عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای در حال تحول امروز، کامیابی از آن جوامع و سازمان هایی است که بین منابع کمیاب و قابلیت های مدیریتی و کارآفرینی منابع انسانی خود رابطه معنی داری برقرار سازند. به عبارت دیگر، جامعه و سازمانی می تواند در مسیر توسعه، حرکتی رو به جلو و با شتاب داشته باشد که با ایجاد بسترهای لازم، منابع انسانی خود را به دانش و مهارت کارآفرینی مولد تجهیز کند. بنابراین ترویج و اشاعه ی مفهوم کارآفرینی، بسترسازی برای فرهنگ حامی کارآفرینی و مهم تر از همه، تربیت جوانان کارآفرین از اهمیت و ضرورت ح ...

پایان نامه حاضر در خصوص بررسی زمینه ها و موانع توسعه اشتغال فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی رشته های علوم انسانی و اجتماعی شهرستان بیجار می باشد و جامعه آماری تحقیق مورد نظر 1907 نفر می باشد که بر اساس فرمول کوکران پرسشنامه تهیه شده که توسط محقق و با توجه به نظر خواهی از کارشناسان ذیربط تدوین شده در اختیار حدود 340 نفر فارغ التحصیل قرار گرفته و نتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشد: روش تحقیق مورد نظر پیمایشی بوده و از نظر زمان از نوع تفکیکات مقطعی و از نظر معیار ژرفایی مطالعات ...

ااعتیاد به مواد مخدر بعنوان یکی از مسائل اجتماعی درایران وجوه مختلف روانشناسی جامعه شناسی ، حقوق ،اقتصاد ، سیاسی و... دارد. به اعتقاد تحلیلگران اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از مسائل پیچیده اجتماعی درعصر حاضر است که زمینه ساز بروز بسیاری از آسیب ها وانحرافات اجتماعی می باشد. این پژوهش با موضوع بررسی عوامل موثر بر اعتیاد به مواد مخدر درمیان جوانان شهرستان گرمسار اجرا شد. در بخش اول این پژوهش به بیان مسئله و ضرورت اجرای تحقیق پرداخته و هدف و سوالات خود را مطرح نمود ...

یکی از عوامل برهم زننده نظم و آرامش رخداد پدیده جرم و بزهکاری است. در همین راستا در این پژوهش به مهاجرت به عنوان یکی از عوامل جرم زا پرداخته شده و ارتباط مستقیم و تنگاتنگ آن با افزایش جرم اثبات شده اشت. به همین منظور شهرستان زرین شهر از استان اصفهان را، که در اعداد مهاجرپذیرترین شهرهای ایران است، مورد مطالعه موردی قرار دادیم. در این تحقیق میدانی نتایجی از این قبیل که: میزان بزهکاری مهاجران از بومیان منطقه بیشتر است (نسبت سه بر یک)، بیشتر بزهکاران مهاجر مرد و در گروه های سنی ب ...

این مطالعه به بررسی عوامل مرتبط با تمایل به ماندگاری در میان مهاجرین جوان شهر ساوه می‌پردازد و این بررسی با توجه به دو دسته از عوامل اجتماعی- فرهنگی و عوامل اقتصادی طراحی شده است. نوع پژوهش پیمایشی بوده و جمعیت مورد مطالعه آن 9318 نفر از مهاجرین جوان 15-29 سال ساکن شهر ساوه با بهره‌گیری از روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و سپس به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند را تشکیل می‌دهند. در این مطالعه از نظریه‌های مهاجرت: لوییس، لی، مدل شبکه ‌ای، مدل رفتاری و لانستیگ و مولر استفاده شده است. نت ...

در ایران تا آغاز برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، به کارآفرینی توجهی نشده بود، اما در این برنامه به علت وجود بیکاری گسترده به ویژه در میان جوانان و دانش آموختگان دانشگاه‏ها و پیش‏بینی تشدید این معضل در دهه 1380، کارآفرینی مورد توجه قرار گرفت. لذا به منظور توسعه و ارتقای سطح کارآفرینی، به ویژه ابعاد آموزشی و پرورشی دانشجویان و دانش آموختگان مقاطع گوناگون تحصیلی و فراهم آوردن مشارکت هرچه بیشتر دانشگاهیان در توسعه کشور، آیین نامه طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاه‏های کشو ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر تاخیر در سن ازدواج دختران 25-39 شهرستان ساری انجام شده است. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه پردازانی همچون رابرت مرتن، الکسی دوتوکویل و ویلیام گود ارائه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و با تکنیک پرسشنامه که دارای اعتبار صوری و قابلیت اعتماد ( آلفای کرونباخ بالای 70 درصد ) به گردآوری اطلاعات اقدام شد. جامعه آماری در این تحقیق شامل تمامی دختران 25-39 ساله شهرستان ساری بودند که 9383 نفر و حجم نمونه 370 نفر مي‏باشد ک ...

در این پژوهش جرم شناسان در رابطه با مقوله پیشگیری از ارتکاب جرایم , مطالب بسیار ارزنده ای را به رشته تحریر در آورده اند. اما بیشتر به صورت کلی مطرح شده بنابراین مطالعات مبتنی بر پیشگیری از جرم سرقت چندان در مباحث جرم شناسی مشاهده نمی شود. از این روی برای پیشگیری از وقوع سرقت با انواع روش های پیشگیرانه و با بررسی های گسترده و بهره گیری از آنها در صدد ارائه راهکارهایی در مقابله با آن است. و آنچه از این مطالعات بدست آمد این است که تمامی پیشگیری ها اغلب در دو زمینه نظری و عملی ب ...

نتایج حاصله از تحقیقات محققین قبلی نشانگر انست که قرار گرفتن در معرض عوامل مخاطره امیز فردی والدینی خانوادگی محیطی و...همچنین کودک ازاری در گرایش اطفال و نوجوانان به بزهکاری موثر است. همچنین نتایج حاصله از ازمون فرضیات بیانگر انست که کودکان ونوجوانان ساکن دربرخی محلات اسیب پذیر ومحروم منطقه 12 تهران نظیر عودلاجان و محلات اطراف ان بیشتر از سایر محلات نظیر منطقه 3تهران در معرض عوامل مخاطره امیز فردی محیطی و خانوادگی قرار دارند . در این پزوهش چندین فرضیه نظیر وجود تفاوت میان م ...