان د ...

آب عمومی‌ترین ماده مصرفی انسان است. کیفیت آب آشامیدنی نقش مهمی در سلامت مردم دارد و از طرفی این ماده حیاتی به راحتی آلوده شده و می‌تواند انواع مختلف میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا را با خود حمل کند. پس ضرورت کسب اطمینان از عدم وجود آلودگی (به‌ویژه آلودگی زیستی) ضروری است. جهت حصول به این مهم تعیین شاخص‌های زیستی از جمله گروه کلی‌فرم‌ها و آزمایش MPN طراحی و اجرا شده است. در این پژوهش سعی بر آن شده است که میزان آلودگی ای‌کولی موجود در رواناب شهری یاسوج شناسایی شود و با مصالح معدنی ...

اشرشیا کولای O157:H7 و سالمونلا تایفی موریوم از مهمترین پاتوژن های انساني بوده و عامل ایجاد عفونت های غذایی می باشند. این مطالعه جهت بررسی اثر اسانس زنیان (0، 0/015، 0/03 و 0/06%)، دما (35 و°C 25)، pH (5،6 و 7) و دز تلقیح (cfu ml -1103 و 105) بر رشد باکتری اشرشیا کولای O157:H7 و نیز سطوح مختلف pH (5/4، 6/4 و 7/4)، انواع اسيد (استيك، سيتريك و هيدروكلريك)، دما (35 و°C 25) و غلظت NaCl (5/0، 3 و 6%) بر رشد باکتری سالمونلا تایفی موریوم در براث BHI انجام شد. براي هر حالت سه تكرار ...

اهداف این مطالعه تعیین میزان شیوع به اشتراک گذاری بین گونه ای باکتری اشریشیا کولی بین سگ ها و انسان های سالم که با هم در یک خانه زندگی می کنند بر اساس تشابه نمایه الکتروفورز ژل در میدان ضربانی(PFGE) ، مقایسه توزیع گروه فیلوژنی اشریشیا کولی بین جفت های سگ- صاحب و بررسی اپیدمیولوژی به اشتراک گذاری بین گونه ای باکتری با استفاده از پرسش نامه بود. نمونه مدفوع از 25 جفت سگ-صاحب و 16 انسان کنترل جمع آوری شد. پنج کلنی اشریشیا کولی از هر یک از شرکت کنندگان جدا گردید و توسط آزمایش های ...

اشریشیا‌‌کلی مولد شیگاتوکسین (STEC) می تواند باعث طیف وسیعی از بیماری های مختلف از جمله اسهال خفیف و کولیت هموراژیک شود که کولیت هموراژیک می تواند منجر به سندرم اورمی همولیتیک شود. دستگاه گوارش نشخوارکنندگان، بخصوص گاوها، به عنوان مخزن اصلی اشریشیا کلی در نظر گرفته شده است. سروتیپ های اشریشیا کلی مولد شیگاتوکسین می توانند توسط حیوانات اهلی و وحشی دیگر مانند گربه، سگ، جوندگان، گوزن، پرندگان، خوک، مرغ و حشرات هم منتقل شوند. اشریشیا‌‌کلی مولد شیگاتوکسین عامل بیماری زئونوتیک و ...

كلي باسيلوز يكي از مهمترين بيماريهاي باكتريايي بسيار شايع است که خسارات سنگيني را به صنعت مرغداري در كشور وارد مي كند، همچنین آنفلوانزا يك بيماري بسيار واگير ويروسي است كه در پرندگان، انسان و ساير پستانداران مشاهده مي شود. با توجه به خسارات و ضررهای دو بیماری مذکور و مقاوم شدن سویه های باکتری اشریشیاکلی به داروهای آنتی بیوتیکی، کنترل این دو بیماری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. واکسیناسیون یکی از این راهکارهای کنترلی می باشد؛ که برای این منظور واکسن های مختلفی به صورت جداگانه ...

بهره‌گیری از کودهای دامی و لجن فاضلاب در کشاورزی یکی از سرچشمه های آلودگی آب‌های روزمینی و زیرزمینی است. کلیفرم‌های روده‌ای مانند اشریشیاکولی در کودها فراوان‌اند و بودن سویه‌های بیماری‌زایی مانند O157 که دوز بیماری‌زایی کمی دارد، مایه دگرگونی نگرش پژوهش‌گران درباره‌ی زیان-های کاربرد کودهای دامی شده است. افزون بر این، کاربرد باکتری‌های دست‌کاری ژنتیکی شده، مانند سودوموناس‌ها برای زدودن آلاینده‌های آلی محیط زیست، گاهی مایه آلودگی زیستگاه های طبیعی نیز می‌شود. هدف این پژوهش بررس ...

اشریشیا کلی قسمتی ازمیکروفلورطبیعی روده ای می باشد. این باکتری دارای باساختار ژنتیکی خاصی است که کمترین میزان نوترکیبی ژنتیکی درآن صورت می گیرد. این گونه باکتریایی درچهارگروه فیلوژنتیA,B1,B2,D تقسیم بندی می شود. سویه های اشریشیا کلی با فیلوژنی مختلف ازنظرمشخصات زیست محیطی، ویژگی های سیرتاریخی وتمایل به بیماریزایی با یکدیگر متفاوتند. سویه های نکروتوکسیژنیک اشریشیا کلی ازمهمترین پاتوتیپ های روده ای هستند که توکسین های CDT وCNF را تولید می کنند. با استفاده ازیک PCR سه گانه و بر ...

دوغ یک نوشیدنی سنتی ایرانی است که معمولاً با رقیق سازی ماست کم چرب به وسیله آب و ادامه-ی تخمیر تا ایجاد طعم و اسیدیته‌ی مناسب به دست می‌آید. به نظر می‌رسد که pH پایین و فعالیت باکتری-های مولد اسید لاکتیک در طی تخمیر باعث مهار باکتری‌های بیماری‌زای غذایی در محصولات لبنی تخمیری نظیر دوغ گردد. اما محققین متعددی نشان داده‌اند که اشریشیا کلای O157:H7 و لیستریا مونوسیتوژنز می-توانند برای چندین روز یا هفته در محصولات لبنی تخمیری نظیر ماست و پنیر زنده بمانند. بنابراین هدف از تحقیق حا ...